STADSVERNIEUWINGSCONTRACT 'RONDOM SIMONIS' - OPENBAAR ONDERZOEK OVER HET ONTWERPPROGRAMMA

 

Het stadsvernieuwingscontract nr. 6 "Rondom Simonis" vordert gestaag. Het programma werd op 28 oktober 2021 goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het openbaar onderzoek ging op 8 november van start en zal een maand duren, tot 8 december 2021. Zo kan iedereen die dat wenst het SVC-programma raadplegen en er commentaar op geven.

Op vrijdag 17 december 2021 om 10.00 uur komt de overlegcommissie samen op een nog nader te bepalen locatie. Iedereen die het wenst, kan vragen er gehoord te worden om opmerkingen te maken, die door de leden van de commissie zullen worden onderzocht.

  • Alle documenten over het SVC6-programma zijn online beschikbaar op de regionale website www.perspective.brussels.
  • Opmerkingen of klachten kunnen naar aroundsimonis@perspective.brussels worden gestuurd.
  • U kunt alle elementen van het basisdossier samen met de technische informatie op afspraak raadplegen op het gemeentehuis van Koekelberg, Henri Vanhuffelplein nr. 6.
  • Maak een afspraak via telefoon op 02 412 14 71 of per e-mail op wijk@koekelberg.brussels.
  • De consultaties vinden plaats van maandag tot vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
  • Technische uitleg kan worden verkregen op dinsdag tussen 18.00 en 20.00 uur en op woensdag tussen 09.00 en 12.00 uur. 

Op woensdag 17 november 2021 gaat vanaf 19.30 uur online een algemene vergadering door waarop de definitieve documenten van het stadsvernieuwingscontract "Rondom Simonis" en alle nuttige informatie gegeven wordt in verband met het openbaar onderzoek en de volgende stappen.

Ter informatie: het openbaar onderzoek naar het DWC "Jacquet" vindt op hetzelfde tijdstip plaats als het openbaar onderzoek van het SVC. Het dossier zal ook worden besproken tijdens de vergadering van de overlegcommissie op 17 december 2021.

 

 

 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Stedelijke herwaardering
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 09
icon email