In het bezit zijn van zijn identiteitskaart is verplicht !    Print

10U heeft zonet een elektronische identiteitskaart gekregen. De Belgische identiteitskaart geldt als bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. De identiteitskaart wordt automatisch afgeleverd door de gemeente van de hoofdverblijfplaats van alle Belgen die minstens twaalf jaar oud zijn en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

Krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten, moet elke Belg vanaf vijftien jaar in het bezit  zijn van een identiteitskaart.

De inbreuken wegens het niet bij zich hebben van de identiteitskaart worden strafrechterlijk bestraft door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten. In artikel 7 wordt bepaald dat het niet tonen van de identiteitskaart inderdaad bestraft wordt met een geldboete van € 26 tot € 500. De bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek zijn eveneens van toepassing.

Indien hij geen geldige identiteitskaart heeft, loopt de burger inderdaad het risico om veel moeilijkheden te hebben, inzonderheid bij de administratieve en financiële instellingen of tijdens zijn verplaatsingen in België of in het buitenland. De Belgische identiteitskaart, die geldt als bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente, is eveneens vaak een wezenlijk bestanddeel in verschillende reglementeringen en dient in fiscale, sociale en administratieve aangelegenheden.

De elektronische identiteitskaart biedt u zoals vroeger de mogelijkheid om uw identiteit te bewijzen aan personen die u hierom vragen en is eveneens een geldig reisdocument in de 27 lidstaten van de Europese Unie.
Uw identiteitskaart bevat van nu af aan een elektronische chip. Daarom is deze ook gebonden aan een geheime code, zoals een bankkaart. Deze chip en deze code bieden u de mogelijkheid om uw identiteit te bewijzen op internet of om een elektronische handtekening aan te brengen.

De elektronische identiteitskaart biedt u nu al de volgende mogelijkheden :

- u kan toegang krijgen tot de u betreffende administratieve dossiers, bijvoorbeeld uw eigen bevolkingsdossier (https://mijndossier/rrn/fgov.be). U kan documenten aanvragen bij verschillende besturen, waarvoor u zich voordien moest verplaatsen en soms lange wachtrijen moest trotseren;

- u kan, via een beveiligd kanaal, online informatie uitwisselen met het bestuur, privé-bedrijven of organisaties;

- u kan in contact treden met het gemeentebestuur, de Federale Overheid of de Gewesten via hun website en er elektronische formulieren invullen;

- u kan op een beveiligde manier commerciële transacties uitvoeren via internet (online aankoop en verkoop);

- u kan uw elektronische handtekening aanbrengen op documenten, met dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening op papier. U kan elektronische berichten  versturen die u geldig tekent, en zelfs contracten sluiten met andere burgers;

- u kan de toegang tot bepaalde plaatsen controleren, zich identificeren in bepaalde plaatsen, zich inschrijven in bepaalde instellingen, reservaties uitvoeren, uw belastingsaangifte indienen, bepaalde toelagen aanvragen, in alle veiligheid  op bepaalde sites chatten, enz.

Indien u meer informatie wenst over de eID, kan u volgende websites raadplegen: www.ibz.rrn.fgov.be  of www.eid.belgium.be.

De gemeentelijke dienst Bevolking kan ook veel informatie bezorgen.

Info :  VANDEN BREEDE Vanessa  of  DEFOSZE Héléna 

 <<<Ook te zien:
    » eID elektronische identiteitskaart
 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 18.45*
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
*Enkel de diensten Burgerlijke stand en Bevolking


02/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
»   
1
2
3
4
5
»
6
7
8
9
10
11
12
»
13
14
15
16
17
18
19
»
20
21
22
23
24
25
26
»
27
28
29
30
31
   
Zondag 12 juli
Koekelberg
MAN

10°
22°
DIN

12°
24°
WOE

13°
21°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 20.2 °C
Sol. Rad : 23 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
xxxx : ()
Man  : ()
Din  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster