RIJBEWIJS

Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument waarmee u een voertuig mag besturen op de openbare weg als voorbereiding op het praktisch rijexamen. U kan kiezen tussen een voorlopig rijbewijs van 36 maanden (met vrije begeleider) of van 18 maanden (met de rijschool).

 

Sinds 19 september 2023 kunnen de verschillende modellen voorlopig rijbewijs voor categorie B online worden aangevraagd.  Je zal dus enkel nog je voorlopig rijbewijs moeten afhalen in je gemeente.  De aanvraag kan je indienen via je smartphone, PC, laptop of tablet.

Aanmelden gebeurt via eID of itsme via deze link https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/

Let wel: voorlopig kunnen alleen voorlopige rijbewijzen 18 maanden, 36 maanden en 12 maanden online worden aangevraagd.  Ook de begeleiders kunnen zich voorafgaandelijk online registreren voor hun kandidaat-bestuurder.

 

Voorlopig rijbewijs van 36 maanden (met vrije begeleider)

Voorwaarden en vereiste documenten

 • Identiteitskaart
 • Aanvraagformulier afgeleverd door een erkende rijschool waaruit blijkt dat u geslaagd bent voor het theoretisch examen (minder dan dan 3 jaar geleden)
 • Een recente pasfoto (behalve als u een recente identiteitskaart hebt)
 • Mogelijk vanaf 17 jaar
 • Minimum 1 en maximum 2 vrije begeleider(s) hebben
 • Geldig gedurende 36 maanden

Leveringstermijn

Maximum 5 werkdagen na aanvraag

Tarief

€ 26

Betaalmogelijkheden : cash of bankkaart

 

Voorlopig rijbewijs van 18 maanden (met rijschool)

Voorwaarden en vereiste documenten

 • Identiteitskaart
 • Aanvraagformulier afgeleverd door een erkende rijschool waaruit blijkt dat u geslaagd bent voor het theoretisch examen (minder dan dan 3 jaar geleden)
 • Een recente pasfoto (behalve als u een recente identiteitskaart hebt)
 • 20 uur praktijklessen gevolgd hebben bij een erkende rijschool (met attest)
 • Mogelijk vanaf 18 jaar
 • Minimum 1 en maximum 2 vrije begeleider(s) hebben
 • Geldig gedurende 18 maanden

Leveringstermijn

Maximum 5 werkdagen na aanvraag

Tarief

€ 26

Betaalmogelijkheden : cash of bankkaart

 

Inwisselen van een voorlopig rijbewijs

Voorwaarden en vereiste documenten

De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs van 36 maanden kan eenmalig een inwisseling vragen naar een voorlopig rijbewijs van 18 maanden, of omgekeerd.

 • Een nog geldig voorlopig rijbewijs
 • Een nog geldig theoretisch examen (minder dan 3 jaar geleden geslaagd)
 • In het geval van inwisseling van een voorlopig rijbewijs naar 18 maanden : 20 uur praktijklessen gevolgd hebben bij een erkende rijschool (met attest) en 1 begeleider hebben (maximum 2)

Tarief

€ 26

Betaalmogelijkheden : cash of bankkaart

 

Voorlopig rijbewijs van 12 maanden (met vrije begeleider)

U kan ook een voorlopig rijbewijs aanvragen van 12 maanden met begeleider.

Voorwaarden en vereiste documenten

 • Uw vorig voorlopig rijbewijs is niet meer geldig en u wilt geen 3 jaar wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 aan te vragen.
 • Uw theoretisch examen moet nog geldig zijn, dus u mag maximum 3 jaar geleden geslaagd zijn. Als dit niet het geval is, moet u het examen opnieuw afleggen.
 • U moet 6 uur rijschool gevolgd hebben na de vervaldatum van uw vorig voorlopig rijbewijs (M36 of M18). De rijlessen blijven 3 jaar geldig.
 • Er moet minstens één begeleider op uw voorlopig rijbewijs M12 staan.
 • Geldig voor 12 maanden.
 • U kan het praktijkexamen afleggen na 1 maand oefenen.

Tarief

€ 26

Betaalmogelijkheden : cash of bankkaart

 

Definitief rijbewijs

 

Hernieuwing of eerste aanvraag

Voorwaarden en vereiste documenten

 • Identiteitskaart
 • Aanvraagformulier afgeleverd door een erkende rijschool waaruit blijkt dat u geslaagd bent voor het praktijkexamen (formulier F06)
 • In geval van verlies of diefstal, een verklaring van de politie
 • Eventueel medische geschiktheid (vereist voor vrachtwagens of passagiersvoertuigen)
 • Een recente pasfoto (behalve als u een recente identiteitskaart hebt van minder dan 1 jaar oud)

 

Leveringstermijn

Maximum 5 werkdagen na aanvraag

Tarief

€ 26

Betaalmogelijkheden : cash of bankkaart

Geldigheid

 • Het rijbewijs is onbeperkt geldig
 • Het roze of witte papieren rijbewijs is nog geldig tot 2033. U hoeft het slechts te laten vervangen door een kaart als het beschadigd is of als de foto niet meer gelijkend is.

