De dienst van de gemeenschapswachten    Print

De gemeenschapswachten, die gemakkelijk te herkennen zijn dankzij hun paarse uniform, zijn op een zichtbare en ontradende manier aanwezig in heel de openbare ruimte van Koekelberg, en dit op elke dag van de week, met inbegrip van het weekend en feestdagen.

In het algemeen hebben hun dagelijkse patrouilles te voet in alle wijken tot doel de fysieke veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bevolking te verhogen, en dit:

  • door de inwoners om aandacht te vragen voor veiligheid en preventie van criminaliteit;
  • door openbare hinder te voorkomen en burgerlijk wangedrag te bestrijden;
  • door verscheidene acties uit te voeren ter bestrijding van fenomenen zoals diefstallen en onveiligheid in de stad (zoals gauwdiefstallen, inbraken, diefstallen met list, diefstallen uit of aan voertuigen, fietsdiefstallen enz.);
  • door de weggebruikers om aandacht te vragen voor het naleven van de verkeersregels en voor een juist gebruik van de openbare weg;
  • door kinderen, scholieren en senioren alsook personen met beperkte mobiliteit veilig te laten oversteken.

De verantwoordelijken van de gemeenschapswachten onderhouden regelmatig contacten met de lokale politie waaraan ze de vaststellingen overmaken die ze hebben opgemaakt over eventuele verstoringen van de veiligheid of de openbare orde.

Opdat de gemeenschapswachten hun preventie- en veiligheidsdoelstellingen zouden kunnen halen, beschikt hun dienst over 2 aanvullende instrumenten:

  • een netwerk van bewakingscamera's, onder toezicht van de politiediensten;
  • een radiocommunicatienetwerk, zodat onze gemeenschapswachten onderling voortdurend contact kunnen houden tussen de cameradispatching enerzijds en de teams op het terrein anderzijds.

De teams van gemeenschapswachten, een daadwerkelijke dienst voor plaatselijke dienstverlening en eerstelijnshulp, vervullen ook een rol als contactpersoon tussen de inwoners en hun gemeentebestuur. Zo hebben ze, naast hun belangrijkste opdracht, de preventieve bewaking in de wijken, ook de volgende taken:

  • het meedelen van de in de openbare ruimte vastgestelde technische problemen (milieu, wegen, netheid of straatverlichting, …) aan de bevoegde gemeentediensten;
  • het luisteren naar de noden van de inwoners en, zo nodig, het doorgeven van bepaalde sociale of relationele problemen die bronnen van onveiligheid zijn of een onveiligheidsgevoel opwekken (conflicten, onrust, noodsituaties, …) aan de partners.

Onze dienst gemeenschapswachten vervult ook een essentiële rol in het behoud van de leefomgeving en het welzijn van de inwoners. In dit kader waken de teams van gemeenschapswachten, in samenwerking met de partners (medewerkers van de openbare netheid, politie, vaststellend ambtenaar) meer in het bijzonder over de naleving van de gemeentelijke reglementen. Ter ondersteuning van deze actie beschikt de dienst over haar eigen vaststellend ambtenaren, die speciaal opgeleid zijn in het kader van de toepassing van de wet op de gemeenschappelijke administratieve sancties. Deze ambtenaren zijn ertoe bevoegd inbreuken op het algemeen politiereglement en de gemeentelijke verordeningen vast te stellen op bepaalde gebieden, in het bijzonder op het vlak van netheid, openbare rust en veiligheid. De in dit kader opgemaakte vaststellingen worden bestraft met een administratieve boete.

Tenslotte hebben de gemeenschapswachten ook de taak een actieve rol te spelen op het vlak van het veiligstellen van de openbare ruimte, enerzijds op plaatsen die door veel mensen worden bezocht, zoals scholen, kinderdagverblijven, parken, squares en pleinen, speelpleinen, sociale woningen, het gemeentehuis, anderzijds ter gelegenheid van culturele, sportieve of recreatieve evenementen georganiseerd door de gemeente.

Raadpleeg onze brochure

Uw contactpersonen:

Coördinator:

 BAKAJIKA LUNGONZO Pascal  

Adjunct:  

 MARIGLIANO Ludovic  


<<<

 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.4502/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
»     
1
2
3
4
»
5
6
7
8
9
10
11
»
12
13
14
15
16
17
18
»
19
20
21
22
23
24
25
»
26
27
28
29
30
31
 
Donderdag 22 oktober
Koekelberg
DON

13°
17°
VRI

10°
16°
ZAT


14°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 16.4 °C
Sol. Rad : 40 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Don : ()
Vri  : ()
Zat  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster