Toekenning van sportcheques : wat verandert er!    Print

Om de Koekelbergenaren aan te zetten om meer te sporten buiten de schooluren, heeft de gemeente Koekelberg nieuwe maatregelen genomen betreffende de toekenning van sportcheques.

  • De waarde van de cheques stijgt van € 30 naar € 60
  • Kinderen tussen 3 en 18 jaar en gepensioneerden die aangesloten zijn bij een sportclub of ingeschreven zijn voor een stage, hebben recht op een cheque.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

Voorwaarden:

De begunstigde moet:       

- Zijn domicilie, d.w.z. zijn officiële woonplaats, hebben in Koekelberg;

- Tussen 3 en 18 jaar zijn op het ogenblik van de aanvraag of gepensioneerd zijn en dit staven met een bewijsstuk afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Pensioenen

DOCUMENTEN DIE SAMEN MET DE AANVRAAG MOETEN WORDEN INGEDIEND

- Het correct ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier,

- Een fotokopie van de identiteitskaart.

De aanvraag moet worden ingediend worden bij de Sportdienst van de gemeente Koekelberg (Leon Autriquestraat 4 – 1081 Koekelberg) sports@koekelberg.brussels

De ondertekening van het aanvraagformulier voor sportcheques door een ouder impliceert de verplichte kennisname van de toekenningsvoorwaarden en de aanvaarding van de verplichtingen die eruit voortvloeien.

BEHANDELING VAN DE AANVRAGEN

- De sportcheques zullen worden toegekend in de volgorde van ontvangst van de aanvragen. 

- Als een aanvraag wordt ingediend na uitputting van de voorraad sportcheques, dan zal die zonder gevolg geklasseerd worden.

WELK BEDRAG

- De sportcheques worden toegekend voor een bedrag van € 60 per kind of gepensioneerde en per jaar, binnen de grenzen van het, door de gemeente voorziene, budget,

- De sportcheques zullen worden toegekend onder voorwaarde van lidmaatschap bij een sportclub of een inschrijving voor een sportstage, en dit per jaar en per aanvrager.

Het bedrag van de sportcheque zal rechtstreeks op de rekening van de begunstigde gestort worden nadat deze zijn aanvraagformulier bij de gemeente ingediend heeft en de sportdienst de inschrijving bij de club nagekenen heeft (verificatie van de inschrijvings- of ledenlijst van de vereniging of van de lijst van verzekerden).


<<<Ook te zien:
    » KIDS ID en identificatiebewijs voor kinderen jonger dan 12
    » Franse cultuur, vrije tijd en sport
 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 18.45*
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
*Enkel de diensten Burgerlijke stand en Bevolking


02/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
»       
1
2
3
»
4
5
6
7
8
9
10
»
11
12
13
14
15
16
17
»
18
19
20
21
22
23
24
»
25
26
27
28
29
30
31
»        
Vrijdag 29 mei
Koekelberg
VRI


24°
ZAT

10°
24°
ZON

10°
23°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 21.7 °C
Sol. Rad : 791 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Vri : ()
Zat  : ()
Zon  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster