Dienst van socialebemiddeling par Dienst voor conflictbemiddeling    Print
 

Op elk moment in ons leven kunnen wij ons in een conflictsituatie bevinden. Dat maakt zelfs intrinsiek deel uit van onze samenleving.

Conflicten kunnen een zaak wel eens vooruithelpen, maar ze kunnen ons jammer genoeg ook blijvend gevangen houden in een situatie van ongemak, van geblokkeerd zijn, ja zelfs van lijden of van eenzaamheid. Het pad dat we ingeslagen zijn, lijkt ons dan geen uitweg meer te bieden.

In een dergelijke situatie doet u er goed aan er niet alleen mee te blijven zitten en contact op te nemen met de dienst conflictbemiddeling.

Daar staat er een ombudsvrouw te uwer beschikking die, zonder te oordelen, gratis naar u luistert in een geruststellende, vertrouwelijke en onpartijdige omgeving. De ombudsvrouw zal u, wanneer u zich midden in een gespannen situatie bevindt, dan kunnen helpen om kalmte en sereniteit terug te vinden en een oplossing te bewerkstelligen.

In tweede instantie, maar dan wel enkel en alleen met uw akkoord, zal de ombudsvrouw u kunnen helpen als bemiddelaar in het kader van uw contacten met de perso(o)n(en) met wie u in conflict bent, om geleidelijk aan de dialoog te herstellen en op zoek te gaan naar punten waarover u beiden (u allen) het wél eens bent in het belang van iedereen.

U bent noch het Nederlands, noch het Frans goed meester? Of u voelt zich niet helemaal op uw gemak in die talen? Geen probleem, wij kunnen u gratis een tolk ter beschikking stellen.

De voordelen van een beroep te doen op de bemiddeling:

  • -     U vindt iemand die met een welwillend oor naar u luistert, zonder vooroordelen, wanneer u zich gevangen voelt in een zenuwslopende en gespannen situatie.
  • -     Omdat bemiddeling behoort tot de ‘alternatieve manieren van conflictoplossing', biedt het een reële kans om een gerechtelijke procedure te vermijden, omdat een rechtszaak veel sneller leidt tot een escalatie van de spanning tussen de partijen en daarenboven ook nog eens veel geld kost (procedurekosten, de kosten van een advocaat, van expertises enz.).
  • -     Op elk ogenblik houdt u de controle over het proces, dit wil zeggen dat er niets zal worden ondernomen zonder uw akkoord en goedkeuring. Bovendien kunt u het beëindigen zodra u dat wenst.

Voor welk type conflicten?

Iedereen die zich bevindt in een interpersoonlijk conflict, of het nu gaat om een familiaal of een buurtconflict, een huurconflict of een conflict in het kader van arbeidsverhoudingen, dus bij geschillen op de werkvloer, …

Wie kan er een beroep doen op onze bemiddelingsdienst?

Het conflict moet territoriaal verband houden met de gemeente Koekelberg (minstens één van de betrokkenen woont in de gemeente of oefent er een activiteit uit op regelmatige basis, of het conflict heeft plaatsgevonden op het gemeentelijke grondgebied).

Wat de ombudsvrouw niet is:

  • -      Door haar onpartijdigheid en neutraliteit mag zij nooit beschouwd worden als uw advocaat, die uw standpunt en uw belangen zou vertegenwoordigen en verdedigen bij de bij het conflict betrokken partij(en).
  • -      Het is ook niet haar taak voor u een ‘kant-en-klare' oplossing te vinden. Want het logisch gevolg van het feit dat de partijen de controle houden over het bemiddelingsproces is dat het hen toekomt zélf een oplossing te vinden die hen past. In dat opzicht zijn de conflicterende partijen dus verantwoordelijk voor de regelingen van de uit te werken oplossing, en het bemiddelingskader bemiddelt alleen om de totstandkoming ervan te bevorderen.
  • -      De ombudsvrouw heeft overigens geen dwingende macht, in tegenstelling tot een rechter, die u een oplossing zou kunnen opleggen waarvan u niet wilt weten. Daar staat tegenover dat hij de persoon met wie u in conflict bent nooit ertoe kan verplichten met u een gesprek aan te gaan.

Contactgegevens / afspraken:

Dienst voor conflictbemiddeling van Koekelberg

Sint-Annakerkstraat 118

 MOREAU Joëlle   

1081 KOEKELBERG

Algemeen telefoonnr.: 02 435 68 08 (directe lijn 02 435 68 16)

mediation@koekelberg.brussels<<<

 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.4502/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
» 
1
2
3
4
5
6
»
7
8
9
10
11
12
13
»
14
15
16
17
18
19
20
»
21
22
23
24
25
26
27
»
28
29
30
     
Zaterdag 19 september
Koekelberg
ZAT

12°
28°
ZON

13°
26°
MAN

10°
26°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 26.8 °C
Sol. Rad : 531 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Zat : ()
Zon  : ()
  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster