VERKLARING EINDE VAN DE WETTELIJKE SAMENWOONST

Voorwaarden

De wettelijke samenwoning houdt op :

  • door het huwelijk van één van de partners
  • bij het overlijden van één van de partners
  • in onderlinge overeenstemming
  • door een eenzijdige, schriftelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand

Hoe vraagt u dit aan ?

  • Kom samen naar de dienst bevolking met uw identiteitskaart of naar de dienst vreemdelingenzaken (als één van de aanvragers hiervan afhankelijk is)

Tarief

  • € 10

Betaalmogelijkheden : cash of bankkaart

Leveringstermijn

  • De verklaring wordt onmiddellijk geregistreerd als beide personen ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

Opmerking

  • Als één van de partners illegaal in het land verblijft of zich in een onzekere verblijfssitutatie bevindt, wordt er een onderzoek ingesteld.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Bevolking
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 21
icon email