VERBLIJFSKAARTEN

Verblijfskaarten K, L, UE+ en F+

Verblijfskaarten K, L, UE+ en F+ worden afgeleverd door de dienst Bevolking.

Geldigheidsduur

 • U ontvangt een oproep enkele maanden voor de vervaldatum van uw identiteitsbewijs.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de burger zelf om de geldigheid te controleren. Als u dus geen oproep ontvangt, dient u zich spontaan aan te melden bij de gemeente.
 • U kan uw verblijfskaart zelf vernieuwen als ze beschadigd, verloren of gestolen is of als de foto niet meer gelijkend is.
 • Wat als uw burgerlijke staat verandert ? Uw verblijfskaart blijft geldig.  De burgerlijke staat wordt niet vermeld op elektronische kaarten.

Hoe vraagt het u ?

Meld u persoonlijk aan bij het loket van de dienst bevolking met :

 • uw oude identiteitskaart of een verklaring van verlies of diefstal
 • een recente pasfoto (maximum 6 maanden oud – neutrale blik – in kleur op witte achtergrond – conform de normen van de ICAO

Tarieven

 • € 25,40
 • € 129,50 (dringende procedure in 1 werkdag - aanvraag in te dienen vóór 14.30u.)

 

Betaalmogelijkheden : cash of bankkaart

Leveringstermijn

Binnen 2 -3 weken stuurt het ministerie de PIN- en PUK-codes naar uw domicilieadres. Om uw kaart te activeren dient u zich aan te melden aan het loket met deze codes en met uw oude identiteitskaart (of met de verklaring van verlies of diefstal)

 

Biometrische verblijfskaarten A, B, EU en F

Deze documenten worden afgeleverd door de dienst Vreemdelingenzaken.

Bestelling van een kaart na een eerste inschrijving

Indien uw dossier volledig is en de controle van de verblijfplaats positief is, dan krijgt u een uitnodiging om u aan te melden aan het loket van de dienst vreemdelingenzaken om u verblijfsdocument te bestellen (EU-kaart voor onderdanen van de EU/EER/Zwitserland, A-kaart, F-kaart of oranje kaart voor niet EU-onderdanen

 

Wat moet u meenemen?

 • Uw paspoort 
 • Een recente pasfoto (maximum 6 maand oud – neutrale gezichtsuitdrukking – witte achtergrond volgens nieuwe normen van de ICAO).
 • € 25,50 voor kaarten A, EU en F / € 8 voor een oranje kaart 

Geldigheid

 • A-kaart : de geldigheidsduur hangt af van het statuut van de aanvrager
 • B, EU en F-kaart: 5 jaar

Vernieuwing van een elektronische kaart

Elke inwoner is verantwoordelijk voor het controleren van de geldigheid van zijn/haar verblijfsvergunning. Hij/zij wordt verzocht zich spontaan aan te melden bij de gemeente vóór de vervaldatum van zijn verblijfsvergunning voor het vernieuwen van zijn kaart, als hij hiervoor geen uitnodiging gekregen heeft.

A-KAART

Termijn voor het indienen van een aanvraag

Het vernieuwen van uw A-kaart moet tussen 30 en 45 dagen voor het einde van de geldigheidsperiode van de vergunning gebeuren. Hiervoor moet u zich melden bij dienst vreemdelingenzaken van uw gemeente met de nodige documenten (volgens uw statuut). Als uw aanvraag voor een vernieuwing aanvaard is, dan krijgt u een uitnodiging om u aan het loket van de dienst vreemdelingenzaken aan te melden om u nieuwe A-kaart te bestellen.

Wat moet u meenemen?

 • Uw paspoort 
 • Uw huidige verblijfsvergunning (of een attest van verlies of diefstal)
 • Een recente pasfoto (maximum 6 maand oud – neutrale gezichtsuitdrukking – witte achtergrond volgens nieuwe normen van de ICAO).
 • € 25,40 voor de nieuwe A-kaart

 

B-, EU- en F-kaart

Termijn voor het indienen van een aanvraag

Het vernieuwen van uw A-kaart moet ten laatste 30 dagen voor het einde van de geldigheidsperiode van de vergunning gebeuren.

Inwoners die een A-, E- of F-kaart bezitten en een permanente verblijfsvergunning wensen moeten hun aanvraag ten laatste 5 maand voor het einde van de geldigheidsperiode van hun vergunning indienen. De voorwaarden voor een permanent verblijf zijn beschikbaar bij de dienst vreemdelingenzaken.

Hiervoor moet u zich melden bij dienst vreemdelingenzaken van uw gemeente met de nodige documenten (volgens uw statuut). Als uw aanvraag voor een vernieuwing aanvaard is, dan krijgt u een uitnodiging om u aan het loket van de dienst vreemdelingenzaken aan te melden om u nieuwe A-kaart te bestellen.

Wat moet u meenemen?

 • Uw paspoort 
 • Uw huidige verblijfsvergunning (of een attest van verlies of diefstal)
 • Een recente pasfoto (maximum 6 maand oud – neutrale gezichtsuitdrukking – witte achtergrond volgens nieuwe normen van de ICAO).
 • € 25,40 voor de nieuwe B-, E-, of F-kaart

Ontvangst en activatie van een elektronische kaart

U krijgt de PIN en PUK-codes van uw kaart per post 2 tot 3 weken na de aanvraag. Na ontvangst van deze codes, kan u zich melden aan het loket van de dienst vreemdelingenzaken om uw elektronische kaart af te halen en te activeren.

Wat moet u meenemen?

 • Uw paspoort of nationale identiteitskaart
 • Uw PIN en PUK-codes
 • Uw huidige kaart of bijlage 8 ter, 12, 15

Kids-ID voor buitenlandse kinderen jonger dan12 jaar

Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen, met foto, dat zichtbare gegevens bevat, zoals de gegevens in de chip. Het is tot 3 jaar geldig (afhankelijk van waar de ouders verblijven). Het is verplicht voor reizen binnen Europa.
 

 • Hoe kan ik een aanvraag indienen?
  • Ga naar het loket van de dienst Bevolking met :
   o je identiteitskaart
   o een recente pasfoto van het kind (maximum 6 maanden oud)
   De aanvraag moet worden ingediend door de vader, moeder of voogd van het kind.
   Het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag.
    
 • Prijzen
  • € 9 (standaardtarief) voor EU, F, EU+, F+ aanvragers
  • € 118,10 (spoedprocedure binnen 1 werkdag - aanvraag in te dienen voor 14.30 uur) € 118,00 vanaf 1 februari
  • Vingerafdrukken vanaf 6 jaar voor F-, F+-kaarten
  • € 12 (normaal tarief) voor A, B, K, L kaarten
  • € 129,50 (spoedprocedure binnen 1 werkdag - aanvraag in te dienen vóór 14.30 uur) 
  • Vingerafdrukken vanaf 6 jaar

 

 • Betaalwijzen: bankkaart of contant geld

 

 • Deadline
  • Het kan 2 tot 3 weken duren voordat de envelop met de codes die je nodig hebt om de kaart van je kind te activeren in je brievenbus valt. Daarna hoef je alleen nog maar met de codes naar de kassa te gaan om de kaart te activeren.
  • Het kind hoeft niet aanwezig te zijn wanneer de kaart wordt geactiveerd.

 

Als u een identiteitskaart voor een kind jonger dan 12 jaar wenst te bestellen, dan moet één van de personen die het ouderlijke gezag uitoefent de aanvraag indienen, vergezeld door het kind,.

Wat moet u meenemen?

 • Paspoort of nationale identiteitskaart van het kind
 • Oude identiteitskaart van het kind (als het kind er al één bezat)
 • 1 foto van het kind
 • € 6 

In geval van verlies of diefstal

In geval van verlies of diefstal van uw elektronische identiteitskaart van de kaart van uw kind, dan moet u hiervan aangifte doen bij de politie.

De politie reikt een bijlage 12 uit. Hiermee moet u zich melden bij de dienst vreemdelingenzaken van de gemeente om een duplicaat van uw kaart te verkrijgen.

Wat moet u meenemen?

 • Uw paspoort of nationale identiteitskaart
 • Bijlage 12
 • 1 foto
 • € 25,40 voor een A-, B-, E- of F-kaart
 • € 6 voor een identiteitskaart voor kinderen (-12 jaar)

PIN- of PUK-codes

Indien u uw PIN of PUK-codes verloren heeft, dan kan u deze op twee manieren weer verkrijgen:

Dringende bestelling van een kaart

Uw kunt via een spoedprocedure een kaart sneller ontvangen (binnen de 24u als u de aanvraag voor 14u30 indient).

 • Het gevraagde bedrag voor deze spoedprocedure is € 129,50

  Twitter share button Facebook share button  
 
Bevolking
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 21
icon email