Leurhandel    Print

DE AMBULANTE ACTIVITEIT

Om redenen van administratieve vereenvoudiging de wet van 4 juli 2005 treedt in werking op 1 oktober 2006 wordt de ontvangst en de aflevering van de leurkaarten toevertrouwd aan de ondernemingsloketten en niet meer aan de gemeente. Deze ondernemingsloketten hebben al de opdracht om de toegang tot het beroep van de ambulante handelaar te onderzoeken en hem in de Kruispuntbank van Ondernemingen in te schrijven. In de meeste gevallen zal de procedure  die de ambulante handelaar er moet doorlopen in één dag kunnen plaatsvinden.

Wat is een ambulante activiteit ?

Men spreekt van ambulante activiteit wanneer producten of diensten aan de consument verkocht, te koop aangeboden of met het oog op de verkoop uitgestald worden, hetzij door een handelaar buiten zijn handelszaak, of hetzij door een persoon die niet over een handelszaak beschikt.

Wie moet over een machtiging beschikken ?

Elke persoon, werkgever of aangestelde die een ambulante handelsactiviteit uitoefent, moet over een machtiging beschikken. Deze machtiging kan persoonlijk zijn of kan afgegeven worden op naam van de onderneming in dienst waarvan de aangestelde werkt. De persoon moet tijdens de volledige duur van de prestatie zijn machtiging alsook zijn identiteitsbewijs bij zich hebben. Hij moet die twee documenten bij elke controle door een bevoegd ambtenaar kunnen voorleggen.

Waar moet de aanvraag van de machtiging ingediend worden ?

Elke aanvraag dient bij een ondernemingsloket naar keuze te gebeuren en moet ingediend worden door middel van een officieel formulier dat bij de loketten beschikbaar is. De lijst van de ondernemingsloketten is op de website economie.fgov.be (ondernemen – ondernemingsloketten) beschikbaar.

Voortaan zijn alle machtigingen geldig voor de volledige duur van de beroepsactiviteit.

De betaling gebeurt op het moment van de aanvraag.

De machtiging als werkgever bedraagt € 150, de machtiging als aangestelde  € 100 of  € 50 (volgens het geval).

Bij de aanvraag tot wijziging of vervanging : de machtiging als werkgever bedraagt  € 50, de machtiging als aangestelde  € 100 of € 50 (volgens het geval).

Deze kaart laat U toe, in gans het land,de goederen die erop vermeld staan te verkopen. Men moet wel voorafgaandelijk, in de gemeente waar men zich wenst te vestigen voor de verkoop, een toelating voor gebruik van de openbare weg vragen. De toelating is aan een belasting onderworpen die kan verschillen van gemeente tot gemeente. In Koekelberg is de belasting van € 15 per standplaats van drie meters op twee.

Sommige goederen mogen niet huis aan huis verkocht worden of op de openbare weg. Om de lijst van deze goederen te bekomen, kunt U zich wenden tot de dienst Lokale Economie  (02.600.15.82) of zoals voor alle bijkomende inlichtingen op de website economie.fgov.be (ondernemen – Belgische reglementering – ambulante handel).<<<Ook te zien:
    » Leurhandel
 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.4502/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
» 
1
2
3
4
5
6
»
7
8
9
10
11
12
13
»
14
15
16
17
18
19
20
»
21
22
23
24
25
26
27
»
28
29
30
31
    
Woensdag 2 december
Koekelberg
WOE


DON


VRI


Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 7.4 °C
Sol. Rad : 0 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Woe : ()
Don  : ()
Vri  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster