DUURZAME WIJKCONTRACT "JACQUET" - OPENING VAN EEN WIJKANTENNE

 

Koekelberg heeft zopas zijn wijkantenne ingehuldigd, een informatiepunt gewijd aan de projecten die zullen worden ontwikkeld in het kader van het duurzame wijkcontract "Jacquet". Het adviesbureau CityTools, dat belast is met de uitvoering van het programma, zal er elke maandag van 17.00 tot 19.00 uur aanwezig zijn. Iedereen welkom!

Het kantoor is gelegen aan de rand van het Victoriapark, in het hart van de Jacquetwijk, en zal een rechtstreekse verbinding vormen met de bewoners en de gebruikers van de wijk die belangstelling hebben voor het duurzame wijkcontract Jacquet. Dit ambitieuze plan voor overheidsinvesteringen zal de wijk nieuw leven inblazen door het creëren van woningen, faciliteiten voor jonge kinderen, collectieve voorzieningen, het renoveren van de openbare ruimte en het ondersteunen van plaatselijke vzw’s.

Het doel van deze antenne en van de permanentie die er op maandagavond doorgaat, bestaat erin de buurt te betrekken bij de opstelling van de projecten en op de hoogte te houden van de voortgang ervan. In het kantoor zal een ideeënbus staan waarin voorstellen voor de buurt kunnen gedropt worden.

 

Wijkantenne "Jacquet"
Sint-Annakerkstraat 118
1081 Koekelberg

 

Let op: In verband met de huidige gezondheidssituatie zal het wijkantenne alleen op afspraak toegankelijk zijn. Reserveringsadres: online.jacquet@gmail.com

 

Het Duurzaam wijkcontract in een paar woorden...

  • een wijk die strekt zich uit van de Leopold II-laan tot aan de spoorweg en stopt aan de gemeentegrens van Molenbeek.
  • 8.708 inwoners en vele andere mensen die daar werken, reizen, naar school gaan of culturele, sportieve of recreatieve evenementen bijwonen
  • een participatief programma dat met en voor de bewoners wordt uitgevoerd
  • een openbaar investeringsprogramma om de wijken nieuw leven in te blazen, met een budget van ± 12.500.000 euro, waarmee huisvesting, een kinderdagverblijf, buurtvoorzieningen, renovatie van openbare ruimten en steun voor plaatselijke vzw's mogelijk zullen worden gemaakt
  • een eninddatum (van 2021 tot 2027)

  Twitter share button Facebook share button  
 
Stedelijke herwaardering
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 09
icon email