Projecten    Print
 • Bouw van nieuwe woningen en een tijdelijk kinderonthaalverblijf

Om tegemoet te komen aan de groei van de Brusselse bevolking zou er, onder de auspiciën van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), op het braakliggend terrein gelegen aan de kruising van de Jean Jacquetstraat en de Neepstraat, een nieuw geheel gebouwd worden dat 25 openbare woningen van 1 tot 4 kamers en een tijdelijk kinderonthaalverblijf van 24 bedden zal omvatten. 

Toestand : aanvraag van een bouwvergunning

Het ontwerp van het toekomstige complex, ontwikkeld door het Antwerpse architectenbureau Low, beoogt te beantwoorden aan de toenemende behoeften inzake opvang en wonen in het Brussels gewest. Zo wordt het ruwe terrein waarop het complex zal verschijnen, geherwaardeerd.
De aankleding en de hoogte, in overeenstemming met de hoogte van de aanpalende gevels, maken een zachte integratie in de wijk mogelijk en sluiten zo het eilandje af dat gevormd wordt door de Jacquetstraat en Neep.
In het midden komt er een gemeenschapstuin, toegankelijk voor alle bewoners en gedeeltelijk voor de kinderen in het kinderdagverblijf. Deze tuin brengt rust en is een oase van groen tussen de stenen van de wijk.
Dit geheel, een gecertifieerde passiefbouw, draagt eveneens een mooi deel bij aan de verlichting van de mobiliteit: het gebouw beschikt over een ruime fietsenstalling en is toegankelijk voor iedereen, met speciale woningen aangepast of aanpasbaar aan minder mobiele personen.

Fotos

 • Bouw van een gemeentelijk kinderdagverblijf

Een nieuw gemeentelijk kinderdagverblijf, Pilouk gedoopt, zal het licht zien in Koekelberg tegen eind 2017. Dit eerste volledig passieve gebouw, gelegen in de Sergijselsstraat, biedt plaats aan 56 peuters. 

Toestand : bouwwerf 

Eind 2017 is de opening voorzien van Pilouk, het derde kinderdagverblijf. De oudere generatie herinnert het zich zeker: het olijke witte beertje, met als geestelijke moeder de Koekelbergse Renée Fuks. Pilouk werd het nieuwe vriendje van Bonhommet en Tilapin. Het gelijknamige kinderprogramma werd 50 jaar geleden voor het eerst uitgezonden en naar hen werden de 2 andere gemeentelijke kinderdagverblijven genoemd.
De ruimtelijke indeling in 6 niveaus was een gezamenlijk idee van de architectenbureaus Baumans-Deffet in Luik en Nélis-Délincé op basis van een diepgaande studie over het dagelijkse gebruik en behoeften van het personeel, de ouders en hun kinderen. 
Bovendien gaat het in Koekelberg om de eerste gemeentelijke passiefbouw, die dankzij zijn concept het energieverbruik, en dus ook de kosten, drastisch laat dalen, ongeacht de constante temperatuur van 22°C die nodig is voor het welzijn van de baby's.

Fotos

 • Bouw van een culturele kern

Er zouden gebouwen met een culturele roeping worden opgetrokken binnenin het gebouwenblok dat wordt gevormd door de Stepmanstraat en de Neepstraat. 

Toestand : lopend

 • Zonnedak

De gemeente ziet de noodzaak in van de verkleining van de ecologische voetafdruk en heeft om die reden 240 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de gemeentelijke werkplaats. Deze panelen leveren 1/3 van de benodigde energie voor de dienstverlening aan de bevolking. 

Toestand : geïnstalleerd en operationeel

In het kader van het Wijkcontract heeft Koekelberg in juni 2015, 240 zonnepanelen (400m²) geplaatst. Door een voorziening van zonne-energie van zowel zijn technische thuisbasis als het nabij gelegen Victoria sportcentrum, verwacht de Gemeente om 50.000 kWh per jaar te kunnen produceren, ongeveer het jaarlijks energieverbruik van 15 gezinnen. Bovenop geldbesparing, zal een significante hoeveelheid CO2 niet de Brusselse lucht in vliegen. 
Bovendien is de geselecteerde onderneming voor het plaatsen van de panelen een bedrijf met werkkrachten via socio-professionele inschakeling, met andere woorden werft ze langdurig werklozen aan en leidt ze op.

Fotos

 • Te verbeteren wegennet

Overdreven snelheid, doorgaand verkeer, wildparkeren. Sinds 2015 werden verschillende wegen heraangelegd om deze hinder aan banden te leggen en tegelijk de veiligheid en het comfort van alle gebruikers te verhogen, voetgangers en fietsers op de eerste plaats. De Boogschuttersstraat en de Debeckerstraat kwamen als eerste aan de beurt, de andere werven volgen. 

Toestand :

 • Jules Debeckerstraat en Boogschutterstraat : werk voltooid
 • Wapenstilstandstraat, Félix Vande Sandesquare, Herkoliersstraat et Weversstraat : benoeming van het studiebureau

Veiligheid en comfort voor de zwakke gebruikers, geen risicohinder meer, zoals het ongeoorloofd parkeren in de nabijheid van zebrapaden, en snelheidsbeperkingen zullen voor de nodige rust zorgen in de woonwijken. Dit zijn de grote krachtlijnen van de toekomstige heraanleg, die uiteraard ook rekening houdt met de karakteristieke uitdagingen eigen aan de verkeersaders. 

Fotos

 • Bewegwijzering

Dit wijkcontract heeft het mogelijk gemaakt om palen en borden te te plaatsen die de volgende gemeentelijke infrastructuren aanduiden : het Wijkgemeenschapscentrum KASA, Herkoliersstraat 17 ; het sportcentrum Victoria, Léon Autriquestraat 4 ; en de gemeentelijk spelotheek Jakadi, Ganshorenstraat 4. 

Toestand : geïnstalleerd

Dit type bewegwijzering is identiek aan datgene wat bij het vorige wijkcontract (Vanhuffel 2004-2007) geplaatst werd. Zo creëren we een homogene zichtbaarheid van de openbare gebouwen. 

Fotos

 • Groene laan langs lijn 28

Een groene laan zal het Simonisplein verbinden met verscheidene belangrijke plaatsen in de wijk (Victoriapark, sportcentrum, kinderdagverblijf Tilapin). Deze herwaardering van de omgeving van de spoorbanen ligt in het verlengde van gelijkaardige projecten in de Brusselse regio. 

Toestand : haalbaarheidsonderzoek

Het project laan 28 voorziet het aanleggen van een kwalitatieve openbare tuin op de hellingen langs de spoorlijnen. De site bestaat uit lapjes tuin, moestuintjes en de wijkcompostplek, waarvan een gedeelte bewaard en beveiligd wordt (enkel toegankelijk binnen bepaalde uren). Het koekelbergse stuk zal een groene verbinding worden tussen Simonis, de Ganshorenstraat (sportcentrum, kinderopvang Tilapin en het Victoriapark) en de Neepstraat (toekomstige culturele pool) langs aangelegde wandelpaadjes. Het zal op termijn deel uitmaken van een grote groene laan doorheen Brussel.

 • Collectieve moestuinen 

Deze 100% biologische stedelijke moestuin van 2800m², die gericht is op de ontmoetingen tussen buurtbewoners en wijkverenigingen, combineert gezinspercelen en collectieve ruimten met opvoedkundig karakter : vijver, bijenkasten, permacultuur. 

Toestand : actief 

Verborgen in het hart van één van de dichtst bebouwde zones van Koekelberg strekt de volkstuin Velt Koekelberg zich uit over een oppervlakte van 2800m². Een oase van rust voor de talloze bewoners en lokale verenigingen die er dagelijks biologische groenten en fruit telen, maar vooral ook een bron van beter samenleven.

In een tijd van globalisering worden ideeën van lokale productie en uitwisseling met de buurt in deze volkstuin in ere hersteld. De site omvat een 30-tal perceeltjes tussen 5 en 15 m² die aan families werden toegekend, meerdere zones die collectief worden bewerkt en gemeenschappelijke ruimtes voor ontspanning. De fauna en flora van de kleine aangelegde vijver kan van nabij geobserveerd worden evenals de onophoudelijke activiteit van de bijen. Dankzij een educatieve bijenkorf kunnen jongeren leren hoe deze vriendelijke insecten een essentiële rol spelen in het reproductieproces (bestuiven) van planten.

 • Toegang tot de tuinen : Schmitztraat 5-7 – 1081 Koekelberg, ingang links van nummer 28 van de Van Hoegaerdestraat.
 • Informatie en inschrijvingen :  veltkoekelberg
 • Web : Info moestuin en compost 

Fotos

 • Wijkcomposten

Composteren, wat een goed idee! Maar daarvoor moet je eerst en vooral wel over een tuin beschikken. Wist u dat er dicht bij u twee sites zijn waar u uw composteerbaar afval gratis naartoe kunt brengen? Een goed gebaar voor het milieu en besparingen voor iedereen. 

Toestand : actief

Je voelt je betrokken bij het behoud van de aarde en vraagt je af welke bijdrage je hier zelf aan kan leveren?
Door thuis GFT afval te composteren (groenten, fruit en tuinafval) die je witte zak nodeloos verzwaren of door dit compostafval naar de wijkcompost van je buurt te brengen zet je een concrete stap in de richting van een beter milieu. Composteren beperkt de ecologische en financiële impact van afvalverwerking in Brussel. Gemiddeld blijkt 40% van het afval herbruikbaar. 
Daarenboven is het een mooie gelegenheid om een luchtje te scheppen en kennis te maken met buren die dezelfde waarden delen.

