KOEKELBERG WERFT AAN

Vacatures in de kijker

Offert n°267 - Supervisor Backoffice dienst

Profiel

Belangrijkste taken :

Teambeheer en ondersteuning van het personeel 

Toezicht op de afdeling: coördinatie van de activiteiten, vaststelling van prioriteiten en ervoor zorgen dat alle taken worden uitgevoerd 

Ontwikkeling en organisatie van de afdeling

 • In het bezit zijn van een bachelorsdiploma in recht/ administratieve wetenschappen/ openbaar management / GSOB managementopleiding
 • Tweetalig nl/fr of fr/nl (in het bezit van de Selor-attesten art. 8 en 10)   
 • Goede schrijfvaardigheid
 • Orde en striktheid
 • Goede kennis van IT-tools (Word, Excel)

Geen ervaring vereist (ervaring in OCMW en/of management is een pluspunt)


Aanbieding

Contract van bepaalde duur 6 maanden, mogelijk verlengbaar tot een contract van onbepaalde duur, voltijds, erkenning van de anciënniteit in de openbare sector en in de privé sector, gedeeltelijke terugbetaling van de openbare vervoerskosten, gratis MIVB-abonnement, tweetaligheidspremie, maaltijdcheques


Contact info.

Contact en info :

Gelieve uw CV op te sturen ter attentie van Mevr. Patricia Heymans

Via mail :  

pheymans@koekelberg.brussels

Per post :

OCMW Koekelberg – P. Heymans

François Delcoignestraat, 39

1081 Koekelberg

Offert n°266 - Maatschappelijk werker voor de socio-professionele inschakelingsdienst - Jeugdreferent

Profiel

Sociale-professionele ondersteuning voor mensen van minder dan 18 jaar die geholpen worden door het OCWM.

Hulp, ondersteuning en begeleiding bij het bepalen en opzetten van een professioneel project, informatie, oriënatie, luisteren, interne en externe communicatie (OCMW-diensten, tewerkstellingsdienst, PWA, Actiris,...)

 • In het bezit zijn van een bachelorsdiploma maatschappelijk werker
 • Tweetalig nl/fr of fr/nl (in het bezit van de Selor-attesten art. 8 en 10)   
 • Goede schrijfvaardigheid
 • Orde en striktheid
 • Goede kennis van IT-tools (Word, Excel)


Aanbieding

vervangingscontract van onbepaalde duur, voltijds, erkenning van de anciënniteit in de openbare sector en in de privé sector, gedeeltelijke terugbetaling van de openbare vervoerskosten, gratis MIVB-abonnement, tweetaligheidspremie, maaltijdcheques.


Contact info.

Contact en info :

Gelieve uw CV op te sturen ter attentie van Mevr. Patricia Heymans

Via mail :  

pheymans@koekelberg.brussels

Per post :

OCMW Koekelberg – P. Heymans

François Delcoignestraat, 39

1081 Koekelberg

Offert n°265 - BEHEERDER PUBLIEKE RUIMTEN/MOBILITEITSADVISEUR (m/v/x)

Profiel

- DIPLOMA: houder zijn van een bachelor die verband houdt met deze functiebeschrijving

- Goede organisatiekwaliteiten, redactionele vaardigheden, goede spelling, contactvaardig

- Gestructureerd, gedisciplineerd, polyvalent, vriendelijk, stressbestendig

- Autonoom zijn in het takenbeheer

- Communicatief zijn met het publiek

- Een goede kennis (of bereid zijn deze te verwerven) van de Brusselse regelgeving op het vlak van mobiliteit, overheidsopdrachten en administratieve procedures

- De opleiding mobiliteitsadviseur (CeMa) gevolgd hebben is een plus (of bereid zijn deze te volgen)

- Interesse hebben voor projectbeheer vanaf de aanvang tot de uitvoering: het theoretische, administratieve en financiële beheer en de uitvoering ervan op het terrein

- Een goede kennis van de tweede taal

 

Informaticakennis: MS Office, BO Secretariaat, Phenix


Aanbieding

Publieke ruimten

Mobiliteit

- Als mobiliteitsadviseur (CeMa) bent u de referentie binnen de gemeente op dit vlak

- U beheert het uitwerken van de planning (GPAP, BVP, pic, SVP, PAVE, good move, regelgeving, …)

- Beheren en coördineren van de technische en administratieve taken

- Toezicht houden over het dagelijks beheer op het vlak van mobiliteit

- Het subsidiedossier en het financiële luik van de aanbestedingen beheren

- U bent de technische referentie voor het beheer van de parkeerschijven en voor de agenten die de dagelijkse uitvoering hiervan behandelen

 

Beheer van het wegennetwerk

- Indienen van dossiers in het kader van aanbestedingen, het materieel en de stadsaanleg (gemeentewegen)

- Opstellen van dossiers met betrekking tot de werken, leveringen of diensten die verband houden met mobiliteit, de opvolging van deze dossiers beheren

- Opvolgen van de werven

- Beheren van de administratieve dossiers, de subsidies en het financiële luik, het materieel en de stadsaanleg

 

- Voltijds contract van onbepaalde duur 

- Eindejaarspremie

- Gratis openbaar vervoer in het Brussels Gewest (MIVB-jaarabonnement), 90 % tussenkomst voor maandabonnementen MIVB en voor abonnementen van De lijn en TEC

- Maaltijdcheques

- Tweetaligheidspremie

- Hospitalisatieverzekering

- Aanvullende pensioenverzekering

- Jaarlijkse verlofdagen (feestdagen niet inbegrepen): 26

- Volledige erkenning van de anciënniteit uit de openbare sector

- Erkenning van maximum 6 jaar anciënniteit uit de privésector (gelijkaardige functieprofielen)

- Opleidingen

 

Bijkomende informatie over de dienst Openbare Werken

 

Opdracht van de Dienst Openbare Werken (Afdeling III)

De Afdeling III omvat het grondbeheer, de openbare ruimten, het gemeentepatrimonium, de stadsvernieuwing, de administratieve en financiële cel, de werkplaats en de dienst openbare netheid.

Haar opdrachten zijn - met respect voor de wetgeving en dit voor al haar bevoegdheidsdomeinen - ten dienste staan van de burgers en de beslissingen van het college en de raad doen naleven. De dienst doet dit met het oog op de ontwikkeling van de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente – in logische samenhang met de beslissingen van de andere diensten – en het algemeen belang. 

 

De dienst Openbare Werken omvat: het beheer van het grondgebied, openbare ruimten, het gemeentepatrimonium, stadvernieuwing, administratie en een financiële cel, de gemeentewerkplaats, de dienst openbare netheid

 

Publieke ruimten:

Met veel aandacht voor duurzame ontwikkeling en vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek, heeft de opdracht van deze afdeling vooral betrekking op het beheren van de planning, de aanleg, de renovatie, het onderhoud, de werken, de controle en de openbare veiligheid van alle openbare ruimten en tevens, vanuit een technische en administratieve benadering, op het beheren van de globale mobiliteit.


Contact info.

Motivatiebrief en cv via email naar Maud Bissen : mbissen@koekelberg.brussels

Offert n°251 - controleur & directieassistent (m/v/x) Divisie III Openbare werken Ruimtelijke ordening Niveau A – Architect – Industrieel ingénieur (bouw)

Profiel

Competenties:

 • Kennis van de wetgeving inzake stedenbouw en leefmilieu of die willen verwerven;
 • Kennis van het platform Osiris of die willen verwerven (een pluspunt);
 • Kennis van administratief dossierbeheer of die willen verwerven;
 • Basiskennis van wegentechnieken is een pluspunt of die willen verwerven;
 • Computervaardigheden: MS office, Autocad (een pluspunt), MS project (een pluspunt);
 • Kennis van het platform Nova of die willen verwerven;
 • Goede redactionele capaciteiten, dito plannings- en organisatorische capaciteiten;
 • Autonoom zijn in het beheer van het werk;
 • Zich gemakkelijk kunnen aanpassen;
 • Kennis van het Nederlands;
 • Grondig en nauwkeurig zijn;
 • Communicatievaardig zijn;
 • Belangstelling voor de gebieden stedenbouw, leefmilieu en aanleg van openbare ruimten;
 • Leidinggevende capaciteiten (een pluspunt);

 

Diploma:

In het bezit zijn van een diploma van architect, industrieel ingenieur (bouw)


Aanbieding

Divisie III omvat ruimtelijke ordening, de cel investeringen die zelf stadsvernieuwing omvat alsook gesubsidieerde projecten, mobiliteit en openbare ruimten, het gemeentelijk erfgoed, de administratie-ve en financiële afdeling, onderhoud, energie, leefmilieu en dierenwelzijn, de gemeentelijke werkplaats met openbare ruimten, gebouwen en evenementen.

Haar taken zijn, met inachtneming van de wetgeving en voor alle gebieden die haar aanbelangen, ten dienste te staan van de burgers en de beslissingen van het College en van de Raad te doen uitvoeren met het oog op de ontwikkeling van de levenskwaliteit van de burgers van de gemeente, in overeenstemming met de beslissingen genomen voor de andere divisies, in het algemeen belang.

 

Ruimtelijke ordening:

Haar voornaamste taak betreft stedenbouw en leefmilieu in het algemeen: de planning, het verlenen en het toezien op vergunningen, de energieprestatie van gebouwen, de controles op en vaststellingen van inbreuken en de hygiëne in de gebouwen vanuit technisch, administratief en financieel oogpunt.

 

Taak van de functie:

               Controleur:

 • Controlebezoeken uitvoeren in het kader van de afgifte van stedenbouwkundige en milieuvergunningen, zowel tijdens als aan het einde van de bouwwerkzaamheden;
 • Controlebezoeken uitvoeren in het kader van vermoede inbreuken op het gebied van stedenbouw en leefmilieu;
 • Processen-verbaal opstellen bij inbreuken inzake stedenbouw en leefmilieu;
 • De administratieve behandeling van de inbreuken;
 • Controles uitvoeren in het kader van bouwwerkzaamheden;
 • Het beheerteam van het Osirissysteem vervoegen voor een punctueel ofte nauwkeurig beheer van de aanvragen;

Directieassistent:

 • De verantwoordelijke van de dienst bijstaan;
 • De voortgang van de stedenbouwkundige vergunningen beheren en erop toezien in samenwerking met het team;
 • Informatie verstrekken en doorgeven aan bewoners op het gebied van ruimtelijke ordening;

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten

Hoofdactiviteiten:

 • Ter plaatse de overeenstemming controleren tussen de afgegeven vergunningen en de uitgevoerde werkzaamheden;
 • Verslagen opstellen op basis van de voornoemde controles;
 • Ter plaatse controleren in geval van een vermoedelijke inbreuk inzake stedenbouw en leefmilieu;
 • Zorgen voor administratief toezicht op de inbraakprocedures;
 • Processen-verbaal opstellen bij inbraak op (één van) deze gebieden;
 • De verantwoordelijke van de cel Ruimtelijke ordening bijstaan in het kader van de controle van de opgestelde documenten en de planning van de behandeling van de dossiers;
 • Toezien op de voortgang van de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning;
 • In samenwerking met het team antwoorden op vragen van bezoekers en op vragen via telefoon en via e-mail;
 • Binnen het team de dossiers beheren inzake een bezetting van de weg voor de bouwwerkzaamheden in de aanvraagdossiers voor een stedenbouwkundige vergunning en inzake planning.

 

Verantwoordelijkheden:

 • Zorgen voor de behandeling van de aanvraagdossiers voor een stedenbouwkundige vergunning;
 • Zorgen voor de overeenstemming tussen de afgegeven vergunningen en de uitgevoerde werkzaamheden;
 • Zorgen voor de technische alsook de administratieve behandeling van de inbreukdossiers;
 • In samenwerking met de andere personeelsleden het Osirissysteem inzake de bezetting van de weg beheren;
 • Informatie verstrekken over de voortgang van de behandeling van de dossiers.

 

Vervanging:

 • De verantwoordelijke van de cel Ruimtelijke ordening bij afwezigheid kunnen vervangen en de bewoners kunnen inlichten als collega’s afwezig zijn.

 

Doelstellingen:

 • De aanvraagdossiers voor een stedenbouwkundige vergunning beheren binnen de gestelde termijn;
 • Ervoor zorgen dat de dossiers kunnen worden afgesloten na de controles ter plaatse van de overeenstemming met de afgegeven vergunningen & zorgen voor de inachtneming van de regels op het gebied van stedenbouw en leefmilieu, zo nodig door processen-verbaal op te stellen in geval van niet-naleving.

