Handvest    Print
HANDVEST VAN DE SOCIALE COORDINATIE VAN KOEKELBERG

Het doel van het OCMW van Koekelberg is van de sociale coördinatie een denkoord en een ontwikkelingsinstrument van een algemene gecoördineerde en overlegde politiek op het plaatselijke niveau te maken.

Haar werkingssfeer situeert zich in het kader van artikel 62 van de organieke wet van de OCMW's van 08.07.1976 die voorziet:

“Het centrum kan aan de instellingen en diensten die binnen het ambtsgebied van het centrum een sociale activiteit of specifieke activiteiten uitoefenen, voorstellen om gezamenlijk één of meer comités in te stellen waarin het centrum en die instellingen en diensten hun werkzaamheden kunnen coördineren en overleg plegen over de individuele of collectieve behoeften en de middelen om daarin te voorzien;”

GRONDBEGINSELEN

De leden van de sociale coördinatie van Koekelberg (CSK) verplichten zich tot het eerbiedigen van de verschillende wetteksten die de democratie regelen en de deontologische principes die eigen zijn aan de verschillende vertegenwoordigde beroepssectoren.

De SCK handelt in een perspectief van maatschappelijke rechtvaardigheid en actieve en verantwoordelijke emancipatie.

In de sociale en multiculturele omgeving van Koekelberg, wenst de SCK de verschijning van de sociale inzet te bevorderen, brengt de debatten en maakt de resultaten ervan over aan de bevoegde politieke overheden.

GRONDDOESTELLINGEN

Door haar actie, wenst de SCK:

  • De wederzijdse kennis van de instellingen te bevorderen en hun identificering door de bevolking mogelijk te maken.
  • Een informatie-, wissel- en debatplaats zijn tussen de verschillende partners.
  • De nieuwe initiatieven, zowel van verenigingen als van burgers te ontvangen, oriënteren en ondersteunen.
  • Een gedachte op politiek niveau te ontwikkelen door adviezen en oriëntaties te geven met eerbied voor de bekwaamheden en de overtuigingen van iedereen.

TOETREDINGSPROCEDURE

De SCK staat open voor alle partners van de openbare, privé en associatieve sector aanwezig op het grondgebied van de gemeente. Het is op basis van de toetreding tot de beginselen van dit Handvest dat een partner als lid erkend wordt.

Het is ook op basis van deze toetreding tot de beginselen van het Handvest en het in praktijk brengen ervan dat het behoud van het lidmaatschap in voorkomend geval in vraag zou kunnen gesteld worden.

Koekelberg, ../../..

Handtekening :

Naam van de instelling en van de wettelijke vertegenwoordiger

 

Zie ook :

 <<<

 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.4502/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
»         
1
2
»
3
4
5
6
7
8
9
»
10
11
12
13
14
15
16
»
17
18
19
20
21
22
23
»
24
25
26
27
28
29
30
»
31
       
Woensdag 12 augustus
Koekelberg
WOE

20°
34°
DON

21°
30°
VRI

19°
25°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 31.2 °C
Sol. Rad : 717 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Woe : ()
Don  : ()
Vri  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster