Officiële logo van Koekelberg
FR
documenten die van kracht zijn op de datum van

Bestanden

Règlement d'ordre intérieur relatif aux stages du service communal de la jeunesse francophone.

Accueil Temps Libre. Garderies scolaires des écoles communales. Règlement d’ordre intérieur.

Startdatum van de aanvraag 24/05/2016

Besluit van de Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende een verbod op het bezit en het vervoer van vuurwerk

Startdatum van de aanvraag 23/12/2022 - Einddatum van de aanvraag 09/01/2023

Franstalig jeugd. Stages voor jongeren. Reglement van inwendige orde.

Franstalige jeugd. Accueil Temps Libre. Reglement aangaande de toekenning van een toelage voor 2022 aan Franstalige operatoren die kinderen van 2,5 tot 12 jaar tijdens hun vrije tijd opvangen.

Startdatum van de aanvraag 21/03/2022

Franstalige jeugd. Accueil Temps Libre. Reglement aangaande de toekenning van een toelage voor 2023 aan Franstalige operatoren die kinderen van 2,5 tot 12 jaar tijdens hun vrije tijd opvangen.

Startdatum van de aanvraag 27/02/2023

Gemeente Koekelberg en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Opdracht voor het leveren van diensten inzake telecom en elektronische communicatie (Irisnet2). Overeenkomst.

Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Vaststelling van het bedrag van de presentiegelden aan de leden van de kiesbureaus.

Réglement général relatif à l’administration et à la police du cimetière

Reglement met betrekking tot de voorwaarden van de aanplakking op verkiezingsborden en tot de verkiezingspropaganda.

Reglement voor gemeentelijke aanwervingen

Retributiereglement op de aflevering van administratieve documenten, voor de uitvoering van administratieve diensten verleend aan natuurlijke of rechtpersonen, de opstelling en de raadpleging van administratieve dossiers. Wijziging. Coördinatie.

Startdatum van de aanvraag 01/07/2022

Retributiereglement voor de toekenning van grondvergunningen op de begraafplaats en voor de uitvoering van prestaties voor derden.

Retributiereglement voor de toekenning van grondvergunningen op de begraafplaats en voor de uitvoering van prestaties voor derden. (2018)

- Einddatum van de aanvraag 31/12/2019

Statuten van het autonoom gemeentebedrijf "Regie Koekelberg"