OEKRAÏENSE CRISIS - HULP EN OPVANG

 

Opvang en registratie

België heeft een specifiek traject uitgestippeld voor de registratie en de opvang van Oekraïners.

De registratie wordt georganiseerd door de Dienst Vreemdelingenzaken in Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel. 

 • Openingstijden: elke dag vanaf 8.30 uur - 16.00u..

Na ontvangst van het bewijs van aanvraag om tijdelijke bescherming, dient men zich onmiddellijk naar de dienst vreemdelingen van de gemeente te begeven om zich in te schrijven.

We raden aan om indien mogelijk bij familie, vrienden of kennissen in ons land te verblijven. Wie geen onderdak heeft in België (bij vrienden of familie) zal worden doorverwezen naar accommodatie aangeboden door de verschillende Belgische gemeenten.

Op deze website kunnen Belgische inwoners, Belgen in het buitenland, steden en gemeenten, Oekraïners die reeds in België verbleven en personen op de vlucht terecht voor meer informatie. Verschillende overheidsdiensten werken samen om deze informatie te bundelen. De komende dagen en weken zal de inhoud verder worden aangevuld.
Oekraïners op de vlucht vinden er onder andere informatie over de rechten die zij hebben wanneer zij in ons land aankomen, de te ondernemen stappen, hoe voor opvang gezorgd wordt,…

Ook Belgische inwoners kunnen op de website meer informatie vinden over hoe zij kunnen helpen. 

 

Callcenter 

Daarnaast opent de federale overheid ook een algemeen informatienummer. Het callcenter is elke dag te bereiken via het nummer 02 488 88 88 van 9u tot 17u.  

 

Brussels Health Orientation Center

Het ‘Brussels Health Orientation Center’ is een is een gezondheidsoriëntatiecentrum voor personen die begunstigde van tijdelijke bescherming (BTB).

Wie kan het ‘Brussels Health Orientation Center bezoeken’?

 • Alle personen afkomstig uit Oekraïne met de status van ‘begunstigde van tijdelijke bescherming’ (BTB) en dit ongeacht het stadium van hun huidige administratieve procedure
 • En ook alle personen die internationale bescherming aanvragen en die geen toegang hebben tot andere bestaande voorzieningen
 • Welke diensten biedt het centrum aan BTB’s?
  • Directe en onmiddellijke toegang ter plaatse tot medische en/of geestelijke gezondheidszorg
  • Gedetailleerde informatie met het oog op het verzekeren van de integratie in het Belgische gezondheidszorgsysteem
  • Preventie van besmettelijke ziekten en toegang tot aanbevolen vaccinaties

Het centrum is gevestigd op de Pachecolaan 42, 1000 Brussel (in hetzelfde gebouw als het test- en vaccinatiecentrum Covid-19)

Openingsuren:

 • Van maandag tot zaterdag van 9.30 u. tot 17.30 u., laatste toegang om 16.00 u
 • Gesloten op zon- en feestdagen 

 

Gezinstoelagen

Gezinstoelagen kunnen worden toegekend aan kinderen van Oekraïense gezinnen die in het Brussels Gewest wonen in de context van het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Om het aan te vragen of voor meer informatie, ga naar www.famiris.brussels

U kunt ook de OekraïenseRussische of Engelse versie van deze pagina downloaden

 

Medische zorg

ONE biedt u gratis medische en sociale opvolging van uw zwangerschap, alsook gratis preventieve opvolging van de gezondheid van uw kind tot de leeftijd van 6 jaar: https://www.one.be/public/ukraine/

 

Giften aan NGO’s

 

Opvang - Oproep om nog meer burgers de kans te geven opvang aan te bieden

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering biedt een nieuw model van opvang aan, dat meer beveiligd is.

Op 1 juni zijn 7.000 personen de oorlog in Oekraïne ontvlucht en als vluchteling in België toegekomen. Tegen het einde van het jaar zullen dat er wellicht 12.000 zijn. Deze situatie vraagt ieders inzet. Het gewest is bezig met het creëren van 3.600 opvangplaatsen. Het gewest zal ook burgers helpen en ondersteunen voor het onderdak dat ze bieden . Ze herhaalt haar oproep om nog meer burgers de kans te geven opvang aan te bieden.

Ik wil info om mensen bij mij thuis op te vangen.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Gemeentebestuur van Koekelberg
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 11
icon téléphone   02 412 14 13
icon email