Adviesraden, oproep voor kandidaten.    Print
Heeft u zin om deel te nemen aan het gemeentelijk leven en uw opinie te geven over sociale zaken? Stel u dan kandidaat voor één van de 11 adviesraden, die opgericht worden om de burgers te betrekken bij gemeentelijke acties. 
 
•      Adviesraad voor de senioren om aan de gemeentelijke autoriteiten advies te verlenen over alle ontwerpbesluiten betreffende reglementen of acties die in meerdere of mindere mate betrekking hebben op het leven van de senioren: huisvesting, stedenbouw, sociale bijstand, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, cultuur, sport enz. ;
 
•      Adviesraad voor de Franstalige jeugd om de initiatieven voor de Franstalige jeugd van Koekelberg te bevorderen en te coördineren ;
 
•      Adviesraad voor de Nederlandstalige jeugd om de initiatieven voor de Nederlandstalige jeugd van Koekelberg te bevorderen en te coördineren ;
 
•      Adviesraad voor sport om advies te verlenen over problemen of aangelegenheden met betrekking tot sport in de gemeente Koekelberg ; overleg en samenwerking op te zetten met de verenigingen, instellingen en andere diensten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van lichamelijke opvoeding, sport en het buitenleven ; ondersteuning te bieden aan de organisatie van sportevenementen in samenwerking met de gemeentelijke autoriteiten en de betrokken clubs ;
 
•      Adviesraad voor de diversiteit om aan de gemeentelijke autoriteiten advies uit te brengen over aangelegenheden in verband met de ontrading en de bestrijding van discriminatie op basis van geslacht, herkomst, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienstige of filosofische overtuigingen ; overleg en samenwerking op te zetten met de verenigingen, instellingen, andere organisaties en diensten die betrokken zijn bij aangelegenheden in verband met diversiteit, en ondersteuning te bieden aan de organisatie van acties en evenementen gericht op de bevordering van diversiteit en de bestrijding van discriminatie ;
 
•      Adviesraad voor verzustering om op alle gebieden uitwisselingen te bevorderen met de zustersteden en tussen de inwoners van de partnergemeenten en hun verenigingen, en aldus een beter begrip van andere culturen te ontwikkelen ;
 
•      Adviesraad voor het milieu om advies uit te brengen over milieubeleidsplannen, alsook over dossiers betreffende natuurbeheer, milieu, energietransitie, duurzame ontwikkeling enz.
 
•      Adviesraad voor ruimtelijke ordening en mobiliteit om advies te verlenen over alle onderwerpen in verband met ruimtelijke ordening, stedenbouw, de implementatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan en elke maatregel die een actieve mobiliteit kan bevorderen in Koekelberg ;
 
•      Adviesraad voor Europese zaken, die beoogt met de burgers een dialoog te organiseren over de toekomst van Europa en zijn uitdagingen, met name door themadebatten ;
 
•      Adviesraad voor culturele actie, die beoogt culturele evenementen die worden georganiseerd op het grondgebied van de gemeente te bevorderen en te coördineren.
 
  • Adviesraad voor dierlijk welzijn die de initiatieven op het gebied van dierlijk welzijn op het gemeentelijk grondgebied wil bevorderen en coördineren.
 
Om lid van een adviesraad te zijn moet men:
 
1.      Minstens 18 jaar zijn (met uitzondering van de raden voor de jeugd, waarvoor de leeftijdsgrens verlaagd is tot 13 jaar;
2.      De burgerlijke en politieke rechten genieten;
3.      Zijn domicilie, d.w.z. zijn officiële woonplaats, hebben in Koekelberg of lid zijn van organisaties die bevoegd zijn op het gebied dat eigen is aan de adviesraad
 
Opdat zijn (haar) brief ontvankelijk zou zijn, moet de kandida(a)t(e) melding maken van :
 
•      De specifieke adviesraad waarin hij/zij wil zetelen;
•      Zijn/haar belangstelling voor de aangelegenheden die onder de specifieke bevoegdheid van de adviesraad vallen; en
•      De legitimiteit of rechtmatigheid (individueel of in naam van een vereniging) aantonen waarover hij/zij beschikt om de belangen van alle Koekelbergenaren of een deel van hen te vertegenwoordigen op het gebied dat valt onder de bevoegdheid van de betrokken adviesraad.
 
 Alle kandida(a)t(e)(n) dienen te worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
 

De kandidaturen kunnen ingediend worden tot 24 november 2019 vóór 11 uur bij  secretariat@koekelberg.brussels
 
Administratieve inlichtingen kunnen bekomen worden bij gemeentesecretaris Dave Degrendele :  02 412 14 55 -  ddegrendele@koekelberg.brussels
 
 
 <<<

 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 18.45*
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
*Enkel de diensten Burgerlijke stand en Bevolking


02/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
»       
1
2
3
»
4
5
6
7
8
9
10
»
11
12
13
14
15
16
17
»
18
19
20
21
22
23
24
»
25
26
27
28
29
30
 
Maandag 18 november
Koekelberg
MAN


DIN


WOE


Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 4.3 °C
Sol. Rad : 0 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Man : 3 (Goed)
Din  : 3 (Goed)
Woe  : 3 (Goed)

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster