De preventiedienst (Inleiding)    Print

De preventiedienst van Koekelberg heeft als algemene opdracht enerzijds fenomenen aan te pakken die gelinkt zijn aan criminaliteit en onveiligheid door projecten en acties te ontwikkelen die het veiligheidsgevoel van de inwoners moeten verhogen, en anderzijds te ijveren voor een vermindering van de criminogene en psychosociale risico's, met als einddoel een verbetering van de levenskwaliteit van elke inwoner. In dit kader draait het werk dat bij de preventiedienst verricht wordt in essentie rond twee verschillende, maar complementaire assen.

Een eerste werkas, de zogenaamde “situationele preventie”, heeft betrekking op het geheel van ontradings- en voorzorgsmaatregelen die men kan implementeren om de veiligheid van de inwoners te versterken en de blootstelling aan bepaalde risico's te beperken: de zichtbare aanwezigheid van gemeenschapswachten in alle wijken van de gemeente, de installatie van technopreventieve hulpmiddelen zoals bewakingscamera's, van telepolitie-alarmsystemen in de handelszaken, alsook de toekenning, beheerd door uw diefstalpreventieadviseur, van premies voor inbraakpreventie zijn, naast andere middelen, voorbeelden van deze situationele preventie.

Een tweede as, de zogenaamde “sociale preventie”, heeft betrekking op de verschillende acties die dienen te worden ingericht om aangepaste hulp te bieden aan een breed publiek, d.w.z. éénieder die het moeilijk heeft, en zo bij de mensen het verlangen en de middelen te bevorderen om zich te handhaven of zich te ontwikkelen in hun leefomgeving. In dit kader, parallel met het straathoekwerk dat de teams van gemeenschapswachten dagelijks verrichten bij de bevolking, hebben de opvoeders en straathoekwerkers van de preventiedienst als opdracht het bovenwaarts (upstream) opsporen en voorkomen van risicosituaties, door bij hun respectieve doelpubliek (geïsoleerde of aan hun lot overgelaten personen in de openbare ruimte, groepen jongeren, leerlingen in een situatie van schooluitval ofte voortijdig schoolverlaten, mensen in precaire ofte onzekere omstandigheden, in een kwetsbare situatie, slachtoffers van geweld,  …) een actieve rol van sociale interventie, hulp en begeleiding uit te oefenen.

Ter ondersteuning van de inspanningen ter bestrijding van zittenblijven en schooluitval, wordt er door onze schoolbemiddelaars speciale aandacht besteed aan het oriënteren en begeleiden van leerlingen uit het basis- en het secundair onderwijs, opdat die de nodige middelen en ondersteuning zouden verwerven om hun schooltraject te kunnen voltooien. In dit proces van responsabilisering van de jongere en van verankering in de waarden van het maatschappelijk leven, zijn de betrokkenheid van de ouders of de mantelzorgers ofte verzorgende familieleden alsook de samenwerking met de scholen de essentiële sleutels voor het welslagen van het project.

De preventiedienst heeft ook als opdracht eerstelijnshulp en -assistentie te verlenen aan personen die geconfronteerd worden met interpersoonlijke conflicten, en elk slachtoffer van daden van fysiek, psychologisch of verbaal geweld de gelegenheid te bieden gehoord, georiënteerd en begeleid te worden door de psycholoog van het Bureau Voor Slachtofferhulp.

Tenslotte, om de projecten en acties waarin het Veiligheids- en Preventiecontract voorziet te coördineren en te stimuleren, een goede administratieve en financiële follow-up ervan te verzekeren en over te gaan tot de evaluatie ervan, wordt de algemene coördinatie waargenomen door de preventiefunctionaris, die daarbij wordt ondersteund door zijn team bestaande uit een interne beoordelaar, een administratief en financieel coördinatrice en een administratief assistente.

Het geheel van de hierboven geschetste diensten en acties wordt ingericht door middel van subsidies toegekend door de FOD Binnenlandse Zaken en het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De meeste diensten die voor het publiek toegankelijk zijn, zijn samen ondergebracht in het Preventiehuis, dat gelegen is in de Sint-Annakerkstraat 118.

Algemeen adres

Tel. algemeen

Openingsuren voor het publiek

Preventiedienst Koekelberg

Sint-Annakerkstraat 118

1081 Koekelberg

02 435 68 09 

 

Maandag

08.30 u.-12.00 u.

13.30 u.-17.00 u.

Dinsdag

08.30 u.-12.00 u.

13.30 u.-17.00 u.

Woensdag

08.30 u.-12.00 u.

13.30 u.-17.00 u.

Donderdag

08.30 u.-12.00 u.

13.30 u.-17.00 u.

Vrijdag

08.30 u.-12.00 u.

13.30 u.-17.00 u.

Zaterdag

Na afspraak

 

Bepaalde diensten (straathoekwerkers, schoolbemiddeling) zijn regelmatig toegankelijk op andere tijdstippen van de dag (informeer vooraf of maak een afspraak).

De dienst gemeenschapswachten en uw diefstalpreventieadviseurs (technopreventie) zijn op hun beurt samen ondergebracht in het gemeentehuis, Henri Vanhuffelplein 6.

Algemeen adres

Tel. algemeen

Openingsuren voor het publiek

Diefstalpreventie

Henri Vanhuffelplein 6

1081 Koekelberg

02/412 14 22

Van maandag tot vrijdag na afspraak

Dienst gemeenschapswachten

Henri Vanhuffelplein 6

1081 Koekelberg

02/412 14 22

 

 

 
   


<<<
 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.4502/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
» 
1
2
3
4
5
6
»
7
8
9
10
11
12
13
»
14
15
16
17
18
19
20
»
21
22
23
24
25
26
27
»
28
29
30
31
    
Woensdag 2 december
Koekelberg
WOE


DON


VRI


Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 7.6 °C
Sol. Rad : 0 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Woe : ()
Don  : ()
Vri  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster