AAANDACHT! Vult u a.u.b de gevraagde gegevens in het rood gemarkeerde veld in.

AANVRAAG TOT TIJDELIJKE BEZETTING VAN DE OPENBARE RUIMTE

Aanvragen voor een parkeerplaatsreservatie moeten alleen worden ingediend als er parkeerplaatsen zijn op de openbare weg, langs de gevels. Als u echter een lift, een container en/of een voertuig op de rijweg wilt installeren, dan vragen wij u een aanvraag in te dienen en daarbij de afmetingen aan te geven van de ruimte van de openbare weg die ingenomen (ofte in beslag genomen) zal worden.

Gelieve in dit formulier alle gegevens op te geven om uw aanvraag in te dienen. Velden met een    zijn verplicht.

Uw persoonlijke gegevens als aanvrager
Onderwerp van de aanvraag
NB: De aannemer of de aanvrager heeft het recht om zijn E3-borden te plaatsen
Plaatsen
(facultatief)
m

Als de inname van de openbare ruimte inhoudt dat ook een deel
van de rijweg ingenomen (ofte in beslag genomen) zal worden, dan vragen wij u dit aan te geven in 'Inname openbaar domein'
m

Bijzonderheden over de plaats


Wij nodigen u uit om uw buren op de hoogte te stellen als de garageuitgang rommelig zal zijn.
Gebruikt materiaal

(ten vroegste vanaf 07:00)
(ten laatste tot 22:00)
Klik op de rekenmachine om het aantal dagen te berekenen!

(ten vroegste vanaf 07:00)
(ten laatste tot 22:00)
Klik op de rekenmachine om het aantal dagen te berekenen!

(ten vroegste vanaf 07:00)
(ten laatste tot 22:00)
Klik op de rekenmachine om het aantal dagen te berekenen!

(ten vroegste vanaf 07:00)
(ten laatste tot 22:00)
Klik op de rekenmachine om het aantal dagen te berekenen!

(ten vroegste vanaf 07:00)
(ten laatste tot 22:00)
Klik op de rekenmachine om het aantal dagen te berekenen!

HERINNERING: Dan is er een duidelijke en voor voetgangers veilige doorgang vereist van 1,50 meter breed ten opzichte van om het even welk obstakel. Als dat niet mogelijk is, dan moet er een steiger worden geplaatst met daaronder een voetgangersdoorgang!

(veelvoud van 7 dagen) omdat de kosten wekelijks zijn, zelfs als de periode korter is.
Klik op de rekenmachine om het aantal dagen te berekenen!

Bijgevoegde bestanden

Verzend de aanvraag
Controleer of u alles goed hebt ingevuld voordat u uw aanvraag indient.