Officiële logo van Koekelberg
FR
documenten die van kracht zijn op de datum van

Bestanden

Belastingreglement met betrekking tot handelingen en werken op gebied van stedenbouw. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

belastingreglement op bepaalde handelingen en aanpassingswerken aan een gebouw die niet werden aangegeven aan de administratie van het kadaster.

Belastingreglement op bepaalde handelingen en aanpassingswerken aan een gebouw die niet werden aangegeven aan de administratie van het kadaster. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op de agentschappen voor weddingschappen op paardenwedrennen en hun bijkantoren. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op de antennes bestemd voor het globale systeem van mobiele communicatie en elk ander systeem voor de uitzending en/of ontvangst van signalen van communicatie uitgebaat voor commerciële doeleinden en met winstoogmerk.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2018 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2022

Belastingreglement op de antennes bestemd voor het globale systeem van mobiele communicatie en elk ander systeem voor de uitzending en/of ontvangst van signalen van communicatie uitgebaat voor commerciële doeleinden en met winstoogmerk.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2014 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2017

Belastingreglement op de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op de reclame-inrichtingen. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op de reiniging van de openbare weg. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.#

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op de tweede verblijfplaatsen. Dienstjaren 2014 tot en met 2019.

Belastingreglement op de verdeling van niet-geadresseerde publicitaire drukwerken en staaltjes. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op distributieapparaten van vloeibare of gasvormige brandstoffen. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op het openbaar aanplakken op gemeentelijke aanplakkingsplaatsen. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op ter beschikking gestelde of verhuurde gemeubileerde of gemeubelde kamers of appartementen. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op tweede verblijfplaatsen. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op verlaten of verwaarloosde of leegstaande of onafgewerkte gebouwen en terreinen. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op verwaarloosde of onverzorgde gebouwen, onbewoonde of onafgewerkte gebouwen en dito gronden. Wijziging. Goedkeuring.

Belastingsreglement op de verdeling van niet-geadresseerde publicitaire drukwerken. Wijzigingen. Goedkeuring.

Belastingsreglement op het openbaar aanplakken op gemeentelijke aanplakkingplaatsen. Hernieuwing.

Reglement betreffende de kosten voor de invordering van de belastingen en de gemeenteretributies.

Reglement van belasting op al dan niet verlichte uithangborden en op de rechtstreeks of onrechtstreeks verlichte reclames. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Retributiereglement betreffende prestaties voor derden. Hernieuwing.

Retributiereglement op het plaatsen van gesloten terrassen op de openbare weg. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Retributiereglement op het plaatsen van parkeerverbodsborden. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Retributiereglement op het plaatsen van van containers en liften op de openbare weg. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Retributiereglement op het standplaatsrecht in de openbare ruimte. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Retributiereglement op technische diensten geleverd aan derden. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Retributiereglement voor de toekenning van grondvergunningen op de begraafplaats en voor de uitvoering van prestaties voor derden.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2023