 

Omwisselen van een buitenlands rijbewijs​​​​​​​

Voorwaarden

De omwisseling van een Europees nationaal rijbewijs is enkel verplicht :

 • als de geldigheidsduur (of de geldigheid van de categorieën) binnen de 3 maanden vervalt
 • als er geen geldigheidsdatum op het rijbewijs staat. Dan bent u verplicht om het binnen de twee jaar na inschrijving in België om te wisselen.

U kan het altijd laten registeren bij de dienst bevolking.

Voorwaarden:

 • Ingeschreven zijn bij de gemeente en een verblijfsvergunning hebben
 • Een erkend Europees rijbewijs hebben
 • Het rijbewijs moet afgeleverd zijn vóór de aanvrager zich in België gevestigd heeft
 • Het rijbewijs moet in goede staat zijn
 • Een recente pasfoto (behalve als u een recente identiteitskaart hebt van minder dan 1 jaar oud)

Meer info op de website van FOD Mobiliteit en Vervoer

Vereiste documenten

 • Uw identiteitskaart
 • 2 kopieën recto/verso van uw identiteitskaart
 • Uw Europees nationaal rijbewijs
 • 2 kopieën recto/verso van uw Europees nationaal rijbewijs

U komt niet in aanmerking voor een omwisseling

Als u houder bent van een niet-erkend Europees rijbewijs en u wenst een rijbewijs voor een gelijkwaardige categorie, dan moet u slagen voor het theoretisch examen en het praktijkexamen in België. U krijgt wel een vrijstelling van scholing.

 

Omwisseling van een niet-Europees rijbewijs​​​​​​​

Voorwaarden

In België mag iemand met een erkend niet-Europees rijbewijs maximum 185 dagen op de openbare weg rijden. Daarna moet het omgewisseld worden.

Breng volgende documenten mee :

 • uw identiteitskaart
 • uw buitenlands rijbewijs

Wij kijken na of u in aanmerking komt voor een omwisseling.

 • Uw rijbewijs moet nog geldig zijn
 • Het moet afgeleverd zijn door een land dat op de lijst van erkende landen voorkomt
 • Het werd afgeleverd voordat u zich heeft ingeschreven in België
 • U bent ten minste 185 dagen ingeschreven in België

Procedure als u in aanmerking komt voor een omwisseling

Breng volgende documenten mee naar de dienst bevolking :

 • Uw buitenlands rijbewijs
 • 2 kopieën recto/verso van het rijbewijs
 • Als uw nationaliteit niet dezelfde is als het buitenlands niet-Europees rijbewijs, moet u een bewijs voorleggen dat u minstens 6 maanden in dit land verbleven hebt (of een kopie van het paspoort meebrengen)
 • De vertaling van de bewijsmiddelen moet gebeuren door een beëdigd vertaler
 • 2  kopieën recto/verso van uw identiteitsbewijs

Het rijbewijs wordt daarna bezorgd aan de lokale politie die de echtheid onderzoekt.

Tarief

€ 10

Leveringstermijn

Tussen 2 en 3 maanden

Als u niet in aanmerking komt voor een omwisseling

Niet alle buitenlandse rijbewijzen worden erkend in België. Rijbewijzen worden geval per geval onderzocht en moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als uw rijbewijs niet erkend wordt in België of als de vervaldatum overschreden is, moet u de theoretische en de praktijkexamens in België doen. U krijgt wel een vrijstelling van scholing. Meer info op de website van FOD Mobiliteit en Vervoer.

 

Internationaal rijbewijs​​​​​​​

Waarvoor dient het ?

Een internationaal rijbewijs is verplicht voor iemand met een Belgisch rijbewijs die naar een land gaat waar Belgische rijbewijzen niet erkend worden.

In sommige landen moet u een internationaal rijbewijs voorleggen om een wagen te huren, ook al wordt het Belgisch rijbewijs wel erkend. Dit is bijvoorbeeld het geval in de Verenigde Staten.

Informeer u vooraf bij de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming.

Meer info: FOD Mobiliteit en Vervoer

Hoe vraagt u dit aan ?

 • Meld u persoonlijk aan bij de loketten van de dienst bevolking

Vereiste documenten

 • Identiteitskaart
 • 2 recente pasfoto’s (maximum 6 maanden oud) in kleur 
 • Uw geldig Belgisch rijbewijs

Tarief

 • € 26

Betaalmogelijkheden : cash of bankkaart

Leveringstermijn

Maximum 5 werkdagen na aanvraag

  Twitter share button Facebook share button  
 

NUTTIGE LINKS

www.mobilit.fgov.be

Bevolking
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 21
icon email