VERKLARING VAN WETTELIJK SAMENWONEN

De verklaring van wettelijk samenwonen dient om twee personen die samenwonen en dit registeren, een zekere juridische bescherming te bieden

Wettelijk samenwonen kan voor iedereen die samenleeft in België. Het kan dus gaan om een heteroseksueel of homoseksueel koppel.

U kan ook wettelijk samenwonen met een familielid of met ieder ander persoon met wie u een niet seksuele relatie heeft.

Voorwaarden

  • Op hetzelfde adres wonen
  • Niet getrouwd zijn
  • Niet wettelijk samenwonen met iemand anders
  • Juridisch bekwaam zijn om een contract te sluiten

Hoe vraagt u dit aan ?

  • Kom samen naar het loket van de dienst bevolking met uw identiteitskaart
  • Let op : samenwonenden die een samenlevingscontract afgesloten hebben bij een notaris moeten hiervan een uitreksel meebrengen op het moment van aangifte

Tarief

  • € 10

Betaalmogelijkheden : cash of bankkaart

Leveringstermijn

  • De verklaring wordt onmiddellijk geregistreerd als beide personen ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.
  • Als één van de partners afhankelijk is van de dienst vreemdelingenzaken moet u naar daar gaan.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Bevolking
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 21
icon email