Contract en voordelen

 • Voltijdse opdracht;
 • Contract van onbepaalde duur;
 • Niveau A1.2 – bestuurssecretaris – loopbaanversnelling na 5 jaar bij het gemeentebestuur.
 • Klein team;
 • Gevarieerd werk: bezoeken ter plaatse en administratief beheer, controles, toezicht op bouwwerkzaamheden, management;
 • Voordelen: Eindejaarspremie, hospitalisatieverzekering, tweetaligheidstoelage, erkenning van de anciënniteit in de openbare sector (alle dienstjaren) en in de privésector (met een maximum van 6 jaar – indien verband met de functie), aanvullende pensioenverzekering, gedeeltelijke terugbetaling van de openbare vervoerskosten (100% MIVB, gedeeltelijke terugbetaling De Lijn, TEC en patronaal aandeel voor de NMBS), en/of fiets- of voetgangersvergoeding, extralegale verlofdagen, opleidingen, klein aanvullend pensioen en maaltijdcheques.


Contact info.

Mevrouw Laura Fuentes lfuentes@koekelberg.brussels

Offert n°248 - Socioprofessionele inschakelingsagent voor de cel artikel 60 § 7

Profiel

Missie :

Zijn/haar opdracht bestaat erin de selectie van de kandidaten te organiseren in het kader van artikel 60 en steun aan de aangeworven werknemers te verzekeren, hun evaluatie en hun opvolging na het contract uit te voeren met het oog op een duurzame sociale-professionele inschakeling.

 

Selectie van kandidaten

 • Ontvangen van de CV’s van de potentiële kandidaten, de motivaties analyseren en het organiseren van de selecties met de partner.
 • Nauw samenwerken met de inschakelingsagenten van de dienst en de maatschappelijke werkers van de algemene sociale dienst om een voorselectie voor de partners te kunnen uitvoeren.
 • Simulatie van sollicitatiegesprekken en feedback ter voorbereiding met de partner
 • De aanvraagdossiers van de personen die door de partner geselecteerd zijn, voorbereiden voor het Vast bureau.

 

Partnerschap              

 • Prospectie van poteniële partners om tot nieuwe samenwerkingen te komen (VZW, privé sector, sociale economie,..)
 • Analyseert de partnerschapsaanvragen, stelt het aanvraagdossier samen (partnerschapovereenkomst, financieel rapport, ..) en stelt het voor aan het Vast Bureau.

 

Verzekert de SPI-begeleiding van de werknemers onder contract    

 • Het organiseren van een ontmoeting met de werknemer 1 maand na de aanvang van de arbeidsovereenkomst in toepassing van artikel 60 § 7.
 • Opstellen van een persoonlijk plan met de vaardigheden en ondersteuningen in samenwerking met de referentiepersoon van de partner.
 • Het onderzoeken van de aanvragen en opstellen van de opleidingsbehoeften in het kader van het professionele project van de belanghebbende.
 • Het opmaken van een evaluatie van de werknemer in samenwerking met de referentiepersoon van de partner.
 • Zorgen voor een wekelijkse coaching van de werknemer in moeilijkheden (ongerechtvaardige afwezigheden, gezondheidsproblemen, problemen op het werk) : tijdens de evaluatie een actieplan opstellen en voorstellen opmaken.
 • Opvolgen van de mutatie-verzoeken.
 • Opstellen van een sociaal rapport voor de aanvragen in verband met het socio-professionele verloop.
 • Ondertekening van de arbeidsovereenkomsten en informatie over het arbeidsreglement.
 • Informatie geven over de te volgen procedures tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst.

 

Zorgen voor een intensieve opvolging aan het einde van de arbeidsovereenkomst als onderdeel van het tansitie project naar werkgelegenheid.

 • Het NWP-attest laten ondertekenen
 • Evalueren en promoten van de voordelen in het kader van de regionale maatregelen : Activa.Brussels, SINE, doorstromingsprogramma    
 • Helpen bij het opstellen van een CV en een motivatiebrief
 • De begunstigde ondersteunen bij het raadplegen van werkaanbiedingen en bij de zoektocht  naar werk
 • De ondersteuning van de betrokken werknemers  verzekeren met de dienst Link van Actiris.

Werken in samenwerking met de verschillende diensten van het OCMW.

 • Een nauwe samenwerking en informatie-uitwisseling onderhouden met de maatschappelijke werkers van de algemene sociale dienst, de personeelsdienst en de preventieadviseur.
 • Deelnemen aan de externe vergaderingen
 • Beschikbaar zijn om andere activiteiten uit te voeren binnen de grenzen van zijn vaardigheden, in overeenstemming met de behoeften of verzoeken van de hiërarchische lijn.
 • Een houding aannemen door samen te werken in een postieve teamgeest
 • Actief deelnemen aan de intervisie, begeleiding en bijeenkomsten georganiseerd door de verantwoordelijken
 • Hulp aanbieden en deelnemen bij een crisissituatie  

  Profiel : 

 • In het bezit zijn van een bachelorsdiploma maatschappelijk werker
 • Tweetalig nl/fr of fr/nl (in het bezit van de Selor-attesten art. 8 en 10)   
 • Goede schrijfvaardigheid
 • Orde en striktheid
 • Goede kennis van IT-tools (Word, Excel)


Aanbieding

Contract van bepaalde duur 6 maanden, mogelijk verlengbaar tot een contract van onbepaalde duur, voltijds

Extra-legale voordelen : maaltijdcheques, vergoeding van openbaarvervoerkosten, (MIVB gratis), extra-legaal verlof,.

Waardering van anciënniteit mogelijk mits voorlegging van de werkattesten


Contact info.

Contact en info :

Gelieve uw CV op te sturen ter attentie van Mevr. Patricia HEYMANS

Via mail :  pheymans@koekelberg.brussels

Per post :

OCMW Koekelberg – P. Heymans

François Delcoignestraat, 39

1081 Koekelberg

Offert n°238 - Maatschappelijk werker voor de socio-professionele inschakelingsdienst

Profiel

Sociale-professionele ondersteuning voor mensen tussen de 18 en 63 jaar die geholpen worden door het OCWM.

Hulp, ondersteuning en begeleiding bij het bepalen en opzetten van een professioneel project, informatie, oriënatie, luisteren, interne en externe communicatie (OCMW-diensten, tewerkstellingsdienst, PWA, Actiris,...)

 • In het bezit zijn van een bachelorsdiploma maatschappelijk werker
 • Tweetalig nl/fr of fr/nl (in het bezit van de Selor-attesten art. 8 en 10)   
 • Goede schrijfvaardigheid
 • Orde en striktheid
 • Goede kennis van IT-tools (Word, Excel)

 


Aanbieding

Contract van bepaalde duur 6 maanden, mogelijk verlengbaar tot een contract van onbepaalde duur, voltijds, erkenning van de anciënniteit in de openbare sector en in de privé sector, gedeeltelijke terugbetaling van de openbare vervoerskosten, gratis MIVB-abonnement, tweetaligheidspremie, maaltijdcheques, Maribel.


Contact info.

Contact en info :

Gelieve uw CV op te sturen ter attentie van Mevr. Patricia Heymans

Via mail :  

pheymans@koekelberg.brussels

Per post :

OCMW Koekelberg – P. Heymans

François Delcoignestraat, 39

1081 Koekelberg

Offert n°237 - Administratief assistent (m/v) voor de Back-office van het OCMW - vervangingscontract

Profiel

De Back-office treedt op als administratieve ondersteuning van de algemene sociale dienst :

 • voorbereiding en opvolging van de vergaderingen van het Bijzonder Comité van de   

             Sociale Dienst

 • codering, archivering, nazicht van de gegevens, certificaten opmaken, enz..

Eisen aan de functie : 

 • Striktheid
 • Aanpassingsvermogen
 • Deadlines respecteren
 • Gevoel voor organisatie

 


Aanbieding

Vervangingscontract - voltijds, erkenning van de anciënniteit in de openbare sector en in de privé sector, gedeeltelijke terugbetaling van de openbare vervoerskosten, gratis MIVB-abonnement, tweetaligheidspremie, maaltijdcheques. 


Contact info.

Contact en info :

Gelieve uw CV op te sturen ter attentie van Mevr. Patricia Heymans

Via mail :  pheymans@koekelberg.brussels

Per post :

OCMW Koekelberg – P. Heymans

François Delcoignestraat, 39

1081 Koekelberg

Offert n°220 - ARCHITECT EN/OF INGENIEUR GEBOUW PROJECTBEHEERDER (m/v/x)

Profiel

Vaardigheden:

 • Kennis van bouwtechnieken;
 • Kennis van wegenistechnieken (of bereidheid deze te verwerven);
 • Kennis van het administratieve beheer van dossiers (of de wil om deze kennis te verwerven);
 • Informaticakennis: MS Office, Autocad (plus), MS project (plus);
 • Redactionele vaardigheden en kwaliteiten op het vlak van planning;
 • Autonomie in het beheer van de arbeidstijd;
 • Kritisch denkvermogen;
 • Goed aanpassingsvermogen;
 • Kennis van het Frans;
 • Blijk geven van striktheid en nauwkeurigheid;
 • Kennis van overheidsopdrachten (of bereid zijn deze te verwerven);
 • Communicatievaardigheden;
 • Stressbestendig;

