Officiële logo van Koekelberg
FR
documenten die van kracht zijn op de datum van

Bestanden

Tijdelijk park Jean Jacquet. Reglement.

Dierenwelzijn. Voederen van zwerfkatten. Reglement.

Leefmilieu. Gemeentelijk reglement betreffende « voorgeveltuintjes ». Wijziging.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2022

Overeenkomst houdende schoonvegen en reinigen van het wegennet met het ANB.

Piekperiodes van luchtverontreiniging. Reglement van intern bestuur.