Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)    Print

Wat is het PWA ?

Al wie langdurig werkloos is of al wie financiële hulp van het OCMW geniet en als werkzoekende ingeschreven is, kan PWA-activiteiten uitvoeren om een supplement bij zijn uitkering bij te verdienen en om contact te houden met het arbeidscircuit.

Het PWA neemt deel aan het promoten van het Activa -plan door een gerichte informatie aan werkgevers en werklozen in de gemeente aan te bieden.

Adres en contacten:
Verantwoordelijke :  ATORI Ikram  
Pwa :  ALDENHOFF Gaëtane  Tel 02/410.05.32
Dienstencheques :  ATORI Ikram 

Uurrooster :
Doorlopende dienstverlening : maandag tot donderdag van 9u tot 12u.
Op afspraak : ‘s namiddags en vrijdag.

Voor wie ?

 • werklozen en personen geholpen door het OCMW
  • Personen die meer dan twee jaar werkloos zijn (6 maanden als hij ouder is dan 45 jaar) of personen die financiële hulp van het OCMW genieten (bestaansminimum of gelijkgestelde hulp en inschrijving in het vreemdelingenregister )
  • Voordelen :
   • Een supplement van € 184,5 per maand.
   • een bijkomende werkactiviteit


 • Inwoners en niet-commerciële verenigingen van Koekelberg
  • Elke privé-persoon die in Koekelberg woont, vzw's en niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen of lokale overheden kunnen een beroep doen op het PWA om hulp op diverse gebieden te genieten en dat op een volkomen wettelijke manier.
  • Voordelen :
   • Een aanzienlijke hulp voor € 5,95 per uur.
   • Een belastingvermindering.
   • Een wettelijk kader.
   • Een onderhandelingspartner in de buurt.
  • De formaliteiten ?
   • Ondertekenen van de inschrijvingsdocumenten
   • Betaling van het jaarlijks inschrijvingsrecht van € 7,44
   • Aankoop van PWA-cheques van de firma SODEXHO

Volgens welke principes ?

De inwoners van Koekelberg kunnen een beroep doen op het PWA voor een aantal activiteiten die niet in het gewone arbeidscircuit uitgevoerd worden : 

 • Hulp voor het tuinonderhoud : maaien van grasperken, ruimen van sneeuw of bladeren, snoeien van hagen, onderhouden van bloemperken, enz.
 • Hulp voor zieken en kinderen : kinderopvang, voor- en naschoolse kinderopvang, inhaallessen, oppas van zieken of gehandicapten, vergezellen bij een dokter, boodschappen, enz.
 • Hulp voor administratieve formaliteiten : administratieve taken, vergezellen van een persoon naar een gemeentelijke dienst, enz.
 • Hulp voor kleine onderhouds- en herstellingsklussen (knutselen, verven, behangen, op orde brengen, verhuizen)

De vzw's, de niet-commerciële verenigingen en de onderwijsinstellingen kunnen gelijkelijk genieten van de dienst PWA voor occasionele taken, gewoonlijk verricht door vrijwilligers.

 • In vzw's en andere niet-commerciële verenigingen : administratieve hulp bij bijzondere activiteiten, begeleiding bij hobby's of sport, onderhoudswerkzaamheden en kleine aanpassingswerkzaamheden, enz.
 • In onderwijsinstellingen : begeleiding van kinderen bij buitenschoolse activiteiten, ophalen van leerlingen aan de schoolbus, regelen van het verkeer aan de school, hulp ter gelegenheid van allerlei manifestaties, enz.
 • Bij plaatselijke overheden : seizoenwerkzaamheden voor de verbetering van het leefmilieu, verfraaiing van de leefomgeving, opkuisen van verwaarloosde wijken, gelegenheidshulp in gemeentelijke bibliotheken, hulp ter gelegenheid van kermissen, braderieën, markten, enz.
 • Bij de gemeenschappelijke eigendommen met maximum 10 appartementen : schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten.

Dienstencheques

 

Bestuurders van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van  Koekelberg vzw 

 

Mevrouw Nadia BADRI, Voorzitster

Mevrouw Véronique CAPELLE, Secretaris

Mijnheer Ibrahim MAHROUGUI, Bestuurder

Mijnheer José GONZALEZ, Vice-Voorzitter

Mijnheer Abdellatif MGHARI, Bestuurder

Madame Clotilde TEBOH, Bestuurder

Mijnheer Fabrice OPPITZ, Penningmeester

Mijnheer Mohammad KHANSIR, Bestuurder

Mijnheer Arnaud DEPLAE, Bestuurder

 

Organigram

 <<<Ook te zien:
    » Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
    » Toegang tot het beroep
    » Stageplaatsen in de bedrijven vinden
 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.4502/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
»     
1
2
3
4
»
5
6
7
8
9
10
11
»
12
13
14
15
16
17
18
»
19
20
21
22
23
24
25
»
26
27
28
29
30
31
 
Donderdag 22 oktober
Koekelberg
DON

13°
17°
VRI

10°
16°
ZAT


14°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 16.6 °C
Sol. Rad : 81 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Don : ()
Vri  : ()
Zat  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster