De participatieprocedure    Print

Als bewoner of persoon actief in de perimeter van het Wijkcontract, wordt u geïnformeerd over wat er gebeurt door:- De Algemene Wijkvergaderingen (AWV) :

De door de wetgeving voorziene Algemene Wijkvergaderingen informeren u over alles wat er gebeurt in het kader van het Wijkcontract Vanhuffel, of u nu inwoner bent, actief in de perimeter of gewoon geïnteresseerd bent in wat er daar gebeurt…

De wetgeving voorziet een aantal Algemene Wijkvergaderingen zowel tijdens de fase van uitwerking van het programma (min. 4) als tijdens de uitvoering van het Wijkcontract (min 2).

Deze AWV vinden plaats in het Gemeentehuis en worden aangekondigd met een rondschrijven in de perimeter, door affiches in de 7 verschillende scholen van de perimeter en ook in de openbare gebouwen van de perimeter: Gemeentehuis, Bibliotheek, Tewerkstellingsdienst, OCMW,… en via de KoekelbergNews en de Website van de Gemeente.

Tijdens deze AWV wordt u geïnformeerd over de behandeling van de dossiers, over wat er plaatsvindt tijdens de PCGO (Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling) maar het gaat vooral om een plaats om te luisteren en voor gedachtewisselingen.

De PCGO (Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling):

Het gaat over een Commissie samengesteld uit vertegenwoordigers van :

  • de bewoners (8 leden*)
  • de Gemeente (3 leden)
  • het verenigingsleven, de economische sector en de schoolgemeenschappen (2 leden*)
  • het Gewest (2 leden)
  • het Netwerk Wonen (2 leden)
  • de « Mission Locale » en de OOTB (Overleg Opleidings- en tewerkstellingsprojecten Brussel (2 leden)
  • het OCMW (1 lid)
  • de « Commission communautaire française » (1 lid)
  • de Vlaamse Gemeenschapscommissie (1 lid)

De Gemeenteraad heeft de aanwijzing van de leden van de PCGO goedgekeurd.

De PCGO vergadert gemiddeld één keer per maand tijdens de uitwerking van het programma en 8 keer per jaar tijdens de uitvoering van het Wijkcontract, en dit buiten de schoolvakanties.

Deze commissie geeft advies over de evolutie van het Wijkcontract, het is een plaats voor dialoog tussen de verschillende vertegenwoordigers van het Wijkcontract Vanhuffel.

- De procedure van openbaar onderzoek en de Overlegcommissie :

Het ontwerpprogramma, de projecten in verband met de wijzigingen bij de heraanleg van de wegen en sommige bouwprojecten zijn aan een openbaar onderzoek en de Overlegcommissie onderworpen.

Het gaat in het algemeen om een openbaar onderzoek van 15 dagen dat met rode affiches op A3-formaat aangekondigd wordt. Deze affiches worden geplaatst op het terrein van het project en in de omgeving. Voor projecten in verband met de wijziging van de verkeerswegen, duurt het onderzoek 1 maand.

Het Openbaar Onderzoek informeert u dat het dossier ter beschikking is in het Gemeentehuis, waar u de documenten kan bekijken en alle nuttige inlichtingen over het project kan bekomen. U kan eveneens, tijdens dit onderzoek, vragen om gehoord te worden tijdens de Overlegcommissie.

De Overlegcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de openbare instanties die deelnemen aan de ontwikkeling van de Gemeente. Zij is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Gemeente, het Gewest – Stedenbouw, Monumenten en Landschappen, van het BIM en de GOMB.

De aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning, zijn architect of zijn juridisch raadsheer is aanwezig. De bewoners en alle personen die zich betrokken voelen bij het project kunnen aanwezig zijn op de Overlegcommissie om mondeling opmerkingen te maken over het onderwerp dat op de dagorde ingeschreven is.

- De informatiemiddelen :

De Website van de Gemeente :Op Koekelberg of via het specifiek E-mail adres van het Wijkcontract :  Wijkcontract Vanhuffel  .

De Koekelberg News : De Koekelberg News is de gemeentelijke krant die 4 maal per jaar verdeeld wordt op gans het grondgebied van de gemeente.Sinds begin 2003 en het op punt stellen van het Wijkcontract Vanhuffel is in iedere KoekelbergNews, ten minste één bladzijde opgenomen om u te informeren over het verloop van het Wijkcontract Vanhuffel en het vervolg van de evenementen.
Tijdens de 4 jaar durende werking van het Wijkcontract Vanhuffel, zullen ook specifieke Koekelberg News gerealiseerd worden.

Een specifieke informatiekrant met betrekking tot het Wijkcontract Vanhuffel :Deze informatiekrant wordt meermaals per jaar verdeeld in de perimeter van het Wijkcontract Vanhuffel.
Zij bevat alle inlichtingen aangaande de verschillende projecten van het programma alsook alle nuttige inlichtingen over de premies, contactpersonen, enz. <<<

 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 18.45*
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
*Enkel de diensten Burgerlijke stand en Bevolking


02/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
»   
1
2
3
4
5
»
6
7
8
9
10
11
12
»
13
14
15
16
17
18
19
»
20
21
22
23
24
25
26
»
27
28
29
30
31
   
Dinsdag 14 juli
Koekelberg
WOE

12°
19°
DON

12°
20°
VRI

11°
23°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 15.9 °C
Sol. Rad : 0 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Din : ()
Woe  : ()
Don  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster