Aanvraag voor een vergoeding bij inschrijving in een club of voor een sportcursus.

Geldig voor kinderen van 3 tot 18 jaar en voor gepensioneerden.

Gelieve de volgende documenten bij te voegen (afbeelding of pdf):

  • Fotokopie van de identiteitskaart van de begunstigde (kind of gepensioneerde).
  • Bewijs van betaling van de cursus of van de betaling van de inschrijving in een sportclub.
  • Voor gepensioneerden: attest Federale Overheidsdienst Pensioenen.