De dienst van schoolbemiddeling    Print

De dienst schoolbemiddeling van Koekelberg heeft als algemene opdracht de jongeren te detecteren die zich bevinden in een situatie van schooluitval ofte voortijdig schoolverlaten en/of schoolverzuim, hen opnieuw te motiveren en hen te begeleiden, in samenwerking met de betrokken gezinnen en de verschillende betrokken partijen op school (schooldirecties, PMS-centra, …), alsook school-attachment te bevorderen door de leerlingen te ondersteunen bij hun schoolopleiding en door hun persoonlijke ontplooiing te bevorderen.

Onze dienst biedt een brede waaier van diensten aan voor de leerlingen en de ouders van leerlingen die in Koekelberg gedomicilieerd zijn of er naar school gaan, en die zich geconfronteerd zien met een vraag of een problematiek in verband met schoolopleiding in brede zin. Zij kunnen zich elke werkdag tot deze dienst richten om/met het oog op :

 • een beroep te kunnen doen op een luisterend oor en begeleiding te krijgen bij schoolprocedures en schooltrajecten (oriëntaties, vragen, ervaringen, levensprojecten, …);
 • het krijgen van hulp bij het zoeken van een school, de formaliteiten verbonden aan een inschrijving;
 • het aanvragen van een bemiddelende contactpersoon tussen de jongeren, hun ouders en de school in geval van conflicten (uitsluitingen, beroep, sancties, …);
 • het in aanmerking komen voor individuele, sociale of gezinsgebonden follow-ups (opzet in samenhang met het psychosociaal netwerk);
 • het zoeken van een huiswerkschool of het verkrijgen van inlichtingen over de lokale en de gewestelijke voorzieningen op het gebied van school-attachment en schoolhulp;
 • het verkrijgen van inlichtingen over de rechten en plichten op schoolgebied, over de onderwijsopleidingen, de oriëntatiekeuzes en de optiekeuzes, alsook over de organisatie van het schoolsysteem in België;
 • het verkrijgen van hulp bij het vervullen van de administratieve formaliteiten (het invullen van documenten eigen aan de studies, inschrijvingsformulieren voor de kleuterschool en de basisschool, voor het eerste jaar van het secundair onderwijs, studietoelage ofte studiebeurs, aanvragen voor abonnementen openbaar vervoer, …); 
 • het zoeken van oriëntaties, opleidingen, stages enz.

Op vraag van de scholen komt onze dienst ook tussen bij individuele situaties van schooluitval ofte voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim, alsook om een antwoord te bieden aan problemen van geweld in scholen (in samenwerking met de andere voorzieningen bij preventie).

Ter ondersteuning en ter begeleiding van de leerlingen die zich geconfronteerd zien met leermoeilijkheden en/of die zich bevinden in een situatie van schooluitval ofte voortijdig schoolverlaten wordt er bij onze schoolbemiddelingsdienst een School-Attachment Ruimte (SAR) georganiseerd voor de leerlingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Deze School-Attachment Ruimte, die open is buiten de schoolperioden, ontwikkelt individuele en/of collectieve acties die het volgende omvatten:

 • het verhelpen van de tekortkomingen van de leerling in moeilijkheden door middel van een persoonlijke follow-up;
 • het versterken van de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen;
 • het ontwikkelen van het leervermogen;
 • het bevorderen van de verwerving van werkmethoden;
 • het voorbereiden van de leerlingen op de certificatie-examens (getuigschrift basisonderwijs, getuigschrift eerste graad secundair onderwijs);
 • het aanbieden van pedagogische, ludieke ontdekkingsstages tijdens de schoolvakantieperioden;
 • het ontwikkelen van samenwerkingen met de de interveniënten die actief zijn in andere programma's ter ondersteuning van de jeugd (sociale samenhang, vrijwilligersnetwerk enz.).

Tenslotte organiseert onze projectgelastigde ook verscheidene thema-workshops met kinderen alsook workshops ter bewustmaking en ter ondersteuning van het ouderschap voor ouders die hun opvoedingspraktijken willen verrijken, hun moeilijkheden in vraag willen stellen of hun ervaringen als ouder willen delen.

Uw contactpersonen:

Telefoonbemiddeling algemeen: 02 435 68 07

 TARANTINI Stéphanie  : coördinatie, School-Attachment Ruimte, …

 GUTIERREZ Francisco   : bemiddeling, sociale en schoolgebonden inlichtingen en follow-ups, raadpleging tijdens spreekuren op kantoor en begeleiding jongeren/gezinnen, …

 KEGYES Sarah  : School-Attachment Ruimte, schoolhulp, …

 MORENO MOLINA Ernesto  : ondersteuning van het ouderschap, stripworkshops, workshops Poësie en Expressie, …

 


<<<Ook te zien:
    » Dienst EU - Europa der 28
    » Dienst Feesten
    » De dienst Schuldbemiddeling
    » 1. HULP AAN SENIOREN – PLAATSING IN RUSTHUIS
 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.4502/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
» 
1
2
3
4
5
6
»
7
8
9
10
11
12
13
»
14
15
16
17
18
19
20
»
21
22
23
24
25
26
27
»
28
29
30
     
Zaterdag 19 september
Koekelberg
ZAT

12°
28°
ZON

13°
26°
MAN

10°
26°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 25.4 °C
Sol. Rad : 533 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Zat : ()
Zon  : ()
  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster