Sitemap    Print
 

»  Plaats van de Burger  ...
           
 
            My Koekelberg
            De Gemeente
            Historisch overzicht
            Woord van de Burgemeester
            Woord van de Burgemeester
            De gemeentelijke reglementen en Charters
            Service juridique
            Protocolakkoord rond gemeentelijke en administratieve sancties bij gemengde inbreuken
            Juridische Bijstand
            Koekelberg News en meer
            AGORA News
            KOEKELBERG A LA CARTE
            Parkeren
            Vredegerecht»  Onze diensten  ...
           
 
            Burgerzaken
            Begraafplaats
            Bevolking
                  Kids-ID
                  IRISbox, mijn loket burger
                  eID elektronische identiteitskaart
                  Identiteitsstukken voor Belgen
                  Hebt U uw PIN codes verloren?
                  Rijbewijzen
                  Internationale paspoorten (reispassen)
                  Wettiging van handtekening
                  Eensluidend verklaring van kopie
                  KIDS ID en identificatiebewijs voor kinderen jonger dan 12
                  Aflevering van getuigschriften
                  Parking Plus
                  Adreswijziging
                  Taxi-cheques
                  Inenting tegen polio
                  Geboortepremies
                  Pensioenen
                  Toelating tot het dragen van de blindenstok of de gele stok
                  Stempelcontrole
            Militie
            Vreemdelingen
                  Verblijf van vreemdelingen
                  Dienst EU - Europa der 28
            Burgerlijke stand
                  Geboorten
                  Huwelijken
                  Aflevering van getuigschriften en akten van de burgerlijke stand
                  Overlijden (aangifte)
            Verkiezingen
            Opzoeking in de archieven.
                  Opzoeking in de archieven
            Sporten
            Sportagenda
            Sport en jeugd onderbouwen
                  Plan van de sportinfrastructuur in Koekelberg
                  Sportcentrum Victoria
                  Openlucht sportterreinen
                  Kinderspelterreinen
                  Zumba en Start to Run
            Sport clubs
                  Zaalvoetbal clubs
                  Basketbal clubs
                  Gevechtsporten
                  Volleyball clubs
                  Rollerclub
                  Dans & turnen
            Sport activiteiten voor jeugd
                  Sportstages van de vzw Action Sport
                  Preventiedienst
                  Preventiedienst
            Jeugd
            Gemeentelijke kinderopvang
            Gemeentelijke kinderopvang
            Jeugd
            Nederlanstalige Jeugd
                  Jeugdverenigingen
                  Activiteiten
                        Naschools activiteiten voor kinderen
            Nederlandstalig Onderwijs
                  Gemeentelijke Basisschool 'de kadeekes'
            Verzusteringen - Europa
            Verzusteringen
            Verzusteringen
            Verzusteringen
            Verzusteringen
            Europa
            Cultuur
            Franse Cultuur
            Nederlandse Cultuur
                  Nederlandstalige Openbare Bibliotheek
            Dienst Feesten
            Gelijke kansen
            Mindervaliden
            Zelfstandigen
            Participatiefonds voor zelfstandigen
            De Raadgevende Commissie van de Middenstand
            Oprichting van de Club van de Middenstand
            U.C.I.K - Unie van de Handelaars en Zelfstandigen van Koekelberg
            Toegang tot het beroep
            Afwijkingen van de wekelijkse rustdag 2020/2021
                  Tombola's en geldinzamelingen
            Openbare Werken
            Woonsite
            Woonsite
            Gemeentelijke huurwoningen
                  Milieuvergunning
                  Gemeentelijk Patrimonium
            Stedenbouw
                  Premies
                  Stedenbouwkundige vergunning
                  Kadastrale informatie
                  Kopie van plannen
                  Stedenbouwkundige inlichtingen (SI)
                  Plan de gemeente on line
                  Nuttige links
                  Voorziene werken
                  lijst met de straatnamen
                  Probleem op een gemeente- of gewestweg ?
                  Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP)
                  Natuurrampen
                  Verkavelingsvergunningen (VV)
                  Openbare aanplakkingen
            Netheid
                  Chemisch afval
                  Omhaling van groenafval
                  Hondentoiletten en zakken
                  Ratten (rattenverdelging)
                  Glasbollen
                  Strijd tegen tags en graffitis
                  Sluikstorten
                  Omhaling van de huisvuilzakken
                  Info moestuin en compost
                  Wilde duiven
                  Hygiëne
                  Loslopende katten (sterilisatie)
            Wijkcontract
                  Containeracties 2020
            Wijkcontracten
                        Wat is een Wijkcontract ?
                  Duurzaam Wijkcontract 'Historisch Koekelberg' (2012-2015)
                              Wijkcontract 'Vanhuffel' (2004-2007) in een notendop
                        Interventieperimeter
                        Burgerparticipatie
                              De Algemene Wijkvergadering
                              Wijkcommissie
                              Openbaar onderzoek en Overlegcommissie
                        Projecten
                        Zich informeren
                              Agora News
                        Contact
                  Wijkcontract 'Vanhuffel' (2004-2007)
                        Wat is een Wijkcontract ?
                              Wat is een Wijkcontract ?
                              De 5 luiken
                              De doelstellingen van een Wijkcontract
                              De aangewende middelen
                              De participatieprocedure
                        Informatie en Participatie - Actualiteit van de Wijkcontract
                              Nieuwsbericht
                              De jongste Algemene Wijkvergaderingen
                              De Algemene Wijkvergaderingen (AWV)
                              De jongste Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling
                              De Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling (PCGO)
                              Andere inlichtingen - Linken
                              Agora News
                        De perimeter
                        De verschillende prioritaire projecten van het programma
                        De verschillende niet-prioritaire projecten van het programma
                        Project per project
            De dienst van de gemeenschapswachten
            De preventiedienst (Inleiding)
            De coördinatie van het veiligheids- en preventiecontract
            Dienst van socialebemiddeling par Dienst voor conflictbemiddeling
            De dienst van schoolbemiddeling
            Technopreventie en premies voor inbraakpreventie
            De dienst van de opvoeders en de sociaal straathoekwerkers
            Het bureau slachtofferhulp
            Koecoon, wat is dat?
            Handvest
            Leden
            Sociale coordinatie - Koecoon
                  Verenigingen
            Samenleving
                  De diensten van het OCMW
                  Para-gemeentelijke diensten
            VZW
            Warme maaltijden aan huis
            U.C.I.K
            Beroep
            Werkaanbiedingen
            Werkaanbiedingen
                  Koekeltech
                  Dienstencheques
            Den 114 Draaischijf Tewerkstelling
            Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
            OCMW
            Note de politique générale
            Welkom bij het OCMW van Koekelberg
            Het O.C.M.W.
            Uw verkozenen op het OCMW
            O.C.M.W. Verkozen organen
            De dienst Schuldbemiddeling
            Beheer van energie
            De dienst socio-professionele inschakeling
            1. HULP AAN SENIOREN – PLAATSING IN RUSTHUIS
            De algemene sociale dienst
            S.P.I.
            O.C.M.W financiële hulp
            Home jourdan
            Het Home Jourdan
            Historisch overzicht
            O.C.M.W. Medische Hulpverlening
            Financiën
            Politie van Koekelberg
            Andere
            Het Jourdan Village
            Juridische zaken
                  De administratieve sancties in Koekelberg
            Belastingen
            De Ombudsdienst»  Politiek  ...
           
 
            Gemeenteraad en College
            Agenda van de Gemeenteraad
            Algemeen beleidsprogramma 2018-2024
            Documenten van de Gemeenteraad
            Questions orales & interpellations
            Gemeentelijk jaarverslag en begroting, transparentie van de mandaten
            De gemeentelijke reglementen en charters, politiereglementen
             Kabinet van de Burgemeester
            Kabinet van de Burgemeester»  Intranet  ...
           »  Woning  ...
           
 
            Werken in uitvoering
            Stedenbouw
            Wijkcontract
            Openbare Werken
            Woonsite
            Openbare onderzoeken en Overlegcommissie
            Voortaan is het EPB-certificaat verplicht !»  Milieu  ...
           
 
            Wijkcontract
            Milieuvergunning
            Samenleving
            Openbare onderzoeken en overlegcommissie
            Covid-19: de Recypark opnieuw open in de namiddag vanaf 4 mei»  Mobiliteit  ...
           
 
            Kaarten
            Inwonerskaart
            Wijkcontract
            Werken Kaart
            Cambio - autodelen
            Gemeentelijk Mobiliteitsplan
            Gemeentelijk Parkeeractieplan (GPAP)
            Parkeren - nieuwe bepalingen
            Fietsparkeren : Fietsbox
            Villo! Stations
            Aanvraag voor tijdelijke bezetting van de openbare weg (container, lift en steiger)
            Aanvraag voor reservatie van parkeerplaats
            Low Emission Zone»  Handelszaken  ...
           
 
            Koekelberg handelszaken
            Unie van de handelaars
            Wekelijkse markt
            Wekelijkse rustdag ambachten en handel
            Leurhandel
            Toegang tot het beroep
            COVID-19: welke steunmaatregelen voor Brusselse cafés & restaurants?
            Stageplaatsen in de bedrijven vinden
            CORONAVIRUS – Financiële steun voor de handelaars en zelfstandigen
            Koek's Saveurs - Heropening 21 mei»  Toerism  ...
           
 
            Koekelberg handelszaken
            Unie van de handelaars
            Wekelijkse markt
            Wekelijkse rustdag ambachten en handel
            Leurhandel
            Toegang tot het beroep
            COVID-19: welke steunmaatregelen voor Brusselse cafés & restaurants?
            Stageplaatsen in de bedrijven vinden
            CORONAVIRUS – Financiële steun voor de handelaars en zelfstandigen
            Koek's Saveurs - Heropening 21 mei»  Goed leven  ...
           
 
            Jong
            Geboorten
            Geboortepremies
            Gemeentelijke crèche
            Kids-ID
            Franstalige Jeugd
            Buitenschoolse activiteiten
            Nederlandstalige Jeugd
            Sporten
            Leren
            Nederlandstalig Onderwijs
            bibliotheken
            Buitenschoolse activiteiten
            Koekeltech
            Werken
            Stempelcontrole
            Werk zoeken (één adres)
            Toegang tot het beroep
            Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
            De « 114 », Draaischijf Tewerkstelling
            Minder jong
            Senioren uitstappen
            Pensioenen
            Home jourdan
            Samenleving
            Technopreventie
            Gemeenschapswaachten»  Vrije tijd  ...
           
 
            KOEKELBERG A LA CARTE
            Sport
            Kalender van de activiteiten
            Nederl. Bibliotheek, Cultuur & Jeugd
            Nederlandse cultuur
            Nederlandstalige openbare bibliotheek
            Programma jeugd zomervakantie 2011
            Koekeltech»  Hulp nodig  ...
           
 
            KOEKELBERG A LA CARTE
            Sport
            Kalender van de activiteiten
            Nederl. Bibliotheek, Cultuur & Jeugd
            Nederlandse cultuur
            Nederlandstalige openbare bibliotheek
            Programma jeugd zomervakantie 2011
            Koekeltech»  News  ...
           
 
            Laatste nieuws
            Flash info
            Ander nieuws
            Koekelberg News
            5340 Politiezone Info
            Oude berichten
            Brochures»  Hulp  ...
           
 
            Herhaaldelijk gestelde vragen
            Wat is RSS?
            Met wat moet ik rekening houden indien ik een schotelantenne wil installeren ?
            Hulp aan families


<<<
 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.4502/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
» 
1
2
3
4
5
6
»
7
8
9
10
11
12
13
»
14
15
16
17
18
19
20
»
21
22
23
24
25
26
27
»
28
29
30
31
    
Woensdag 2 december
Koekelberg
WOE


DON


VRI


Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 7.4 °C
Sol. Rad : 0 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Woe : ()
Don  : ()
Vri  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster