Officiële logo van Koekelberg
FR
documenten die van kracht zijn op de datum van

Bestanden

Gemeentelijk reglement betreffende het gebruik van de gemeentelijke lokalen (16/01/2017)

Gemeentelijk reglement betreffende het gebruik van de gemeentelijke lokalen (18/04/2016)

Règlement d'occupation des bâtiments communaux

Sportcentrum Victoria en aangrenzende zalen. Gebruiksreglement. Retributies.

Uitlenen van gemeentelijk materiaal – algemeen reglement en retributies.