De administratieve sancties in Koekelberg    Print

Administratieve sancties

Sinds vele jaren kregen de gemeenten instrumenten om sneller en efficiënter op te treden tegen storend en antisociaal gedrag in het openbaar op het grondgebied, en ook minder ernstig gedrag, dat in het dagelijkse leven wel als hinderlijk kan worden aangevoeld. Bijvoorbeeld: hondenpoep; spuwen en urineren op de openbare weg, klein afval, sigarettenpeuken en vetpapier weggooien; niet onderhouden terreinen; sluikstorten en verspreiding van voedsel op openbaar terrein om zwerfdieren te voeden; loslopende honden; ongehoorzaamheid tegenover een gemachtigd opzichter; beledigingen; licht geweld; lawaai en herrie 's nachts. Het bedrag van de administratieve sanctie mag niet hoger liggen dan € 350. 

De administratieve sancties voor stilstaan en parkeren

Sinds het koninklijk besluit van 9 maart 2014 worden overtredingen van het verkeersreglement en het algemeen politiereglement ook onderworpen aan administratieve sancties. Deze inbreuken kunnen zowel worden vastgesteld door de politie als door gemachtigde gemeenteambtenaren. De bedragen van de boetes worden rechtstreeks door het koninklijk besluit bepaald op basis van de ernst van de inbreuk (€ 55 of € 110).

U vindt het algemeen politiereglement door hier te klikken Politie algemene reglement

Administratieve sancties

De administratieve sancties worden opgelegd door de sanctionerende ambtenaar na vaststelling door een politieagent, een gemeenschapswachter-vaststeller of een gemeentelijke ambtenaar (benoemd door de dienst Openbare netheid of een andere gemeentelijke dienst). Dit na een eventueel verhoor van de overtreder wanneer een administratieve sanctie van hoger dan € 70 wordt overwogen. Behalve voor de gevallen waar een alternatieve maatregel voorgesteld wordt (bemiddeling of gemeenschapsdienst), worden de dossiers in principe binnen één of anderhalve maand behandeld, afhankelijk van de aard van de overtreding.

De overtreder kan bij de politierechtbank in beroep gaan tegen de beslissing van de sanctionerende ambtenaar.

Procedure voor minderjarigen

Ter bescherming van de minderjarige, bepaalt de wet verschillende stappen van de procedure: om de ouders dichter bij de procedure te betrekken, kan de sanctionerende ambtenaar voorstellen om de minderjarige te ontmoeten in het bijzijn van zijn ouders en advocaat, om zodoende de familie bij het educatieve proces te betrekken. De sanctionerende ambtenaar kan na afloop van de procedure beslissen om ofwel het dossier af te sluiten, indien de ontmoeting met de ouders voldoende blijkt, ofwel een administratieve procedure op te starten. Elke administratieve procedure tegen minderjarigen kan dus zonder een administratieve sanctie worden afgesloten in het stadium van de procedure van ouderlijke betrokkenheid. Indien de sanctionerende ambtenaar het nodig acht om de administratieve procedure voort te zetten, heeft hij de wettelijke plicht om aan de minderjarige een bemiddeling voor te stellen die als effect kan hebben het conflict af te zwakken. Deze lokale bemiddeling laat de minderjarige overtreder en de eventuele geïdentificeerde slachtoffers toe, de vergoeding of compensatie van de geleden schade vrijwillig te regelen en in een vertrouwelijke sfeer. De minderjarige kan ook gemeenschapsdienst verrichten. De bemiddelaar kan dit voorstellen voor een bemiddelingsprocedure. De sanctionerende ambtenaar kan dit ook, wanneer de bemiddeling gefaald heeft. Een administratieve boete (maximaal € 175) wordt enkel opgelegd indien de voormelde procedure mislukt is. Ze zal nooit ten laste worden gelegd van de minderjarige, maar van de burgerrechtelijk aansprakelijke.

De overtreder kan voor de jeugdrechtbank in beroep gaan tegen de beslissing van de sanctionerende ambtenaar.

De dienst administratieve sancties:

De sanctionerende ambtenaren:

Dave DEGRENDELE

ddegrendele@koekelberg.irisnet.be

Francesca SIGNORE

fsignore@koekelberg.irisnet.be

Hoofd van de dienst administratieve sancties:

Valérie DIAZ GARCIA

vdiazgarcia@koekelberg.irisnet.be<<<Ook te zien:
    » Protocolakkoord rond gemeentelijke en administratieve sancties bij gemengde inbreuken
    » Koekelberg TV
    » My Koekelberg
    » Het Gemeentehuis van Koekelberg
 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 18.45*
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
*Enkel de diensten Burgerlijke stand en Bevolking


02/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
»   
1
2
3
4
5
»
6
7
8
9
10
11
12
»
13
14
15
16
17
18
19
»
20
21
22
23
24
25
26
»
27
28
29
30
31
   
Woensdag 15 juli
Koekelberg
WOE

12°
19°
DON

12°
20°
VRI

11°
23°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 15.7 °C
Sol. Rad : 0 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Din : ()
Woe  : ()
Don  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster