De dienst van de opvoeders en de sociaal straathoekwerkers    Print

Het team van de opvoeders en de sociaal straathoekwerkers van Koekelberg heeft als algemene opdracht de sociale integratie te bevorderen van groepen jongeren en meer in het algemeen van alle personen die zich in moeilijkheden bevinden of vragende partij zijn en zich in de openbare ruimte van Koekelberg bevinden (geïsoleerde, kwetsbare personen, die zich in een sociale, emotionele en/of psychologische noodsituatie bevinden, …). Hun eerste taak is het bestrijden van sociale uitsluiting, die kan leiden tot een onveiligheidsgevoel.

De straathoekwerkers werken dagdagelijks in de wijken, in het bijzonder in de buurt van de door de mensen bezochte infrastructuren (metrostation, parken, squares, pleinen enz.).

Als eerstelijns sociaal werkers richten zij zich in eerste instantie tot een publiek dat niet uit zichzelf zou aankloppen bij een sociale of een administratieve dienst, hetzij omdat men uitgesloten is of geen contacten meer heeft, hetzij omdat men afgehaakt heeft op sociaal vlak, op gezinsvlak of op school (schooluitval ofte voortijdig schoolverlaten).

Polyvalent als ze zijn, vervullen de straathoekwerkers dagdagelijks veelvuldige taken zoals:

 • het verlenen van hulp ad hoc aan alle personen in moeilijkheden door hen te oriënteren naar bevoegde diensten of aangepaste structuren;
 • het voorstellen van begeleiding aan personen die met urgente situaties te maken hebben (in samenwerking met het netwerk);
 • het aanbieden, aan personen die een woning zoeken, van hulp bij hun zoektocht en van momenten tijdens welke de straathoekwerkers het even van hen overnemen;
 • het verstrekken van inlichtingen en raad aan en het oriënteren van de personen die deel uitmaken van het risicopubliek dat de straathoekwerkers aantreffen in de openbare ruimte tijdens de perioden van strenge koude of grote hitte;
 • het tussenkomen op het terrein bij bepaalde conflictsituaties of in een gespannen klimaat, met als doel het op gang brengen van een dialoog;
 • het gebruik van de bestaande middelen promoten op lokaal en gewestelijk vlak;
 • het verlenen van steun aan personen tijdens hun levensprojecten en hun persoonlijke trajecten;
 • het op collectief vlak aanbieden van activiteiten ad hoc en het ontwikkelen van vernieuwende, ondersteunende projecten die de integratie van het doelpubliek in de samenleving kunnen bevorderen en in de wijken banden kunnen scheppen (project samentuinen, activiteiten voor vrouwen, gezinsactiviteiten enz.).

Om de toegang tot de aangeboden diensten voor het publiek te vergemakkelijken, zijn de straathoekwerkers permanent bereikbaar tijdens de spreekuren op kantoor, van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur, alsook op zaterdag (na afspraak).

Kantooradres straathoekwerkers: Sint-Annakerkstraat 118 bis (deur van de benedenverdieping, tegenover bushalte ‘Autrique') te 1081 Koekelberg

Contactgegevens: 02 435 68 08

 GLIZ Daniela   

 SEKANYAMBO ILUNGA Olivier   

 

 educateurs.cpk@koekelberg.irisnet.be

Ter bevordering van de (her-)socialisering van jonge Koekelbergenaren die in moeilijkheden verkeren ten aanzien van de wet of zich in een precaire situatie ofte onzekere omstandigheden bevinden (vluchtelingen, …) biedt een team bestaande uit 2 gespecialiseerde opvoeders en één projectcoördinator hen (onder voorbehoud goedkeuring van de ouders of voogden) hen een pedagogische omkadering aan buiten de schoolperioden. Het opvoedkundige werk dat individueel of in een kleine groep met de jongeren verricht wordt, bestaat in wezen hieruit:

 • het voeren van individuele gesprekken rekening houdend met de omgeving en de specifieke leefruimte die de jongere omgeeft (gezin, school, wijk, leeftijdsgenoten, …);
 • het begeleiden van de jongere en het hem aanbieden van een follow-up m.b.t. zijn schoolopleiding en zijn sociale leven;
 • het inrichten van structurerende individuele en/of collectieve projecten;
 • het ontwikkelen van programma's van activiteiten en ontdekkingen gericht op de interesses;
 • het streven naar een bewustmaking van de jongeren voor bepaalde maatschappelijke uitdagingen/samenlevingsproblematieken door middel van workshops, ontmoetingen, debatten en deelnames aan culturele activiteiten met een hoge toegevoegde waarde;
 • het bevorderen van de ontwikkeling van de sociale vaardigheden, die meer in het bijzonder worden toegespitst op positieve communicatie, zelfcontrole en het oplossen van individuele of groepsproblemen;
 • het stimuleren van de waarden die verband houden met delen, verantwoordelijkheid, openheid voor diversiteit, burgerschap, alsook het bestrijden van vooroordelen door discussieworkshops;
 • het aanreiken van inlichtingen over de bestaande middelen en de jongere er zin in doen krijgen zijn leven weer op te pakken.

Vanuit deze positie komt de opvoeder in de ogen van de jongere in zijn wijk over als een echte contactpersoon aan wie hij zijn bezorgdheden, noden en vragen kan toevertrouwen en met wie hij samen oplossingen kan zoeken voor de problemen of moeilijkheden die hij tegenkomt.

Contactgegevens voor het aan het 'Jongerenproject' gewijde team van opvoeders:

 02 435 68 06

 LINI Stephane  

 AHARRAR Youcef   

 RODRIGUEZ LOPEZ Jonathan   

Sint-Annakerkstraat 118 – 2de verdieping te 1081 Koekelberg

  


<<<

 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.4502/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
» 
1
2
3
4
5
6
»
7
8
9
10
11
12
13
»
14
15
16
17
18
19
20
»
21
22
23
24
25
26
27
»
28
29
30
     
Maandag 21 september
Koekelberg
MAN


26°
DIN

11°
25°
WOE

14°
22°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 12.4 °C
Sol. Rad : 0 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Man : ()
Din  : ()
Woe  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster