De Algemene Wijkvergaderingen (AWV)    Print

 

a. De AWV 1 :

De eerste heeft plaatsgevonden op 4 februari 2003 om 19 U en had als belangrijkste doelstellingen:

 • aan de bewoners uitleg verschaffen over wat een Wijkcontract is, zijn doelstellingen en de ter beschikking gestelde middelen;
 • de participatieprocedure van de bewoners verduidelijken en de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling (PCGO) uit de bewoners, de verenigingen, de schoolinstellingen en de bedrijfswereld;
 • de verschillende deelnemers binnen het Wijkcontract Vanhuffel voor te stellen;
 • de uitwisseling van standpunten met de bewoners teneinde aan hun zorgen tegemoet te komen.

De vertegenwoordigers van de bewoners, het verenigingsleven, de schoolinstellingen en de bedrijfswereld die deelnemen aan de PCGO werden verkozen tijdens de eerste Algemene Wijkvergadering (AWV). Deze personen die in uw omgeving wonen, hebben ook een informatietaak :

 • Francis GALAND, Jetsesteenweg, 164
 • Jean GOESSENS, Schmitzstraat 11, bus 69
 • Vincent BERTHOLET, Sint Annakerkstraat 32
 • Benoît MOURAUX, Huidvetterijstraat 23 bus 7
 • Hassan SAADANI, Albert Dilliestraat 23
 • Christian WATTERMAN, Huidevetterijstraat 31
 • Thierry VANDEN BROECK, Huidevetterijstraat 19 bus 3
 • Olivier LAMBINON, Van Bergenstraat, 31

Vertegenwoordigers van de bewoners,

 • Brigitte MEIRE-HOMBERGEN, vertegenwoordiger van de “Ligue des Familles”, Jule Besmestraat 33
 • Marc STIPHOUT, vertegenwoordiger van het “UCIK”, Stepmanstraat 19

b. De AWV 2 :

Deze heeft plaatsgevonden op 26 mei 2003 om 20 U. Bij deze gelegenheid werden de fases I en II van het projectprogramma van het Wijkcontract Vanhuffel met de bestaande toestand en de diagnose, de inzet en de geplande werkzaamheden voorgesteld. De inwoners en de personen die actief zijn in de wijk hebben de kans gekregen om op deze twee fases te reageren.

c. De AWV 3 :

Deze heeft op 17 juni 2003 om 20 U plaatsgevonden. Zij heeft het mogelijk gemaakt de geplande werkzaamheden in het kader van het Wijkcontract te verduidelijken. Tijdens deze vergadering, kwam het tot een dialoog met de bewoners. Er werden duidelijke antwoorden gegeven op hun vragen over de verschillende projecten.Een samenvatting van de geplande werkzaamheden werd ter beschikking gesteld van de aanwezige personen.

d. De AWV 4 :

Deze heeft op 6 november 2003 om 20 U 30 plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering werden de bewoners op de hoogte gebracht over de resultaten van het openbare onderzoek en de Overlegcommissie voor het projectprogramma van het Wijkcontract Vanhuffel. De aangebrachte wijzigingen aan het projectprogramma (zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad en voor goedkeuring verzonden naar de Brusselse Regering) werd ook uiteengezet . Het accent werd gelegd op de impact van de renovatiepremies tijdens de aanvangsfase van het Wijkcontract Vanhuffel.Deze AV4 heeft eveneens aan de bewoners de kans geboden om hun opmerkingen in verband met hun wijk te geven.

 

 

e. De AWV 5 :

Deze heeft op 21 juni 2004 om 20 U 30 plaatsgevonden. Deze vergadering had tot doel de follow-up en de ontwikkeling van de verschillende dossiers te overlopen en enkele schetsen voor te stellen die opgemaakt werden door de studiebureaus, aangeduid door de gemeente. Zo werden de projecten van de Novillesquare, het speelplein “kleine kinderen” en van de “Beveiliging/Signalisatie” voorgesteld. De bewoners hebben de mogelijkheid gehad om te reageren op de schetsen. Hun opmerkingen zijn aan de verschillende studiebureaus doorgegeven zodat deze opgenomen kunnen worden in de uitwerking van de projecten.

f. De AWV 6 :

Deze vond plaats op 29 november 2004 om 19 U 30. Deze algemene wijkvergadering had als doel de evolutie van de verschillende voorontwerpen voor te stellen: het Vanhuffelplein, de Sint-Annakerkstraat, de Jetsesteenweg, het park “Sporthal” en het multisportterrein, de Ganshorensestraat, de tunnel van de Ganshorensestraat, het speelplein “kleine kinderen”, de François Delcoignestraat (aanplantingen) en het Van Hoegaerdeplein. Het betreft dus de projecten die gesubsidieerd worden door de overeenkomst Federale staat / Gewest en die door de FOD MV worden uitgevoerd.De voorontwerpen Beveiliging/Signalisatie werden ook voorgesteld. De bewoners konden reageren op de voorontwerpen. Dankzij deze reacties kregen de studiebureaus elementen aangereikt die hun denkproces voeden.

g. De AWV 7:

Deze vond plaats op 14 juni 2005 om 20 U. Tijdens deze vergadering werden de wijzigingen en aanvullingen, aangebracht aan de projecten van openbare ruimten tijdens de 6de AWV, voorgesteld aan het aanwezige publiek.Het betreft het project van het standsbeeld voor het Vanhuffelplein, het park “Sporthal” met zijn klein gebouw voor de sanitair en berging, de Ganshorensestraat en de voorgestelde spelen voor het speelplein “kleine kinderen” aan de Herkoliersstraat. De evolutie van het project van het GHOK werd ook voorgesteld evenals het project Wevers en het richtschema van het lichtplan. De bewoners werden tevens geïnformeerd over de vordering van de verschillende andere projecten en over de komende openbare onderzoeken. De aanwezigen konden reageren op de voorgestelde projecten.

h. De AWV 8 :

De vergadering werd gehouden op 30 november 2005 om 19 U 30. Het doel van deze algemene wijkvergadering was om er de vordering en de evolutie van de verschillende dossiers te overlopen en het wijziginsvoorstel aan het programma van het Wijkcontract voor te stellen. De afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen (Novillesquare, Tunnel Ganshorensestraat, Speelplein "kleine kinderen") en de lopende overheidsopdrachten (Novillesquare, Beveiliging/Signalisatie) werden uiteengezet.

Het studiebureau, belast met de realisatie van het "Lichtplan" van de perimeter van het Wijkcontract, was gekomen om haar studie voor te stellen. Het project Vergroening voor 2006 en de activiteiten die plaatsvinden in de gemeentelijke gebouwen binnen de perimeter werden toegelicht. De bewoners kregen eveneens informatie toegespeeld over de premies die tijdens de periode van het Wijkcontract worden toegekend. De aanwezigen hebben de kans gehad om alle vragen te stellen die hen bezighouden.

i. De AWV 9 :

De 9de AW Vergadering vond plaats op 7 juni laatsleden om 19 u. Een 40-tal personen kwam opdagen. 

Deze algemene wijkvergadering maakte het mogelijk de stand van zaken op te maken over de goedkeuring van de wijziging van het programma. Het studiebureau belast met het dossier gefinancierd door de FOD Mobiliteit en Vervoer is het geheel van het dossier komen voorstellen dat in openbaar onderzoek is van 6 juni tot en met 5 juli 2006. Het gaat over de herinrichtingen van het Vanhuffelplein, de Sint-Annakerkstraat, de Jetsesteenweg, het Van Hoegaerdeplein, de Ganshorensestraat evenals de inrichting van het park “sporthal” en de beplantingen in de François Delcoignestraat.

De stand van zaken over het dossier “Novillesquare” waarvoor de werf op het einde van de vakantie zou beginnen werd opgemaakt net als de stand van zaken van de verschillende andere dossiers. De vergadering liep ten einde met de gebruikelijke gedachtewisseling.

j. De AWV 10 :

De 10de Algemene Wijkvergadering vond plaats op 19 december 2006 en en 30-tal personen kwam opdagen. Deze Algemene Wijkvergadering maakte maakte het mogelijk de stand van zaken op te maken van de dossiers : de werf van de Novillesquare, de stedenbouwkundige aanvragen voor het GHOK, het project Wevers en voor de projecten op de openbare ruimte gesubsidieerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer te weten de herinrichtingen van het Vanhuffelplein, de Sint-Annakerkstraat, de Jetsesteenweg, het Van Hoegaerdeplein, de Ganshorensestraat zoals de inrichting van het park "sporthal" en het aanbrengen van de beplantingen in de F. Delcoignestraat.

 Het project van sociale cohesie in samenwerking met de scholen van de perimeter opgebouwd door de gemeente werd uitgelegd.  De stand van zaken van de andere dossiers werd ook aangesneden en de vergadering werd afgerond met een gedachtewisseling.

k. De AWV 11 :

Op de 11de AW-Vergadering van 26 juni 2007 is een twintigtal mensen komen opdagen. Tijdens deze vergadering werd de stand van zaken van de verschillende dossiers uit de doeken gedaan, onder meer de dossiers van overheidsopdrachten voor het project Wevers, het project Sergijsels, het project Simonis en van het GHOK, het voorontwerp en de stedenbouwkundige vergunning voor het GBC. De realisatie van het project van sociale cohesie in samenwerking met de scholen van de perimeter werd toegelicht. De stand van zaken van de andere dossiers werd ook aangesneden en de vergadering werd afgerond met een gedachtewisseling.<<<Ook te zien:
    » De jongste Algemene Wijkvergaderingen
    » De Algemene Wijkvergadering
    » De algemene sociale dienst
 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.4502/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
»           
1
»
2
3
4
5
6
7
8
»
9
10
11
12
13
14
15
»
16
17
18
19
20
21
22
»
23
24
25
26
27
28
29
»
30
       
Maandag 30 november
Koekelberg
DIN


WOE


DON


Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 4.9 °C
Sol. Rad : 0 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Man : ()
Din  : ()
Woe  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster