Uw sector:

AANVRAAG TOT OPENING OF OVERNAME VAN EEN HANDELSZAAK

Uw handelszaak mag alleen worden geopend na een gunstig advies van de diensten van het gemeentebestuur en de bestuurlijke politie.

CONTACTMOGELIJKHEDEN

Openingsuren van de dienst voor de Horeca-sector: Maandag tot Donderdag 08u30-11u30 en Vrijdag 8u30-11u30 / 13u30-15u30

Juridische dienst
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
Tel. 02/412.14.76
commerco@koekelberg.brussels
Dienst voor Brandbestrijding
Helihavenlaan 11
1000 Brussel
Tel. 02/208.84.30

Openingsuren van de dienst voor de Horeca-sector: Dinsdag-Donderdag: 13.00 u.–15.30 u., Woensdag 8.30 u.-15.30 u. en Vrijdag: 8.30 u.-11.30 u.

Dienst Lokale economie
Place Henri Vanhuffel, 6
1081 Koekelberg
Tel. 02/412.14.84
commerco@koekelberg.brussels
NUTTIGE DOCUMENTEN

Neem kennis van deze documenten voordat u uw aanvraag indient!

AANLEG VAN EEN DOSSIER NR
RECHTSPERSOON / NATUURLIJK PERSOON
EIGENAAR VAN HET GEBOUW
WAT NODIG IS
 • Uw handelszaak moet voldoen aan de voorschriften op het gebied van brandpreventie.
 • De infrastructuur moet voldoen aan de normen van het K.B. van 23.11.05 betreffende levensmiddelenhygiëne.
 • Schrijf hier uw Brief met uw aanvraag tot opening ter attentie van de Burgemeester, en specificeer in uw brief de soort inrichting (drankslijterij, drankgelegenheid ofte drankinrichting; tearoom, taverne, snack, restaurant, ...) (garage, bakkerij, ...) en de uitbatingsvoorwaarden: tijdschema ofte rooster met de publieke openingstijden (met toegang voor het publiek), eventuele sluitingsdag, uitbating op terras of binnenplaats, muziek, dansvloer, ...
De volgende documenten moet u ons bezorgen voor de opening. Gebruik de uploadprocedure hieronder:
En de documenten die moeten worden bezorgd in de maand van de opening
 • Protocol ofte verslag van medisch onderzoek uitgereikt door een arts (in overeenstemming met het K.B. van 17 maart 1971) dat een medisch onderzoek oplegt aan alle personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen.
 • Contract voor het ophalen van afval . (via een organisme voor afvalophaling).
 • Uithangbord. (Via de dienst Stedenbouw)
 • Publicitaire voorzieningen.
 • Terras. (Via de dienst Stedenbouw/openbare ruimte)
 • Openingsuren. (Vooraf elke wijziging van de openingsuren meedelen)
 • Kansspelen.

  Aanvraag voor de opening, heropening, overname van een HORECA-inrichting ofte HORECA-gelegenheid zonder voorziening van kansspelen:

  • Vergunning: € 12,50

  Aanvraag voor de opening, heropening, overname van een HORECA-inrichting ofte HORECA-gelegenheid waar één of meer kansspeltoestellen worden geëxploiteerd (met inbegrip van de aanvragen tot verlenging van een vergunning klasse C)

  • Onderzoek naar de hygiëne: € 150
  • Onderzoek naar de veiligheid: € 150
  • Onderzoek naar het morele karakter: € 150
  • Advies voorafgaand aan de verlening van of aan de verlenging van een vergunning klasse C: € 350
  • Vergunning: € 12,50
  • Administratieve kosten voor onderzoek van het dossier: € 250 euros

  Aanvraag voor het exploiteren van één of meer kansspeltoestellen – Buiten een HORECA-inrichting ofte HORECA-gelegenheid (met inbegrip van de aanvragen tot verlenging van een vergunning klasse C)

  • Onderzoek naar de hygiëne: € 150
  • Onderzoek naar de veiligheid: € 150
  • Onderzoek naar het morele karakter: € 150
  • Advies voorafgaand aan de verlening van of aan de verlenging van een vergunning klasse C: € 350
  • Administratieve kosten voor onderzoek van het dossier: € 250 euros

De Juridische dienst van Bestuurlijke politie zal aan de dienst van de Buurtpolitie een technisch verslag uitreiken enkel en alleen nadat die Juridische dienst deze documenten heeft ontvangen en de conformiteit van uw handelszaak met de normen op het gebied van hygiëne en brandpreventie heeft kunnen controleren.

VOEG UW DOCUMENTEN TOE
Een bestand toevoegen

OPSLAAN of VERZENDEN