DUURZAME WIJKCONTRACT "JACQUET" - OPROEP TOT PROJECTEN

 

Het beleid inzake "Duurzaam Wijkcontract" is een unieke kans om de leefomgeving te verbeteren, maar ook de dynamiek die moet worden ontwikkeld om aan de behoefte aan sociale samenhang te voldoen.

 

Om hierop in te spelen en in het kader van het sociaal-economische luik van het Duurzaam Wijkcontract Jacquet, doet de gemeente Koekelberg een eerste oproep tot het indienen van projecten en heeft zij besloten zich te concentreren op de thema's jeugd (met inbegrip van steun aan het ouderschap) en werkgelegenheid en opleiding (met inbegrip van het leren van talen).  

Deze projectoproep, die het mogelijk moet maken het huidige beleid ter ondersteuning van onze jeugd en ter verbetering van de reïntegratie door tewerkstelling te vervolledigen, staat open voor verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen van openbaar nut, vennootschappen met sociaal oogmerk, sociale vastgoedagentschappen, alsook voor de diensten van het Gemeentebestuur en het OCMW van Koekelberg.

Gelanceerd op 18 juni 2021, uw sollicitatiedossier kan tot dinsdag 20 juli 2021 om 23.59 uur worden ingezonden.

 

Meer info

Er zullen twee informatiebijeenkomsten worden georganiseerd op donderdag 1 en 8 juli (tijdschema en modaliteiten nader te bepalen). Om u in te schrijven of om informatie te vragen, kunt u contact opnemen met : wijk@koekelberg.brussels.

 

Documenten

  Twitter share button Facebook share button  
 
Stedelijke herwaardering
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 09
icon email