Milieuvergunning    Print

De milieuvergunning, vroeger "de commodo et incommodo " - uitbatingsvergunning genoemd, is een administratieve toelating waarin de technische voorwaarden zijn opgenomen die door de uitbater moeten worden nageleefd zodat zijn inrichtingen geen hinder of gevaar vormen voor de onmiddellijke omgeving en zodat ze niet schadelijk zijn voor het leefmilieu. 

De wettelijke basis voor de milieuvergunning is de Ordonnantie van 5 juni 1997. Het doel van deze ordonnantie is het verzekeren van de bescherming tegen de gevaren, de hinder en de nadelen die een inrichting of een activiteit, rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen veroorzaken voor het leefmilieu en voor de gezondheid en de veiligheid van de bevolking, met inbegrip van de personen die zich binnen in de omheining van de inrichting bevinden zonder er de bescherming als werknemer te kunnen genieten. 

In functie van de aard en het belang van de gevaren en de hinder die een inrichting kan veroorzaken, moet ze, in dalende volgorde van potentiële milieu-impact, beschikken over een milieuvergunning van klasse 1A, 1B, 1D, 2 of over een aangifte voor klasse 3. Voor de inrichtingen van klasse 3 volstaat een gewone aangifte. Op basis hiervan ontvangt de aanvrager een onmiddellijke toelating, zonder dat er een openbaar onderzoek wordt uitgevoerd. De uitbatingsvoorwaarden moeten echter wel in acht genomen worden. 

Artikel 7 van de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen onderwerpt de volgende handelingen aan een milieuvergunning indien ze betrekking hebben op inrichtingen van de klassen IA, IB, ID en II (lijst van de ingedeelde inrichtingen): 

 • het uitbaten van een nieuwe inrichting;
 • het verplaatsen van een inrichting;
 • het opstarten van het uitbaten van een inrichting waarvan de vergunning niet werd aangewend binnen de termijn die werd voorgeschreven door de bevoegde overheid (maximum 2 jaar, verlenging met 1 jaar mogelijk);
 • het hernemen van het uitbaten van een inrichting waarvan de uitbating gedurende twee op elkaar volgende jaren werd onderbroken;
 • het verder uitbaten van een inrichting waarvan de vergunning vervalt;
 • het verder uitbaten van een inrichting die niet aan vergunning onderworpen is na haar indeling in een klasse.

Voorafgaand aan elke verandering of uitbreiding van een inrichting waardoor de elementen die in de vergunningsaanvraag voorkomen, moet de uitbater door middel van een aangetekende brief die omstandigheden aan de bevoegde overheid bekendmaken. Die laatste beschikt over een maand om te bepalen of er een nieuwe vergunningsaanvraag moet worden ingediend.

Richtlijnen : 

Elke administratieve en nodige richtlijn om de formulieren voor een milieuvergunning in te vullen, kunnen bekomen worden bij Impulse.brussels (vroeger Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) gelegen Charleroisesteenweg 110 - 1060 BRUSSEL - Tel. : 02/422.51.29 – permit@impulse.irisnet.be

Klasse Dossierkosten P.C.R.

Aantal exemplaren

IA Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

€1.250- €2.500

BE51 0912 3109 6162 
Gemeentebestuur Koekelberg €150 BE67 0000 0194 8787

8

IB Gewestelijke Overheidsdienst Brussel €250 BE51 0912 3109 6162
Gemeentebestuur Koekelberg €150 BE67 0000 0194 8787

8

II, ID Gewestelijke Overheidsdienst Brussel €125 BE51 0912 3109 6162 
Gemeentebestuur Koekelberg €100 BE67 0000 0194 8787

4

II Gewestelijke Overheidsdienst Brussel €125 BE51 0912 3109 6162 
Tijdelijke Gemeentebestuur Koekelberg €50 BE67 0000 0194 8787

4

III Gewestelijke Overheidsdienst Brussel -
Gemeentebestuur Koekelberg €50 000-0019487-87

3

Afgifte van administratieve documenten :

 • Attest of vergunning inzake stedenbouw of leefmilieu : € 5,00 
 • Duplicaat van bouwvergunning of andere : € 15,00 
 • Nemen van kopieën van bouwplannen : € 20,00 / plan (kopieën A4 en A3 inbegrepen ; de kopieën buiten A3 formaat worden supplementair gefactureerd tegen kostprijs)

De fotokopieën van documenten zijn onderworpen aan de betaling van het bedrag van :

 •       € 0,15 per kopie op A4-formaat
 •       € 0,30 per recto-verso gedrukte pagina op A4-formaat
 •       € 0,30 per kopie op A3-formaat
 •       € 0,60 per recto-verso gedrukte pagina op A3-formaat.

 

Medewerker : BREYNE Anne <<<Ook te zien:
    » Milieuvergunning
 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.4502/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
»     
1
2
3
4
»
5
6
7
8
9
10
11
»
12
13
14
15
16
17
18
»
19
20
21
22
23
24
25
»
26
27
28
29
30
31
 
Zondag 25 oktober
Koekelberg
MAN


13°
DIN


12°
WOE


14°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 15.0 °C
Sol. Rad : 0 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
xxxx : ()
Man  : ()
Din  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster