Officiële logo van Koekelberg
FR
documenten die van kracht zijn op de datum van

Bestanden

Project harmonisatie van de terrassen op het Simonisplein. « Handvest terrassen fontein Simonis ».

Retributiereglement inzake fimopnames in gemeentelijke gebouwen en/of op gemeentelijk grondgebied.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2022