Gemeentelijke kinderopvang    Print

De crèche is open alle dagen van 7 om 18h (de zaterdagen, zondagen en uitgezonderde wettelijke feestdagen), tijdens het heel jaar, behalve tijdens juli. De ontvangst van de kinderen vindt van 7 om 9h plaats, hun opleving vindt van 16h30 om 18h plaats, in het aangewezen lokaal daartoe.
 
Het gemeenteadvies bepaalt de assimileerbare dagen aan de wettelijke feestdagen waarin de crèche is gesloten.
 
DE TOELATING:
 
De toelating valt onder de bevoegdheid van het College van de Burgemeester en Wethouders. Enkel de kinderen die de leeftijd van drie jaar nog niet hebben bereikt, kunnen toegelaten worden. Voor hun toelating, worden de kinderen aan de crèche door de arts onderzocht die aan de instelling wordt vastgemaakt, die een certificaat opstelt.
 
Er is eveneens, van te voren overgegaan tot de toelating tot een sociaal onderzoek dat de netto globale inkomsten van het huishouden, evenals de gezondheidstoestand van elk van zijn leden met name zal instellen.
 
In de eerste plaats tot de crèche worden toegelaten, de kinderen van wie de moeder zich in de onmogelijkheid bevindt om hun de absoluut noodzakelijke zorgen te geven

 1. permanent
 2. gedurende een tijdelijke periode (ziekte, zwangerschap, enz... )

In dit geval is de mama verplicht om een attest van werk of een doktersattest te overleggen. Wanneer de maximum bevolking is getroffen wordt de voorkeur in volgende volgorde gegeven:

 1. aan de families het meest bescheiden
 2. aan de families die de gemeente wonen

AANWEZIGHEID
 
Als omwille van een willekeurige reden, het kind tijdelijk de crèche niet meer bezoekt, zijn de ouders verplicht om de directie ervan op de hoogte te brengen de vorige dag of uiterlijk dezelfde dag voor 9 u om te voorkomen de dag te moeten betalen.
 
Als het kind de crèche minder dan 5 u bezoekt, zal hij een halve dag in de boeken opgenomen worden. De kinderen die de crèche bezoeken, moeten op z'n laatste om 9 u komen.

 
FINANCIËLE DEELNAME

De financiële deelname van de ouders wordt volgens de tabel bepaald die door ONE, in functie van de inkomsten van het huishouden wordt opgesteld. In wat de werknemers betreft, een fiche van loon aldus dat een attest dat naar behoren door de werkgever wordt aangevuld, worden geëist. Voor de zelfstandige, zal de laatste uitgetrokken waarschuwing van rol hun geëist worden.
De retributie wordt maandelijks op tijd ten deel gevallen per betaalbaarstelling betaald. Zij omvat de prijs van twee maaltijden, aldus slechts de verkwiste zorgen. Geen enkel kind zal tot de crèche toegelaten kunnen worden als de ouders het niet aan de wetten op de verplichte inentingen voorleggen.
Na een afwezigheid wegens besmettelijke ziekte, moeten de ouders een doktersattest leveren dat het kind machtigt om aan de crèche, van te voren aan zijn heropening terug te komen.
De instelling ontvangt geen zieke kinderen. Als het kind een temperatuur van aan minder 38°5 presenteert, zal hij de crèche niet kunnen bezoeken. Als zij tussen 38 en 38,5° aan de crèche schommelt, hij zal gedurende de dag in het oog gehouden worden en als zijn stand het vereist, zullen de ouders verwittigd worden teneinde het te komen snel zoeken.
 
MAALTIJD
 
De uren van de maaltijden en de collaties worden door de directie bepaald. De menu's worden door de directie opgesteld. Zij zijn het onderwerp van een scherp toezicht op het aandeel van de arts. De menu's voor de week worden aangegeven.
 
KLEDING
 
 Hij zal erop toegezien worden dat hij er permanent in het vak individuele vestiare van het kind van de volledig eigen en duidelijke kleding van vervangingsmiddel namens het kind heeft.
De kinderen zullen aan de komst uitgekleed worden en in het begin door de ouders bekleed
 
 
NETHEID
 
De ouders die de zorgen van netheid verwaarlozen, worden om aan hun kinderen te geven aan hun plichten door de directie herhaald.
Zij worden verwittigd dat hun kinderen niet meer zullen toegelaten worden als de instructies niet worden geobserveerd. Een uittreksel van de regeling dat 2,.3,.5 tot 13 herneemt, ingesloten, zullen 16,.17,.19 en 24 gedrukt worden en tegen bericht van ontvangst aan elke ouder bij de inschrijving van hun kind in de crèche overhandigd.
 
Dit bericht van ontvangst zal in het dossier van het kind ingedeeld worden.
 
Om de EERSTE DAG TE BRENGEN:: 

 • een doktersattest van goede gezondheid van het kind
 • het boekje van het kind of het geneeskundige boekje van de kinderarts
 • de attesten die door uw werkgevers, fiches van loon en voor de zelfstandigen worden gevuld, het laatste uittreksel - van rol
 • een woord voor de kinderverzorgster voor de voedselregeling van de baby en zijn gewoonte.
 • tute en kleding van vervangingsmiddel.
   
  Inschrijvingen: alleen via creche.tilapin@koekelberg.brussels of 02 412 40 51

Contact :  Crèche communale / Gemeente Kribbe <<<Ook te zien:
    » Gemeentelijke kinderopvang
    » De gemeentelijke reglementen en charters, politiereglementen
    » Para-gemeentelijke diensten
    » Gemeentelijke huurwoningen
    » Koekelberg de beste gemeentelijke website in het Brussels gewest !
 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.4502/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
»           
1
»
2
3
4
5
6
7
8
»
9
10
11
12
13
14
15
»
16
17
18
19
20
21
22
»
23
24
25
26
27
28
29
»
30
       
Dinsdag 24 november
Koekelberg
DIN


11°
WOE


DON


10°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 8.8 °C
Sol. Rad : 0 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Din : ()
Woe  : ()
Don  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster