WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

De blauwe controlekaart heeft een elektronisch equivalent. Werklozen kunnen via computer, tablet of smartphone aan hun uitbetalingsinstelling (de vakbond of de hulpkas voor werkloosheidsuitkering) laten weten wat hun situatie was de voorbije maand.

Validering van formulieren voor tijdelijke werkloosheid (C3)

Deeltijdse werknemers met behoud van rechten die een inkomensgarantie-uitkering genieten moeten hun controlekaart elk trimester laten verifiëren door het gemeentebestuur op een moment dat voor hen past. Voor ze naar de gemeente gaan, moeten ze zich eerst inschrijven bij een uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) en bij Actiris (Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling).

Hoe vraagt u dit aan?

Meld u persoonlijk aan bij de loketten van de dienst bevolking

Vereiste documenten

  • Identiteitskaart
  •  Formulieren C3-deeltijds (u moet 3 exemplaren meebrengen die u kan aanvragen bij uw uitbetalingsinstelling)

Tarief

Gratis

  Twitter share button Facebook share button  
 
Bevolking
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 21
icon email