BEWIJS VAN AFVOERING BIJ VERTREK NAAR HET BUITENLAND

Als u naar het buitenland verhuist, moet u dit melden aan de gemeente waar u ingeschreven bent. Dit ten laatste de vooravond van uw vertrek.

De gemeente geeft u een bewijs van afvoering, model 8, dat nodig is wanneer u zich wilt inschrijven bij de Belgische ambassade of het consultaat in het buitenland.

Voorwaarden

  • Als de adreswijziging geldt voor het volledige gezin, volstaat het dat één meerderjarig familielid de verklaring indient.
  • Als een minderjarige verhuist naar het buitenland, moet de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent, aanwezig zijn bij de verklaring.

Hoe dient u de aanvraag in?

  •  IRISbox
  • Aan de loketten van het gemeentehuis (meld u 3 à 4 dagen voor uw vertrek aan)

Vereiste documenten

Identiteitskaart

Tarief

€ 10

Betaalmogelijkheden : cash of bankkaart

Leveringstermijn

  • Onmiddellijk aan het loket

  • Via IRISbox kan u het zelf uitprinten

  • Als het document nodig is voor in het buitenland, moet het ondertekend worden door de burgemeester. In dat geval duurt het 3 werkdagen.

Download

 

  Twitter share button Facebook share button  
 

    OBTENIR CE DOCUMENT

Bevolking
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 21
icon email