VACCINATIE - HERFSTBOOSTER

 

Om bescherming te bieden tegen een mogelijke besmettingsgolf komende winter, heeft de Interministeriële Conferentie  (IMC)  Volksgezondheid  op  basis  van  de  aanbevelingen  van  de  Hoge  Gezondheidsraad  en  de  Taskforce Vaccinatie besloten om vanaf begin september een COVID-19-herfstbooster aan te bieden. 

Recente wetenschappelijke studies tonen aan dat de doeltreffendheid van de COVID-19-vaccins in de loop van de tijd afneemt, vooral bij de meest kwetsbare personen. De immuniteit op peil houden is dus uiterst belangrijk om ernstige gezondheidsproblemen of een eventuele ziekenhuisopname door COVID-19 te voorkomen.

Deze vaccinatiecampagne zal ook helpen om het aantal ziekenhuisopnames door COVID-19 te beperken en de druk op de ziekenhuizen te verminderen zodat de continuïteit van de gezondheidszorg gewaarborgd blijft en we – niet onbelangrijk – daarnaast ook nog een “normaal” sociaal, cultureel en economisch leven kunnen leiden.  Risicogroepen krijgen voorrang voor het verkrijgen van deze booster.

Ben je 18 jaar of ouder? Dan kan je vanaf 1 oktober je herfstbooster krijgen, met of zonder afspraak! Minstens 3 maanden na de vorige booster.

 

Waar kan ik deze boosterdosis krijgen 

  • In een vaccinatiecentrum (Pacheco, Molenbeek, Vorst, Sint-Pieters-Woluwe)  
  • In bepaalde medische huizen en medische centra
  • In apotheken deelnemend aan de vaccinatiecampagne
  • In praktijken van huisartsen deelnemend aan de vaccinatiecampagne

Bekijk de lijst van vaccinatiepunten

 

  Twitter share button Facebook share button  
 

NUTTIGE LINKS

Interactieve kaart van de verschillende vaccinatieposten in het Brussels Gewest op de website coronavirus.brussels

Volksgezondheid
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 82
icon email