Officiële logo van Koekelberg
FR
documenten die van kracht zijn op de datum van

Bestanden

Gemeentelijk reglement betreffende het gebruik van de gemeentelijke lokalen (18/04/2016)

Gemeentelijk reglement betreffende het gebruik van de gemeentelijke lokalen. Wijziging.

Startdatum van de aanvraag 01/06/2022

Règlement d'occupation des bâtiments communaux

Sportcentrum Victoria en aangrenzende zalen. Gebruiksreglement. Retributies.

Sportcentrum Victoria en aangrenzende zalen. Gebruiksreglement. Retributies. Wijziging.

Startdatum van de aanvraag 01/09/2022

Uitlenen van gemeentelijk materiaal – algemeen reglement en retributies.