ENERGIE- EN MILIEUPREMIES

 

Gewestelijke premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de RENOLUTION-premies de nieuwe naam van de fusie van de Energiepremie, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels.

Renolution.brussels is het nieuwe platform voor alle informatie over om de gewestelijke premies voor renovatie.

Een van de belangrijkste vernieuwingen van dit gestandaardiseerde systeem is dat alle subsidieaanvragen voortaan worden ingediend na de voltooiing van de werkzaamheden, binnen 12 maanden na de laatste factuur voor het saldo van de werkzaamheden.

Er zijn in totaal 45 RENOLUTION-premies beschikbaar voor zowel renovatie- als energiebesparingswerkzaamheden. Wanneer u een renovatie uitvoert, kunt u één enkele aanvraag indienen voor alle premies waarop u recht hebt. De voorfinanciering die onder het oude premiestelsel mogelijk was, wordt in 2022 vervangen door een nieuw globaal kredietsysteem.

Een andere opmerkelijke vernieuwing is dat alle premieaanvragen voortaan verlopen via IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit loket, ontworpen om de administratieve procedures te standaardiseren en te vereenvoudigen, zal het mogelijk maken bepaalde administratieve documenten automatisch te genereren, u te helpen bij het samenstellen van uw dossier, uw documenten uit te wisselen met de administratie, premiesimulaties uit te voeren, enz.

Er zijn RENOLUTION-premies voor alle soorten gebouwen: eengezinswoningen, appartementsgebouwen, kantoren, winkels, scholen, industrieën, enz. En voor een verscheidenheid aan profielen van aanvragers: eigenaars, verhuurders, huurders, beheerders van gebouwen, enz.

De twee belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van deze nieuwe generatie premies blijven ongewijzigd: zij zijn alleen beschikbaar voor werkzaamheden die door vakmensen worden uitgevoerd en zij gelden alleen voor gebouwen die meer dan 10 jaar oud zijn.

Homegrade vzw en haar team van architecten helpen u gratis bij vragen over energie, renovatie, stadsplanning, erfgoed, akoestiek en duurzaam bouwen.

Meer info:

 

Gemeentelijke premies

De gemeente Koekelberg biedt haar inwoners momenteel de volgende gemeentelijke premies aan:

Gemeentelijke premie voor gevelverfraaiing

U wilt de gevel van uw gebouw opfrissen? Het beschermen tegen vocht of graffiti? Of elementen van de gevel herstellen? Kortom, u wilt de schoonheid van uw gevel aan de straatkant herstellen. 

Stappen:

  • Controleer of u zich in de voorwaarden bevindt om de regionale premie voor de verfraaiing van gevels te verkrijgen.
  • Ga dan naar het gemeentehuis, bij voorkeur op afspraak, met uw dossier (formulier, offerte en foto's) om het te laten valideren door de dienst stedenbouw en een aanvraagdossier te openen voor een gemeentelijke premie.

Berekening van de premie:

De gemeentelijke premie is complementair aan de gewestelijke premie voor de gevelverfraaiing en mag niet meer bedragen dan 90% van het bedrag van de werken aanvaard door het gewest met een maximum van:

  • € 2.500,00 voor een eengezinswoning
  • € 1.000,00 per wooneenheid van een gebouw met meerdere appartementen, met een maximum van € 6.000,00

Berekening: GemP (*) = (BW x 90%) - GewP

GemP = bedrag van de gemeentelijke premie (*) / BW = bedrag van de door het gewest aanvaarde werken / GewP = bedrag van de gewestelijke premie
(*) zie de maximum toegelaten bedragen hierboven.
 

Downloaden:

  Twitter share button Facebook share button  
 

Info : Homegrade

  • advies- en begeleidingscentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • informatie over thema’s als premies, energie, renovatie, stedenbouw, erfgoed, akoestiek en duurzame gebouwen;
  • begeleiding van de burgers bij hun renovatieprojecten;
  • informatie over de bestaande financiële steun;
  • volledig gratis en niet-commerciëel.
Gemeentelijke premies
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 26
icon email