 

Diploma: Master

– Architect

- Ingenieur

- Industrieel ingenieur bouwkunde

- Ingenieur-architect


Aanbieding

Opdrachten van de dienst:

 

Dienst Openbare Werken

Afdeling Openbare ruimten:

De opdracht van de dienst is – en dit met de nodige aandacht voor duurzame ontwikkeling vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek - het beheren van de planning, de aanleg, de renovatie, het onderhoud, het beheer van de werken, de controle op en de openbare veiligheid van alle openbare ruimten en tevens, vanuit een technische en administratieve benadering, op het beheren van de globale mobiliteit.

 

Afdeling Gemeentelijk patrimonium:

Deze eenheid omvat een technische en een administratieve cel.

Technische cel: de opdracht is - en dit met het oog op duurzame ontwikkeling - het beheer, de ontwikkeling, de bouw, de renovatie, het onderhoud van en de controle op het gemeentelijk patrimonium vanuit technisch, administratief en financieel oogpunt.

 

Doelstellingen van de dienst:

- renovatie en onderhoud van gemeentelijke gebouwen

- renovatie en onderhoud van de openbare ruimten

- ontwikkelen van het rationeel energiegebruik (REG) en de duurzame ontwikkeling (DO) van gemeentelijke gebouwen en openbare ruimten

- nieuwe projecten ontwikkelen

 

Opdrachten van de functie:

- u bent de referent-adviseur m.b.t. de openbare veiligheid en de stabiliteit van gebouwen (indien dit vereist wordt)

- renovatie- en onderhoudsdossiers opstellen en beheren voor de gemeentelijke gebouwen, met inbegrip van een luik voor de specifieke technieken

- de werven van de lopende dossiers opvolgen

- de subsidiedossiers en het financiële luik beheren

- dossiers voor marktstudies opstellen, voor complexe en structurele dossiers (indien dit vereist wordt) en voor de specifieke technische kenmerken, en het beheer van deze markten opvolgen

- controle en kritische analyse van de dossiers die werden uitgewerkt door externe bureaus om onder meer hun antwoorden op het programma en de algemene opzet op lange termijn te verifiëren

- dagelijks invoeren van REG, DO en energietransitie tijdens de werken aan gemeentelijke gebouwen

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten:

Voornaamste activiteiten:

- beheer van de dossiers m.b.t. overheidsopdrachten, hoofdzakelijk voor de gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimten

- de werken m.b.t. deze opdrachten beheren

- de budgetten en subsidies m.b.t. deze opdrachten beheren

- de dossiers van het onderzoek voor overheidsopdrachten beheren voor de complexe en structurele dossiers (indien vereist) en voor de specifieke technieken

- opstellen en controleren van documenten m.b.t. energietransitie, DO en het milieu

- energiecertificaten voor openbare gebouwen opstellen (indien vereist)

 

Verantwoordelijkheden:

- correct afhandelen van de studiedossiers en deze m.b.t. de werken (procedures voor overheidsopdrachten, technisch luik, begrotingsramingen, subsidies, werven, plannen, …)

- informatie geven over de voortgang van de dossiers

- meehelpen met de ontwikkeling van energietransitie, REG en DO

 

Vervangingen:

- collega’s van de cel vervangen voor het projectbeheer van gebouwen of openbare ruimten

 

Doelstellingen:

- de gesubsidieerde werken correct afhandelen, net als de lopende werken en de dringende opdrachten (vooral deze met veiligheidsaspecten of die mogelijk belangrijke schade kunnen berokkenen worden bij voorkeur behandeld) 

 

 

Niveau A: contract van onbepaalde duur


Contact info.

Stuur een CV met motivatiebrif naar : Dienst Tewerkstelling van Koekelberg, Mevrouw Laura FUENTES OCAÑA Tewerkstelling adviseur  - 63, Sint-Annakerkstraat 63 1081 Koekelberg. U mag ook uw kandidatuur dossier per mail sturen naar : lfuentes@koekelberg.brussels

  Twitter share button Facebook share button  
 
Koekeljob
Sint-Annakerkstraat 114
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 889 09 42
icon email