Het O.C.M.W.    Print

1. HISTORISCH OVERZICHT

Voor de Franse revolutie in 1789 had de "Openbare Onderstand" nog geen duidelijk en officieel karakter, zoals dat vandaag het geval is.

De private liefdadigheidswerken (giften en legaten van vrijgevige particulieren) en vooral de religieuze gemeenschappen gelastten zich met de missie als steunverleners.

De grote armoede die er toen heerste was één van de wezenlijke oorzaken van de revolutie, die de triomf van de Staat en de macht van de Nationale Souvereiniteit uitbazuinde. Zij luidde het definitieve einde in van de liefdadigheid als strijdmiddel tegen de armoede.

Vanaf dat ogenblik werd de bijstand een staatsbekommernis, gebaseerd op het principe van de nationale solidariteit en ingericht onder de vorm van " liefdadigheidsbureaus " en van " burgerlijke godshuizen ".

Na de oorlog 1914-1918 maakte de liefdadigheid plaats voor de openbare onderstand.

De wet van 10 maart 1925 stelde de actieradius vast van de Openbare Onderstand voor de preventie en verzachting van de armoede.

Er wordt een Commissie van Openbare Onderstand (C.O.O.) samengesteld in elke gemeente.

Op 8 juli 1976 werden de Commissies van Openbare Onderstand op hun beurt vervangen door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.).

Artikel één van de wet van 8 juli 1976 vat de essentie van deze instelling samen : " Elke persoon heeft het recht op sociale hulp. Deze laatste heeft tot doel iedereen in de gelegenheid te stellen een menswaardig bestaan te leiden ".

Dit recht op sociale hulp brengt een fundamentele wijziging in de mentaliteit en in de wijze waarop beslissingen genomen worden.

Elk persoon die de hulp inroept van het OCMW wordt vanaf nu beschouwd als " rechthebbende " die zijn toekomst in eigen handen dient te nemen.

In dat opzicht en teneinde sociaal doeltreffender te kunnen handelen, krijgt de functie van de sociaal werker een andere, bijkomende definitie, gericht op begeleiding, preventie en bijstand.

In de loop van de jaren stapelden de door het OCMW aangeboden diensten zich op door samenwerking en partnership en door te investeren in collectieve programma's zoals de socio-professionele inschakeling, de schuldbemiddeling en nog vele andere …

2. BEVOEGHEDEN

Het OCMW beschikt over diverse middelen om de hulpverlening in vaste vorm te gieten :

  • De hulpaanvragers informeren en begeleiden teneinde hun rechten te vrijwaren betreffende werklozensteun, tegemoetkomingen van ziekenfondsen, pensioenen, sociale tegemoetkomingen (kinderbijslag, gehandicaptensteun) ; via de sociale dienst alle nodige stappen verrichten.
  • Begeleiding geven aan de hulpaanvragers, teneinde progressief hun moeilijkheden te helpen overwinnen. Deze begeleiding kan psychologisch, moreel, budgettair of educatief zijn.
  • De hulpaanvragers materiële steun verschaffen, aangepast aan hun noden.


<<<

 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.4502/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
»     
1
2
3
4
»
5
6
7
8
9
10
11
»
12
13
14
15
16
17
18
»
19
20
21
22
23
24
25
»
26
27
28
29
30
31
 
Donderdag 22 oktober
Koekelberg
DON

13°
17°
VRI

10°
16°
ZAT


14°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 16.4 °C
Sol. Rad : 46 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Don : ()
Vri  : ()
Zat  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster