Mobiliteit, handel en middenstand    Print

Koekelberg heeft altijd de zelfstandigen gesteund en de vestiging van kleine en middelgrote ondernemingen op het grondgebied bevorderd. Om de mobiliteit te garanderen, die nodig is voor hun ontwikkeling, maar eveneens om de kwaliteit van leven van elke inwoner te waarborgen, dienen nieuwe maatregelen genomen te worden.

De gemeente laat het vrij initiatief aan de burger zelf. Maar zij kan van haar kant een enig loket oprichten, in de schoot van het gemeentehuis, waar alle informatie en diensten, die er zijn voor de ondernemingen, voor de handelaars en de zelfstandigen, gecentraliseerd zijn. Het College is van plan om de activiteiten van de raadgevende Commissie van de Middenstand opnieuw te lanceren, en zal de vzw Unie der Handelaars en Zelfstandigen van Koekelberg (UHZK-UCIK) herstructureren en moderniseren, zodat zij enerzijds een raadgevend orgaan is voor de gemeenteraad in het algemeen en voor het College in het bijzonder, en anderzijds een scharnier tussen de handelaars en de zelfstandigen.

Het College wil een gunstig economisch klimaat voor de buurtwinkels creëren met de weinige middelen waarover het beschikt. Dit zal gebeuren door de verbetering en de verfraaiing van de openbare ruimte waar de handelszaken gelegen zijn, door de vereenvoudiging van sommige gemeentelijke procedures, met inbegrip van de elektronische communicatie, en door het oplossen van problemen van mobiliteit,
parkeergelegenheid en veiligheid.

Het College heeft de vaste wil om de gevoelige kruispunten her aan te leggen en het circulatieplan op het grondgebied van de hele gemeente te herzien. Het is zich bewust van de globale context waarbinnen dit probleem zich afspeelt, op het vlak van de samenleving, op het niveau van de Brusselse agglomeratie en binnen het kader van hoofdstad van het land en van Europa, evengoed als op het niveau van de wijken van de gemeente zelf en de omringende wijken. Maar het probleem is gesteld. Er zullen maatregelen genomen worden, zowel op het structurele vlak, zoals de zones 30, de ronde punten …, als in de dimensie van de burgerzin zoals de strijd tegen het wild parkeren in de buurt van scholen, het respecteren van gereserveerde parkeerplaatsen en sensibilisatiecampagnes. De leefkwaliteit in onze gemeente moet op een gevoelige manier opgevoerd worden voor elke burger.

En tot slot zal het College actief deelnemen aan de gewestelijke initiatieven om bij te dragen tot de kwaliteit van de plaatselijke handel in Brussel.



<<<



Ook te zien:
    » Oprichting van de Club van de Middenstand
    » De Raadgevende Commissie van de Middenstand
    » Afwijkingen van de wekelijkse rustdag 2018/2019
 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 18.45*
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
*Enkel de diensten Burgerlijke stand en Bevolking


02/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels

 

 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
»       
1
2
3
»
4
5
6
7
8
9
10
»
11
12
13
14
15
16
17
»
18
19
20
21
22
23
24
»
25
26
27
28
29
30
31
»        








Maandag 18 maart
Koekelberg
MAN


DIN


10°
WOE


14°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 8.8 °C
Sol. Rad : 83 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Man : 3 (Goed)
Din  : 4 (Vrij Goed)
Woe  : 4 (Vrij Goed)

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster