GEMEENTELIJKE KINDEROPVANG

 

Koekelberg telt 3 gemeentelijke kinderdagverblijven :

 

Crèche Bonhommet (fr)
Schmitzstraat 13
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 435 68 58
icon email   

Crèche Pilouk (fr)
Emile Sergijselsstraat 8
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 49
icon téléphone   02 600 15 41
icon email   

Crèche Tilapin (Fr)
Ganshorensestraat 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 435 68 38
icon téléphone   02 435 68 44
icon email   

Onze kinderdagverblijven worden gesubsidieerd door het ONE (Office national de l'enfance). Kinderen en ouders worden opgevangen in het Frans.

 

Plaatsen en pedagogisch project

 • Crèche Bonhommet
  • 42 plaatsen
  • Pedagogisch project (wordt herbekeken)

 

 • Crèche Pilouk
  • 56 plaatsen
  • Pedagogisch project (wordt herbekeken)

​​​​​​​

 • ​​​​​​​​​​​​​​Crèche Tilapin
  • 24 plaatsen
  • Pedagogisch project (wordt herbekeken)

Inschrijvingsaanvraag

Er is momenteel plaatsgebrek in de kinderdagverblijven in Wallonië en Brussel. Ondanks onze inspanningen kunnen we dus niet voldoen aan alle inschrijvingsaanvragen die wij ontvangen.
Wij raden u daarom aan een aanvraag in te dienen bij alle kinderdagverblijven, gemeentelijk of niet, die geschikt voor u zijn.

 Een inschrijvingsaanvraag indienen bij de gemeentelijke kinderdagverblijven in Koekelberg kan vanaf de 4e maand van de zwangerschap, via de volgende link.

Indien u geen internet heeft, kan u aan het onthaal van het gemeentehuis van Koekelberg (Henri Vanhuffelplein nr. 6), een papieren formulier bekomen.  Nadat u het behoorlijk heeft ingevuld kan u het daar afleveren. U ontvangt dan een ontvangstbewijs.

 In beide gevallen (internet / papier) ontvangt u binnen de maand een ontvangstbevestiging van uw volledige aanvraag.

 Zowel tijdens de 7e maand van de zwangerschap als bij de geboorte, dienen de ouders de inschrijving op de wachtlijst te verlengen.

 Heb je elders een kinderdagverblijf gevonden? Gefeliciteerd! Laat het ons weten door te mailen naar inscriptions@koekelberg.brussels of door te bellen naar de permanentie op woensdag. Bedankt...

 

Informatie: op woensdag, van 8 tot 16 uur op het nr. 02 600 15 60

 

Openingsuren

 • De gemeentelijke kinderdagverblijven zijn open van maandag tot en met vrijdag, van 7 tot 18 uur.
 • Aan het begin van het kalenderjaar worden de sluitingsdagen, waaronder de feestdagen, de eventuele brugdagen en de jaarlijkse sluitingsperiodes, meegedeeld.

Financiële bijdrage van de ouders

De financiële bijdrage van de ouders dekt alle kosten van de verzorging van het kind, met uitzondering van medicijnen en dieetvoeding (speciale dieetproducten).

 Ze wordt vastgesteld volgens de door het ‘ONE’ vastgestelde schaal en berekend op basis van het gezinsinkomen.

 • Voor werknemers zijn een loonfiche en een door de werkgever naar behoren ingevulde verklaring vereist.
 • Voor zelfstandigen is de laatste belastingaangifte vereist.

De bijdrage wordt op het einde van iedere maand betaald.

Onze kinderdagverblijven verstrekken attesten aan de ouders zodat zij de kosten van de kinderopvang kunnen aftrekken.
Alle informatie over deze belastingvermindering is te vinden op de website van de FOD Financiën.