Wijkcompost Velt (site van collectieve tuinen)

 •  Toegang tot het compost : Schmitzstraat 5-7 – 1081 Koekelberg, ingang links van nummer 28 van de Van Hoegaerdestraat
 •  Contact : veltkoekelberg

Wijkcompost Simonis (Herkoliers)

 •  Toegang tot het compost : Herkoliersstraat 92 – 1081 Koekelberg
 •  Contact : compost.simonis, 0494 328 478

Web : Info moestuin en compost

Fotos

 • Groene gevels

Er werden regelmatig acties op touw gezet om ter verfraaiing van de gevels in de wijk en ter bevordering van het sociale weefsel. 

 • Energie premies

Ter ondersteuning van de huishoudens die hun woning wensten te renoveren, heeft de Gemeente aan de wijkbewoners energiepremies aangeboden ter aanvulling van de tegemoetkomingen die al werden toegekend door het Brussels gewest : premies B1 (dakisolatie), B4 (plaatsing van hoog rendementsglas) en F (huishoudapperatuur).

 • Spelotheek Jakadi

Een spelotheek is te vergelijken met een bibliotheek. Maar in de plaats van de traditionele boeken zijn het hier honderden (gezelschaps-)spellen die de rekken vullen en alleen maar op u wachten. U kunt er enkele meenemen naar huis of ze meteen ter plaatse ontdekken. 

Toestand : actief

Kies een spel, installeer u comfortabel aan één van onze tafels en laat u meeslepen door het spel! U kiest zelf hoe u wenst te spelen: met familie, onder vrienden of misschien zelfs alleen. Wat u ook kiest, er is voldoende aanbod voor ieders smaak en voor alle generaties. En het spel is niet uitsluitend voorbehouden aan de allerkleinsten; vele spellen voor een meer volwassen publiek kennen vandaag de dag heel wat bijval. Aarzel niet om raad te vragen aan onze ‘huis' –spelothekers.

 • Adres :  Ganshorenstraat 4 – 1081 Koekelberg
 • Openingsuren : Woensdag 16u – 18u et Zaterdag 9u – 12u ; gesloten op feesdagen
 • Jaarlijks bedrag : Koekelbergenaren €5 / Niet-Koekelbergenaren €10
 • Lening : € 0,50 per spel
 • Contact :  Email Jakadi  , 02 412 40 56
 • Web : Spelotheek Jakadi

Fotos

 • Digitaal openbaar netwerk (DON)

Als plek voor initiatie in de informatica en het internet, bestrijdt het DON, dat uitgerust is met de nieuwste technologieën en open voor alle bevolkingslagen (werkenden, werkzoekenden, studenten, senioren), de digitale kloof en stelt ook een reeks gratis lessen voor beginners en gevorderden voor. 

Toestand : actief

Fotos

De Gemeente heeft ook haar steun gegeven aan de volgende voorgestelde projecten :

 • JobYourself vzw

Een coach en een structuur ter begeleiding van de werklozen en de ontvangers van sociale uitkeringen bij het lanceren en het testen van hun project voor een eigen onderneming met behoud van hun recht op uitkeringen. 

Contact : Aloststraat 7-11 – 1000 Brussel, www.jyb.be, 02 256 20 74

 • Bricoteam vzw

Zijn er bij u thuis allerlei kleine klusjes op te knappen ? De ploeg Bricoteam doet het voor een klein bedrag. Bovendien kunnen werkloze arbeiders door dit project opnieuw een baan en nieuwe motivatie vinden. 

Contact : Vooruitgangstraat 323 – 1030 Brussel, www.vzweva.be, 02 274 01 90 

 • Buurtsport vzw

Als project voor sociale integratie omkadert de vzw Buurtsport jongeren uit de wijkscholen bij de leerschool voor het leven die sport is. 

Contact : Hovenierstraat 100 – 1081 Koekelberg, www.buurtsportbrussel.be, 02 412 03 50 <<<

 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 18.45*
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
*Enkel de diensten Burgerlijke stand en Bevolking


02/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
»   
1
2
3
4
5
»
6
7
8
9
10
11
12
»
13
14
15
16
17
18
19
»
20
21
22
23
24
25
26
»
27
28
29
30
31
   
Woensdag 15 juli
Koekelberg
WOE

13°
20°
DON

12°
18°
VRI

11°
23°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 15.3 °C
Sol. Rad : 30 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Woe : ()
Don  : ()
Vri  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster