Samenleving    Print

Sinds 1 januari 2006 beschikt de Brusselse Franstalige Overheidsdienst over een nieuw decreet waarin de ondersteuning van projecten in het kader van het beleid inzake sociale samenhang wordt geregeld.

Het decreet definieert sociale samenhang als volgt: “geheel van sociale processen die, voor alle individuen of groepen van individuen, ongeacht hun nationale of etnische afkomst, hun culturele, godsdienstige of filosofische achtergrond, hun sociaal statuut, hun sociaaleconomisch niveau, hun leeftijd, hun seksuele geaardheid of hun gezondheid, bijdragen tot het waarborgen van gelijke kansen en voorwaarden alsook economisch, sociaal en cultureel welzijn, om iedereen de mogelijkheid te bieden actief deel te nemen aan de samenleving en er erkend te worden. Deze processen zijn in het bijzonder gericht op het bestrijden van elke vorm van discriminatie en sociale uitsluiting door het ontwikkelen van een beleid voor sociale integratie, interculturaliteit, socioculturele diversiteit en het samenleven van de plaatselijke gemeenschappen. Meer in het bijzonder worden ze ingevoerd door de ontwikkeling van een gemeenschapsactie op wijkniveau enerzijds en van netwerking anderzijds.”

Het beleid inzake sociale samenhang bestaat dus in het opzetten van initiatieven ter bevordering van het samenleven onder impuls van de Brusselse Franstalige Overheidsdienst en in partnerschap met de gemeenten en de plaatselijke verenigingen die actief zijn in de kwetsbare wijken van Brussel.

Voor de vijfjarige periode van 2016 tot 2020 zijn de volgende verenigingen partners van het Programma Sociale Samenhang:

 • Vzw  'La Maison en Couleurs'.
 • Vzw 'Forum Koekelbergeois'.
 • Vzw 'MOSAIC'.
 • Vzw 'Vivre à Koekelberg'.
 • Vzw 'NOROC'.
 • Vzw 'Les amis d'accompagner'.

De belangrijkste doelstellingen van de door al deze partners ontwikkelde projecten zijn:

 • Het ondersteunen en begeleiden van de jongeren bij hun schoolopleiding.
 • Het bieden van hulp bij het aanleren en het zich eigen maken van de Franse taal.
 • Het streven naar bewustmaking van de inwoners inzake intercultureel burgerschap.
 • Het opzetten van spreekuren op kantoor voor sociaaljuridische consultaties, d.w.z. sociaaljuridische raadpleging.
 • het bevorderen van ontmoetingen tussen culturen en verschillende generaties.
 • Het bevorderen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij de jongeren.
 • Het laten doorbreken door vrouwen en jonge meisjes van hun isolement (activiteiten waarbij het publiek gemengd is).
 • Het scheppen van kansen voor jongeren, hen de mogelijkheid bieden weinig bekende aspecten van hun omgeving te ontdekken door monumenten, sites, musea en tentoonstellingen te bezoeken, door groene ruimten, voorstellingen en allerlei animatieactiviteiten te ontdekken.
 • Het leren kennen van de cultuur van de andere, het verbreden van zijn referentiekader.

Uw contactpersoon:
 ROSSINI Julie  

   


<<<
 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.4502/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
» 
1
2
3
4
5
6
»
7
8
9
10
11
12
13
»
14
15
16
17
18
19
20
»
21
22
23
24
25
26
27
»
28
29
30
     
Zaterdag 19 september
Koekelberg
ZAT

12°
28°
ZON

13°
26°
MAN

10°
26°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 25.3 °C
Sol. Rad : 534 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Zat : ()
Zon  : ()
  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster