DUURZAAM WIJKCONTRACT JACQUET - OPENBAAR ONDERZOEK OVER HET ONTWERPPROGRAMMA (VOORBIJ)

 

Het onderzoek is voorbij.

Zodra het door de Brusselse regering wordt goedgekeurd wordt het Duurzaam Wijkcontract ‘Jacquet’ uitgevoerd. Het doel? Uw leefomgeving concreet verbeteren. Op de agenda: nieuwe woningen bouwen, openbare voorzieningen aanleggen, ambitieuze ingrepen in de publieke ruimte, een toekomstgerichte milieu-aanpak, sociaaleconomische en participatieve acties…

Maar eerst en vooral, tijd voor uw mening. Van 8 november tot 8 december 2021 wordt het ontwerpprogramma onderworpen aan een openbaar onderzoek.

 

Naast de geplande bouw van een kinderopvang, van meer dan tien sociale en geconventioneerde gemeentelijke woningen, van een jeugdhuis en een medisch centrum, wordt de Cadol-zaal gerenoveerd tot een volwaardig cultureel centrum. Een ander project is de tijdelijke bezetting van enkele gebouwen die het huizenblok Neep-Stepman nieuw leven zal inblazen. De grondige herinrichting van de openbare ruimte en groene zones van de Jacquet-wijk zal de levenskwaliteit en de hele omgeving een boost geven. Het Victoriapark wordt opgewaardeerd en de ruimte binnen het huizenblok gevormd door de Schmitz-, Wevers- en Delcoignestraat wordt vergroend.

Hier volgen enkele van de belangrijkste projecten binnen het programma. Belangrijke opmerking: de afbeeldingen hieronder zijn geen weergave van het uiteindelijk project, ze geven enkel een idee van de mogelijke inrichting en omvang van de gebouwen.

 

Nieuwe gemeentelijke kinderopvang

De Jacquet-wijk wordt gekenmerkt door een jonge bevolking met veel kinderen en dat terwijl een deel van de infrastructuur in de buurt ondertussen wat verouderd is. Om de kleine Koekelbergenaartjes in de beste omstandigheden te ontvangen voorziet het duurzaam wijkcontract in een nieuw en groter gebouw voor de Bonhommet kinderopvang op een terrein van de gemeente gelegen tussen de nummers 45 en 53 van de Jean Jacquetstraat. Deze nieuwe plek zal de opvang van onze jongsten gevoelig verbeteren met onder andere de aanleg van een ruime binnentuin.

 

De metamorfose van de Jean Jacquetstraat

Velen hebben tijdens de voorbije maanden gewezen op de verschillende vormen van overlast (te druk doorgaand verkeer, verkeersveiligheid, conflicten tussen weggebruikers…) op de as Jean Jacquet en Sint-Annakerkstraat.

Het Duurzaam Wijkcontract voorziet een volledige heraanleg van de Jean Jacquetstraat tot aan het Victoriapark. Dat zal zorgen voor meer rust een groen in de wijk en een gedeelde publieke ruimte die aangenaam is voor iedereen en vooral voor de mensen die hier wonen en werken.

 

Sociaaleconomische acties en budgetten voor burgeracties 

En Duurzaam Wijkcontract omvat veel meer dan het bouwen van vastgoed of interventies in de publieke ruimte. Het bestaat ook uit culturele en sociale acties die de tewerkstelling, het samenleven, het milieu en de inclusie bevorderen en werken aan het zich toe-eigenen van de omgeving en de openbare ruimte.

Tijdens de zomer werd binnen dit kader een eerste oproep tot projecten gelanceerd. Daaruit werden de acties van de Brussels Brazilian Jiu-Jitsu Academy (BBJJA), het Koekelbergs Forum en de VZW Dienst Tewerkstelling van Koekelberg voorgeselecteerd. Deze projecten gaan in de loop van 2022 (na eventuele aanpassing en goedkeuring door de regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest) van start voor een periode van 50 maanden. Dat zal concreet de omkadering van onze jongeren verbeteren, nieuwe initiatieven en de schoolondersteuning versterken en toelaten nieuwe, toekomstgerichte opleidingen in digitale beroepen aan te bieden.

In de komende maanden zullen andere projectoproepen gepubliceerd worden en worden er budgetten gereserveerd voor acties die door de buurtbewoners en de jongeren van de Jacquetwijk worden uitgewerkt. Dus: nu is het aan u!

 

Wilt u meer weten over het ontwerpprogramma van het Duurzaam Wijkcontract Jacquet? Aarzel niet en neem contact met ons op! U kan ons ook uw mening vertellen tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 8 november tot 8 december.

 

  • De documenten kunnen op afspraak geraadpleegd worden in het Gemeentehuis (Henri Vanhuffelplein 6 - 1081 Koekelberg) van 9:00 tot 12:00.
  • De technische uitleg kan op afspraak verkregen worden: maandag van 18:00 tot 20:00 en woensdag van 09:00 tot 12:00.
  • Het vastleggen van de afspraken voor het raadplegen van de documenten en het verkrijgen van technische uitleg gebeurt via e-mail op wijk@koekelberg.brussels of via telefoon op 02 412 14 71
  • De documenten zijn ook online beschikbaar op deze pagina.
  • Als u opmerkingen indient, kunt u ook vragen om gehoord te worden op de overlegcommissie dat zal doorgaan op 17 december 2021.
  • Na afloop van de overlegcommissie gaan het DWC over naar de goedkeuringsfase bij de bevoegde gemeentelijke en regionale autoriteiten.

 

Neem ook deel aan de algemene vergadering van het Duurzaam Wijkcontract Jacquet, die op dinsdag 16 november 2021 vanaf 18:00 in de Cadolzaal wordt gehouden. In verband met de Covid-19-maatregelen is een Covid Safe Ticket verplicht. Aarzel niet contact op te nemen met het gemeentebestuur voor nadere informatie over dit onderwerp.

 

Documenten te raadplegen

Duurzaam Wijkcontract Jacquet - Diagnose

Duurzaam Wijkcontract Jacquet - Prioriteitenrapport

Duurzaam Wijkcontract Jacquet - Programmaontwerp (openbaar onderzoek)

Duurzaam Wijkcontract Jacquet - Projecten op plan

Duurzaam Wijkcontract Jacquet - Milieueffectenrapport

 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Stedelijke herwaardering
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 09
icon email