CONFLICTBEMIDDELING

 

 

U bent in conflict met een buur, een huurder, een eigenaar, een ouder… en u bevindt zich in een oncomfortabele situatie, een impasse ofte situatie waarin u zich geblokkeerd voelt of waaronder u zelfs lijdt… Blijf niet alleen en neem contact op met de dienst conflictbemiddeling.

 

Wat kan een dergelijke dienst voor mij doen?

  • Opvang met een luisterend oor in een geruststellend, vertrouwelijk en onpartijdig kader 
  • Geleidelijk aan de dialoog herstellen met de perso(o)n(en) met wie u in conflict bent en op zoek gaan naar punten waarover u het wél eens bent in het belang van iedereen
  • Er zal niets worden ondernomen zonder uw goedkeuring, er zal u geen enkele oplossing worden opgedrongen die u niet wilt en u beslist zelf wanneer u het proces beëindigt
  • Gratis dienstverlening waarmee u een rechtszaak, die veel langer duurt, duurder is en gemakkelijk leidt tot een escalatie van de spanning, kunt vermijden.

 

Voor welk type conflicten?

Iedereen die zich bevindt in een interpersoonlijk conflict, of het nu gaat om een familiaal of een buurtconflict, een huurconflict of een conflict in het kader van arbeidsverhoudingen, dus bij geschillen op de werkvloer, …

 

Wie kan er een beroep doen op onze bemiddelingsdienst?

Het conflict moet territoriaal verband houden met de gemeente Koekelberg (minstens één van de betrokkenen woont in de gemeente of oefent er een activiteit uit op regelmatige basis, of het conflict heeft plaatsgevonden op het gemeentelijke grondgebied).

 

Wat de ombudsvrouw niet is:

  • Door haar onpartijdigheid en neutraliteit mag zij nooit beschouwd worden als uw advocaat, die uw standpunt en uw belangen zou vertegenwoordigen en verdedigen bij de bij het conflict betrokken partij(en).
  • Het is ook niet haar taak voor u een ‘kant-en-klare' oplossing te vinden. Want het logisch gevolg van het feit dat de partijen de controle houden over het bemiddelingsproces is dat het hen toekomt zélf een oplossing te vinden die hen past. In dat opzicht zijn de conflicterende partijen dus verantwoordelijk voor de regelingen van de uit te werken oplossing, en het bemiddelingskader bemiddelt alleen om de totstandkoming ervan te bevorderen.
  • De ombudsvrouw heeft overigens geen dwingende macht, in tegenstelling tot een rechter, die u een oplossing zou kunnen opleggen waarvan u niet wilt weten. Daar staat tegenover dat hij de persoon met wie u in conflict bent nooit ertoe kan verplichten met u een gesprek aan te gaan.
  Twitter share button Facebook share button  
 
Conflictbemiddeling (Preventiedienst)
Sint Annakerkstraat 118
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 435 68 16
icon email