EEN PARKEERPLAATS RESERVEREN OM TE VERHUIZEN

 

Wanneer u verhuist, kan het heel handig zijn om een parkeerplaats voor uw woning te reserveren.

Een standaard gereserveerde plaats is 20 meter lang. Die wordt op straat gemarkeerd door onze diensten en op basis van uw vraag door middel van verbodsborden. Deze borden worden 2 dagen voor de datum van de eerste dag van reservatie geplaatst om de buurt te verwittigen dat er niet meer geparkeerd mag worden. Voor elke aanvraag van een plaats van meer dan 20 meter wordt de retributie berekend in verhouding tot het aantal meters.

 

Wanneer en hoe moet u uw aanvraag indienen?

 • Elke aanvraag om de openbare weg in te nemen moet 4 werkdagen voor de reservatiedatum van de parkeerplaats ingediend worden.
 • Elke aanvraag om de openbare weg in te nemen kan tot 2 werkdagen voor de reservatiedatum ingediend worden vóór 10u ’s ochtends. In dat geval wordt er wel een forfaitaire toeslag van € 25 aangerekend.
 • Elke aanvraag die wordt ingediend buiten deze termijn (dit wil zeggen minder dan 2 werkdagen op voorhand) zal worden geweigerd.
 • Formulier in te vullen

Tarieven

De aanvraag voor een vergunning om de openbare weg in te nemen, gaat gepaard met een vergoeding.

 • Aanvraag van een standaardplaats die minstens 4 werkdagen op voorhand is ingediend: € 63
 • Aanvraag van een standaardplaats die tussen 2 en 4 dagen op voorhand is ingediend: € 85
 • Langere plaats: € 3 per extra meter
 • Verlenging: € 10 per dag en per bijkomend verkeersbord

De betaling gebeurt ter plaatse, contant of met een bankkaart, of per overschrijving vóór het begin van de geldigheid van de vergunning (behalve bij een dringende aanvraag). De vergunning om de openbare weg in te nemen is enkel geldig voor de vermelde periode.

Belangrijke opmerkingen

 • Na betaling ontvangt de aanvrager een bewijs van de reservatie van de parkeerplaats.
 • Als er voertuigen geparkeerd staan op de gereserveerde plaats, moet hij een beroep doen op de politiedienst (TEL: 02 412 12 12 of 101) die de voertuigen in overtreding zal laten wegslepen.
 • Het is ten strengste verboden een plaats te blokkeren met stoelen, paletten of andere voorwerpen. Dit is een verkeersovertreding (KB 01.12.1975, artikel 7).

Bijzondere gevallen

Indien uw aanvraag betrekking heeft op een van de wegen (gemeentelijk of gewestelijk) zonder parkeerzones langs het voetpad... 

In dit geval moet u ter advies een liggingsplan voorleggen aan aan het Osiris-Platformen dat minstens 5 werkdagen voor het innemen van de weg. Na ontvangst van het advies van het Osiris-Platform zal de gemeente u een tweede vergunning afleveren volgens de hierboven vermelde modaliteiten.

E-MAIL: guichetosirisloket@sprb.brussels

https://apps.osiris.brussels/#/login

 

In het kader van een stedenbouwkundige vergunning...

De aanvrager mag zijn eigen borden plaatsen na ontvangst van de vergunning van de gemeente. De aanvraag moet minstens 4 werkdagen voor de gewenste periode ingediend worden. Elk bord ‘verboden te parkeren’ dat zonder toestemming wordt geplaatst, zal in beslag worden genomen.

  Twitter share button Facebook share button  
 

CONTACT

02 412 14 21 (van 08.00u. t/m 12.00u.)

02 600 15 06 (van 13.30u. t/m 17.00u.)

Plaatsing van parkeerverbodtekens
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 06
icon téléphone   02 412 14 21
icon email