UITTREKSEL VAN DE OVERLIJDENSAKTE

Wie kan dit aanvragen?

 • De overheid
 • De echtgenoot van de overledene
 • Zijn erfgenamen
 • Zijn wettelijke vertegenwoordiger
 • Een notaris
 • Een advocaat.

Hoe aanvragen?

 • Via IRISbox
 • Aan het loket van de dienst Burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden, of van de gemeente waar de betrokkene woonde  (een afspraak maken is verplicht)
 • etat.civil@koekelberg.brussels

Prijzen

 • € 5 • Gratis via Irisbox

Betaalmiddelen: cash, bankkaart of overschrijving op de bankrekening van de gemeente BE03 0910 1315 8784 (vermeld in de mededeling: type akte + namen en voornamen van de betrokken persoon in de akte)

Wat als het overlijden in het buitenland plaatsvindt?

 • Neem contact op met de lokale autoriteiten van de plaats van overlijden.
 • De overlijdensakte moet voorzien zijn van een legalisatie of een apostille (zie criteria op de website van de FOD Buitenlandse Zaken van België)
 • De overlijdensakte moet vergezeld zijn van een vertaling naar het Frans of het Nederlands door een beëdigd vertaler.
 • Breng de dienst Bevolking of de dienst Vreemdelingenzaken van de laatste bekende woonplaats van de overledene in België op de hoogte.

Voor opzoekingen in de archieven en stamboomonderzoek

Er bestaat een site waar u akten vindt die ouder zijn dan 100 jaar: https://www.belgium.be/nl/familie/identiteit/akten_en_registers

Het Rijksarchief stelt op zijn website gratis meer dan 36,4 miljoen pagina’s van parochiale registers en registers van de burgerlijke stand ter beschikking. De raadpleging is gratis, maar om toegang te krijgen tot de online archieven moet u een account aanmaken via de website https://search.arch.be/nl/

  Twitter share button Facebook share button  
 

  AANVRAAG DOCUMENT

Burgerlijke stand
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 28
icon téléphone   02 412 14 29
icon email