HUWELIJK – HUWELIJKSDOSSIER

 

Hebt u de ware gevonden en wilt u dat officieel maken? Proficiat! Dit zijn de stappen die u moet volgen om uw huwelijk te kunnen voltrekken.

Hoe aanvragen?

 • Beide partners moeten zich aanmelden aan het loket van de dienst Burgerlijke stand van de gemeente waar één van hen woont.  (een afspraak maken is verplicht)
 • Zij mogen ook hun identiteitsdocumenten scannen en deze per e-mail naar de dienst sturen.
 • Zodra het huwelijksdossier volledig is, worden de partners of aspraak opgeroepen om de huwelijksverklaring te ondertekenen. Zij moeten met z'n tweeën komen om de huwelijksaangifte te ondertekenen, de huwelijksdatum vast te stellen en de retributie te betalen.
 • Bij afwezigheid van een van beide partners kan de andere zich alleen aanbieden, maar dan met een officiële volmacht (voorzien van een legalisatie of apostille naargelang het geval (zie criteria op de website van de FOD Buitenlandse Zaken van België, en vertaald naar het Frans of het Nederlands door een beëdigd vertaler), die hem toelaat om alle nodige stappen te ondernemen voor de samenstelling van een huwelijksdossier in België.

Opgelet: De termijn om het dossier te openen is minimaal 2 maanden en maximaal 6 maanden voor de gewenste trouwdatum (de stukken in het huwelijksdossier en de huwelijksaangifte zijn slechts 6 maanden geldig).

Vereiste documenten?

In principe verzamelt de dienst Burgerlijke stand deze documenten. Als documenten echter afkomstig zijn van buitenlandse autoriteiten, is het aan de toekomstige echtgenoten om ze te verzamelen.

 • Volledige kopie van de geboorteakte
 • Bewijs van verblijfplaats in het buitenland
 • Attest van ongehuwde staat, of een akte van ontbinding van het (de) vorige huwelijk(en)
 • Nationaliteitsbewijs
 • Schriftelijke verklaring (of elk document dat de wettelijke voorwaarden vermeldt om te kunnen huwen, zoals de vereiste leeftijd en de bepalingen voor de publicatie van de officiële afkondiging)
 • In voorkomend geval, een recto-versokopie van de identiteitskaart en eedaflegging van de beëdigde vertaler
 • Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen er andere documenten gevraagd worden.

Prijzen

 • Trouwboekje: € 25
 • Retributie voor de samenstelling van het huwelijksdossier: € 25 of € 50
 • Gemeenteretributie voor de plechtigheid, waarvan de kostprijs varieert naargelang de dag van de viering:
  • Maandag: gratis
  • Van dinsdag tot vrijdag: € 140
  • Zaterdag: € 200

Termijn

Het huwelijk kan worden voltrokken vanaf de 14e dag na de ondertekening van de huwelijksverklaring en tot 6 maanden en 14 dagen erna.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Burgerlijke stand
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 28
icon téléphone   02 412 14 29
icon email