DUURZAAM WIJKCONTRACT "JACQUET" - 2DE OPROEP TOT PROJECTEN

 

Het beleid inzake stedelijke herwaardering is een unieke kans om de leefomgeving te verbeteren, alsook voor de dynamiek die er moet ontwikkeld worden om aan de behoefte van sociale samenhang te voldoen.

 

Om hierop in te spelen en in het kader van de sociaal-economische luiken van het Duurzaam Wijkcontract Jacquet en van het Stadsvernieuwingscontract Rondom Simonis, doet de gemeente Koekelberg een tweede projectoproep.   

Deze staat open voor verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen van openbaar nut, vennootschappen met sociaal oogmerk, sociale vastgoedagentschappen, alsook voor de diensten van het Gemeentebestuur en het OCMW van Koekelberg.

De projectoproep is van start gegaan op 6 juli 2022. Kandidaturen kunnen tot vrijdag 9 september 2022 om 23.59u ingediend worden. 

 

Meer info

Er zullen drie infosessies georganiseerd worden op dinsdag 19 juli van 8.30 uur tot 12.30 uur, op donderdag 4 augustus van 13.30 uur tot 17 uur en op woensdag 24 augustus van 8.30 uur tot 12.30 uur. Voor inschrijvingen of informatie contacteer ons via wijk@koekelberg.brussels.

 

Documenten

  • Voorstelling projectoproep en modaliteiten (.pdf)
  • Formulier kandidaatsetlling DWC – in te invullen (.word)
  • Formulier kandidaatsetlling SVC – in te invullen (.word)
  • Perimeter DWCJ en SVC6 (.pdf)
  • Prioriteiten socio-economische projecten  (.pdf)
  • Praktische gids voor maatschappelijke en economische revitaliseringsacties (.pdf)
  • Standaard type overeenkomst – in te invullen (.pdf)
  Twitter share button Facebook share button  
 
Stedelijke herwaardering
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 09
icon email